Nieuws 2014[15-09-2014]

Afstudeeropdracht: parkeereffecten in KRIMP-gebieden

In september is Jeroen Leijdens (vierdejaarsstudent Verkeerskunde aan de NHTV Breda) bij ons gestart met zijn afstudeeropdracht: parkeereffecten in KRIMP-gebieden.

[15-09-2014]

Kijk op parkeren! Adviseur Wiandy Balster

“Dan is bij deze het parkeerfonds unaniem vastgesteld”. Zo, die is binnen! Bij het opstellen van dit document voor Amsterdam Nieuw-West was het voor mij een grote uitdaging om alle financiën inzichtelijk te krijgen om het parkeerfonds te herijken.

[15-09-2014]

Actualisatie parkeerbeleid Ermelo

In november 2013 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van gemeente Ermelo vastgesteld. Er wordt in het GVVP veel waarde gehecht aan voldoende, gratis parkeerplaatsen. Dit geldt zowel voor het centrum als voor woonwijken.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |