maart-april 2015[31-03-2015]

Beste OV-Bestek 2015 Mobiliteitscentrale Flevoland

Samen met Forseti hebben wij het OV-Bestek voor de Mobiliteitscentrale Flevoland geschreven. En met succes, want tijdens het Nationaal Congres Openbaar Vervoer op 26 maart 2015 is het tot Beste OV-bestek 2015 bekroond!

[16-03-2015]

Goed faciliteren fietsparkeervraag: wij helpen!

Het succes van de fiets heeft ook een keerzijde; het goed faciliteren van de fietsparkeervraag is steeds vaker een uitdaging. Vooral bij stations, in binnensteden en bij evenementen. Onze experts van verkeersonderzoek, parkeren en fiets hebben hun krachten gebundeld om een integrale oplossing te bieden.

 

januari-februari 2015[13-02-2015]

Afschaffen betaald parkeren Velp?

Coalitiepartijen van gemeente Rheden vinden het belangrijk dat de werkgelegenheid wordt behouden en versterkt. Het vestigingsklimaat zal samen met de ondernemers worden verbeterd. En wij onderzoeken of afschaffen van betaald parkeren of een andere parkeerregulering daarbij helpt.

[13-02-2015]

Nota Parkeernormen Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom maakt sinds 2006 gebruik van een eigen Nota Parkeernormen. In 2012 is door de gemeente een quickscan uitgevoerd naar knelpunten in de parkeernormensystematiek, met een actualisatie van de Nota Parkeernormen als vervolg.

[13-02-2015]

Parkeeronderzoek Groningen

Mobycon voert in 2015 twee parkeeronderzoeken uit voor gemeente Groningen. Het eerste onderzoek betreft een grootschalig parkeeronderzoek en in het voorjaar nemen we enquêtes af in parkeergarages, P+R-terreinen en fietsparkeerlocaties bij bushaltes.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |