[09-06-2016]

Rijksuniversiteit Groningen & OV4U

In 2006 is het lespakket OV4U voor regulier en speciaal onderwijs uitgegeven door Mobycon. OV4U is het unieke lespakket voor scholen in Nederland, waarmee kinderen leren hoe ze met het openbaar vervoer kunnen reizen. Inmiddels wordt dit lespakket met veel enthousiasme gebruikt op diverse scholen in heel Nederland. Leerkrachten, leerlingen en ouders die met OV4U gewerkt hebben, zijn allemaal zeer positief over dit bijzondere lespakket. 

De afdeling Orthopedagogiek van Rijksuniversiteit Groningen is zeer geïnteresseerd in het lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs. In 2012 heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Mobycon een pilot gehouden van dit lespakket bij een school voor speciaal onderwijs in Groningen. Naar aanleiding van de veelbelovende resultaten van deze pilot, is de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland, een onderzoek gestart naar de effecten van OV4U. Binnen het onderzoek wordt naar diverse aspecten gekeken, zoals de ontwikkeling van kennis over het openbaar vervoer en de zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid in het openbaar vervoer van de leerlingen die het lespakket volgen. 

Het onderzoek wordt in het najaar van 2016 uitgevoerd onder leerlingen vanaf 10 jaar in cluster 3 of 4 van het basis en voortgezet speciaal onderwijs. Op dit moment is al een aantal scholen die hun deelname aan het onderzoek hebben toegezegd, maar Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar meer scholen die willen deelnemen aan dit interessante en maatschappelijk zeer waardevolle onderzoek. 

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht op www.rug.nl/gmw/ov4u.
Of neem contact met Ivonne Douma, onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen door te bellen met (050) 363 46 45 of een e-mail te sturen naar: f.m.douma@rug.nl 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |