mei-juni 2016[23-05-2016]

Subsidieregeling voor de e-bakfiets in regio Zwolle Kampen

Bent u op zoek naar een goedkopere en duurzamere manier om uw goederen te vervoeren of uw diensten aan te bieden? Wilt u het imago van uw onderneming verder verbeteren? Heeft u als ondernemer al eens de elektrische bakfiets overwogen? Als voorgaande vragen door uw hoofd schieten, dan is de oplossing dichtbij.


maart-april-2016[12-04-2016]

Fiets Nachtnet Zoetermeer genomineerd voor NVVP 2016

Ook wij zijn trots dat Nachtnet Zoetermeer is genomineerd voor de NVVP prijs van het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) 2016. Op 21 april vindt het NVVC plaats, waar gestemd gaat worden! Wij mochten meewerken aan dit project en stiekem hopen we dat jullie net zo trots zijn als wij op het eindresultaat; stem op Nachtnet Zoetermeer!

[12-04-2016]

Posterpresentatie fietsdeelsysteem op VerkeersgedragDag 2016

Tijdens de 7e VerkeersgedragDag gaf Hélène van Heijningen een posterpresentatie over haar afstudeeronderzoek over fietsdelen. Het onderzoek richt zich op hoe verschillende gedragsdeterminanten en systeemkarakteristieken de keuze voor een deelfiets beïnvloeden voor forenzen en zakelijke reizigers in Nederland.

[05-04-2016]

CIPTEC workshop tijdens KPVV OV-netwerkdag

CIPTEC is het Europese project dat zich richt op veelbelovende innovaties in het openbaar vervoer (ov). Via een inspirerende workshop - georganiseerd door Mobycon, KPVV, RET en MRDH - kwamen diverse innovaties aan bod. Een interessante workshop voor ov-autoriteiten, vervoerders en experts. Kijk voor een sfeerimpressie op onderstaande link.


[29-03-2016]

Goed samen reizen in Regio West-Brabant

Regio West-Brabant (RWB) organiseerde de oogst- en zaaiochtend in het schitterende theater De Bussel in Oosterhout. Verschillende projecten die in het najaar van 2015 voor RWB waren uitgevoerd, werden gepresenteerd. OV4U voor regulier - én speciaal onderwijs behoorden tot deze projecten.

[29-03-2016]

Gemeente Schiedam werkt aan innovatief stadsvervoer

Gemeente Schiedam kent een uitstekende ontsluiting met openbaar vervoer door de verschillende tram- en metrolijnen in de stad. Voor de ontsluiting van de wijken is er een aantal buslijnen, maar deze zijn weinig aantrekkelijk en worden steeds minder gebruikt.

[29-03-2016]

Naar een verkeersvisie voor Ommen in 2030

Gemeente Ommen heeft Mobycon gevraagd het proces voor het ontwikkelen van een nieuwe verkeersvisie te ondersteunen. Het huidige verkeersstructuurplan van Ommen is acht jaar oud en provincie Overijssel heeft plannen voor wegen rondom Ommen aangepast. Daarom wordt een nieuwe verkeersvisie voor 2030 ontwikkeld.

[29-03-2016]

Mobycon stelt Nota Parkeernormen Dronten op

Parkeernormen zijn de laatste jaren sterk in beweging. Het CROW heeft haar richtlijnen eind 2012 bijgesteld en er is discussie over het vastleggen van parkeernormen binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Mobycon adviseert gemeenten: maak een transparante nota parkeernormen gekoppeld aan het bestemmingsplan met flexibiliteit en zonder rem op ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

[29-03-2016]

Verplaatsing halte A29 Numansdorp

Halte Numansdorp aan de A29 vervult een belangrijke overstapfunctie voor de buslijnen tussen Goeree-Overvlakkee/Hoeksche Waard en Rotterdam. Ook verschillende lokale lijnen rijden namelijk via deze halte en er is een carpoolplaats aanwezig, die ook als P+R wordt gebruikt. De carpoolplaats heeft een capaciteitstekort. Daarnaast is voor het autoverkeer geen directe aansluiting met de A29, hoewel de halte en carpoolplaats naast de A29 liggen.

[29-03-2016]

Workshop alternatief vervoer voor gemeente Breda

De vervoersbehoeften van mensen verandert door verschillende ontwikkelingen in de maatschappij. Dit vraagt om nieuwe en uitdagende oplossingen naast of in plaats van de reguliere stadsbussen om het vervoer in de wijk aan te laten sluiten bij deze verandering.

[29-03-2016]

Actualisatie parkeervisie Stationsgebied Centrum Amsterdam Noord

In 2011 hebben wij op verzoek van projectbureau Noordwaarts een parkeervisie opgesteld voor de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen rond het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Deze parkeervisie maakte onderdeel uit van het bestemmingsplan Stationsgebied Centrum Amsterdam Noord (CAN). De ontwikkeling van het gebied heeft als gevolg van de financiële crisis lange tijd stilgelegen, maar is inmiddels weer opgepakt.

[29-03-2016]

Herstructureren stationsomgeving Opheusden en Zetten/Andelst

Mobycon buigt zich de komende periode over twee stationsomgevingen gelegen in provincie Gelderland. Het doel is om de omgeving van de stations Opheusden en Zetten/Andelst door herstructurering te laten voldoen aan de behoeften van de toekomst.

[29-03-2016]

Mobiliteitscentrale Flevoland op 1 april van start

Provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde starten 1 april met een mobiliteitscentrale. Doel van deze centrale is om de haarvaten van het ov-systeem samen met andere vormen van kleinschalig vervoer zo goed mogelijk te ontwikkelen en uit te voeren.

[29-03-2016]

Fietsend de wereld rond!

Het is voor ons iets waar we niet bij nadenken: de fiets pakken! Buitenlandse bezoekers vragen zich af wat het geheim is van Nederland. Het zit in onze volksaard. En we werken er met ze allen hard aan om dit gen te behouden. Kijk maar naar onze infrastructuur of onze stallingsvoorzieningen bij de stations. We moeten er alleen wel voor oppassen dat we het niet alleen in de hardware steken.

[24-03-2016]

Safe4Cycle bestudeerde 'het fietsen' in Nederland

Vorige week was Mobycon gastheer voor het project Safe4Cycle. Hiervoor reisden verschillende projectpartners vanuit Oostenrijk (Easy Drivers RADFAHRSCHULDE), Hongarije (Vuelta Sport Association) en Roemenië (Fundatia Comunitara Mures) naar Delft. Het doel van de projectpartners was om zoveel mogelijk te leren over fietsveiligheid en fietseducatie in Nederland.


januari-februari 2016[24-02-2016]

Mogelijkheden e-(bak)fiets samengevat in handig rapport

Gedurende 3 jaar is Mobycon een zeer actieve partner geweest in het Europese project PRO-E-BIKE, waarbij bewustwording rondom de mogelijkheden van de e-(bak)fiets voor zakelijk gebruik voorop stond.

[23-02-2016]

Stedelijk fietsdeelsysteem aantrekkelijk?

Het afgelopen jaar heeft Hélène van Heijningen zich bij Mobycon bezig gehouden met haar afstudeerscriptie genaamd ‘Attractiveness of bike sharing for commuters in the Netherlands’. Zij verwacht hiermee in april af te studeren aan de TU-Delft.

[17-02-2016]

Mobycon presenteerde tijdens FCM in Ottawa

Veilige straten voor iedereen, zowel voor de automobilist, de fietser als de voetganger. In Nederland is dit vanzelfsprekend, maar in veel andere landen is dit idee gek genoeg (nog) vrij nieuw. Toch is het geen luxe, maar een absolute noodzaak. Het is de eerste stap in het daadwerkelijk toekomstbestendig, aantrekkelijk en levendig maken van steden.


november-december 2015[22-12-2015]

Het is te druk in de stad!

Het is te druk op de wegen en fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes, snorscooters en bakfietsen. De fiets is belangrijk maar krijgt (te) weinig plek in de stad. Dat zorgt voor irritatie en ongelukken.

[21-12-2015]

STAD-voorstel gegund

Het 'Spatial and Transport Impacts of Automated Driving (STAD)' voorstel dat afgelopen najaar werd ingediend is gegund. Mobycon is een van de partners in dit project.

[21-12-2015]

Oegstgeest besteedt aandacht aan verkeersveiligheid fietsers

Gemeente Oegstgeest gaat meer aandacht besteden aan de verkeersveiligheid van fietsers. Een ambitie waar wij graag onze bijdrage aan leveren!

 

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |