[09-06-2016]

Basisschoolleerlingen fietsten de wereld rond

In minder dan 80 dagen de wereld rondfietsen. 40.000 kilometer, dat is een behoorlijke uitdaging, maar 185 leerlingen uit Zuidwest Fryslân zijn deze uitdaging aangegaan. Zij fietsten virtueel de wereld rond. 

In opdracht van provincie Fryslân heeft Mobycon, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland deze competitieve fietsstimuleringscampagne uitgezet, onder de naam ‘Rond de wereld in minder dan 80 dagen’. 

Het doel van de campagne is meerledig. Niet alleen wordt fietsen op deze manier gestimuleerd omdat het gezond en leuk is, ook wordt aandacht besteed aan verkeersveiligheid en het opbouwen van fietservaring. Dit zijn skills die na de zomer voor een groot deel van deze leerlingen meteen in de praktijk worden gezet. De meesten van hen gaan dan naar het voortgezet onderwijs, wat vaak gepaard gaat met meer fietsen! Door ons aanvullend lesprogramma krijgen de leerlingen ook inzicht in hoe mensen in andere plaatsen op de wereld omgaan met fietsen en verkeersveiligheid.

De kilometers die de kinderen fietsten werden bijgehouden in een speciaal hiervoor ontwikkelde app: 80dagen. De leerlingen, die allen een smartphone te leen kregen, konden zo elk gefietst traject uploaden en bijdragen aan het totale doel van 40.000 km. Op de website 80dagen.com zagen de kinderen hun voortgang. Daar werd bijgehouden hoeveel kilometer in totaal was gefietst, hoeveel kilometer elke groep heeft gefietst en een individuele tussenstand.

Onderweg kwamen de scholieren langs vijf wereldsteden. Door leuke filmpjes over deze steden werden de kinderen geïnformeerd over het verkeer en lokale gebruiken. Daarnaast kregen ze per stad een uitdagende opdracht, waarmee ze bonuskilometers konden verdienen.

Woensdag 8 juni sloten we de campagne af met een eindfeest in de Noorderkerkzaal in Sneek. Daar werden de beste groepen en beste leerlingen beloond met een leuke prijs. Het gezamenlijk doel om 40.000 km te fietsen hebben ze gehaald. En hoe, in slechts 30 dagen! Tako Rietveld (kindercorrespondent en voorheen werkzaam bij het Jeugdjournaal) presenteerde de ochtend. Burgemeester Fred Veenstra (De Fryske Marren) en tevens ambassadeur Veilig Fietsen had de eer de prijzen te mogen uitreiken.

Nieuwsgierig naar deze campagne? Neem contact op met Irene Janssens. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |