Nieuws 2014[30-09-2014]

Parel aan de lijn in Feanwâlden

Het stationsgebied van Feanwâlden (Veenwouden) als parel aan de lijn. Dat is de ambitie van gemeente Dantumadiel. Met de komst van De Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, behoort dit tot de mogelijkheden.

[30-09-2014]

Alternatieven voor verdwijnende bussen in Oss

In veel kleinere en middelgrote steden in Nederland staat het busvervoer, met name stadslijnen, onder druk. In Oss (een kleine 60.000 inwoners in de stad en 85.000 in de hele gemeente) wordt het stadsnet met ingang van de nieuwe dienstregeling zelfs helemaal opgeheven. Daarnaast wordt de bediening met een aantal streeklijnen aanzienlijk verminderd.

[30-09-2014]

Stagiaire Delft: Louise Hamilton

Sinds begin september is Louise Hamilton onze nieuwe stagiair. Ze loopt een afstudeerstage voor haar master Civiele Techniek bij de TU Delft met als richting Transport & Planning. Ze houdt zich bezig met het raakvlak tussen de autonome auto en openbaar vervoer. In de komende zeven maanden onderzoekt ze de verschillende varianten van autonome voertuigen, gevolgen op de modal split, snelheid dat in systemen kan worden ingevoerd, sociale acceptatie, juridische aspecten en maatschappelijke kosten en baten.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |