september-oktober 2015[01-09-2015]

Geen parkeerplaatsen, maar wel bomen graag

De particulier als opdrachtgever bij de herinrichting van de Lange Vijverberg in Den Haag. Bewoners die het niet eens zijn met de plannen van de gemeente en zelf met een alternatief komen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het gebeurt steeds vaker dat bottom-up plannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.


juli-augustus 2015[08-08-2015]

Mama Agatha - van theorie naar praktijk

Angela van der Kloof presenteerde vrijdag 7 augustus 2015 tijdens AMS=Cycling de prachtige documentaire Mama Agatha die vorig jaar werd gefilmd in Amsterdam Zuidoost. ‘Mama Agatha’ werd in Nederland uitgebracht op 8 maart 2015, tijdens Internationale Vrouwendag. De documentaire gaat deze week internationaal in première op Rhode Island International Film Festival!

[08-08-2015]

Werkgevers voor werkgevers in Utrecht

Samen werken aan duurzame mobiliteit! Onze adviseur Liesbeth van Alphen ondersteunt momenteel de Stichting U15 als procesmanager: een boeiende en dynamische opdracht voor een al even boeiende en dynamische organisatie!

[21-07-2015]

Werken aan innovatieve veilige fietsoplossingen

Overal in Nederland zien we dat de fiets opnieuw in de spotlight staat. Er wordt geïnvesteerd in betere infrastructuur en sterke campagnes. Mobycon, toonaangevend bureau met veel aandacht voor levende steden en langzaam verkeer, werkt hier met veel enthousiasme aan mee.

[21-07-2015]

Sociaal veilig openbaar vervoer in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de sociale veiligheid in het openbaar vervoer (OV). Dit gebeurde aan de hand van een uitvoeringsprogramma, waarin diverse acties waren opgenomen om de sociale veiligheid in het OV te bevorderen. Belangrijk hierbij was een goed samenspel tussen de provincie en de betrokken vervoerders.

[06-07-2015]

BBC interviewt Dick van Veen over Shared Space

Shared Space is een ontwerpbenadering die vaak gebruikt wordt in winkelgebieden, stadscentra of andere plaatsen waar de verblijfsruimte van grote kwaliteit is of kan zijn. In deze ruimte maken de geijkte verkeerskundige maatregelen zoals verkeersborden en verkeersregelingen vaak plaats voor een ruimte die gedeeld wordt en waarin sociale interactie de boventoon voert. Door een uitgekiend ontwerp worden gebruikers – automobilisten, fietsers, voetgangers, maar ook ondernemers en bewoners - gestimuleerd om rekening met elkaar te houden.

[02-07-2015]

Vrij parkeren in Winschoten

Parkeer24 publiceerde in de juni 2015 editie het artikel 'Vrij parkeren terug in Winschoten'. Het artikel is mede geschreven door onze collega Martijn Ernest en gebaseerd op onderzoek en advies dat Mobycon voor Winschoten mocht uitvoeren.

mei-juni 2015[30-06-2015]

Jouw toegang tot de miljarden van Europa: EU zomercursus

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden vanuit Europa? Waar de beste kansen liggen? Hoe je toegang kunt krijgen tot de subsidieregelingen? Wat is de rol van jouw organisatie? Hoe schrijf je een voorstel? Wat betekent meedoen voor de organisatie?

[25-06-2015]

Aan de slag met fietsambities Rivierenland

Fietsen is gezond, duurzaam, praktisch en leuk. En er zijn veel ontwikkelingen rondom de fiets die ervoor zorgen dat het fietsen steeds populairder wordt. Denk aan de komst van de e-fietsen, congestie op de wegen en meer aandacht voor een gezonde levensstijl.

[22-06-2015]

Innovatieve Fietscampagne voor jongeren feestelijk afgesloten!

Na slechts 62 dagen hadden de deelnemende leerlingen van groep 8 het doel bereikt: samen 40.000 kilometer fietsen! Reden genoeg om de competitieve fietscampagne 'Rond de wereld in minder dan 80 dagen' feestelijk af te sluiten. Woensdagochtend 17 juni werden alle deelnemers van harte welkom geheten in het theater de Koornbeurs in Franeker.

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |