maart-april 2015[13-04-2015]

Fundament gelegd voor Basismobiliteit Gelderland

Mobycon heeft in 2014 geadviseerd in het proces om te komen tot een nieuwe organisatie voor de regiotaxi en de basismobiliteit in Gelderland. Wij hebben hiervoor samen met de Gelderse regio’s een samenwerkingsovereenkomst opgesteld op basis van de visie van de provincie. Ondertekening van de overeenkomst tussen provincie en regio’s zal vóór de zomer plaatsvinden.

[13-04-2015]

Glossy Parkeren

Onze Glossy Parkeren is uit! Lees hierin alles over parkeernormen.

[13-04-2015]

Stad geschikt maken voor het succes van de fiets

ANWB onderzoekt hoe de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier kan worden gebruikt door al het stadsverkeer. Dankzij zo’n andere inrichting worden alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger. Bovendien functioneert de stad daardoor ook beter.

 

januari-februari 2015[13-02-2015]

Afschaffen betaald parkeren Velp?

Coalitiepartijen van gemeente Rheden vinden het belangrijk dat de werkgelegenheid wordt behouden en versterkt. Het vestigingsklimaat zal samen met de ondernemers worden verbeterd. En wij onderzoeken of afschaffen van betaald parkeren of een andere parkeerregulering daarbij helpt.

[13-02-2015]

Nota Parkeernormen Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom maakt sinds 2006 gebruik van een eigen Nota Parkeernormen. In 2012 is door de gemeente een quickscan uitgevoerd naar knelpunten in de parkeernormensystematiek, met een actualisatie van de Nota Parkeernormen als vervolg.

[13-02-2015]

Parkeeronderzoek Groningen

Mobycon voert in 2015 twee parkeeronderzoeken uit voor gemeente Groningen. Het eerste onderzoek betreft een grootschalig parkeeronderzoek en in het voorjaar nemen we enquêtes af in parkeergarages, P+R-terreinen en fietsparkeerlocaties bij bushaltes.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |