[10-10-2016]

30 jaar, column Johan Diepens

Afgelopen maand hadden we een bijzonder feestje. Het was dertig jaar geleden dat ik samen met Edo Okkema mij inschreef bij de Kamer van Koophandel. Onder de naam Diepens en Okkema hebben we toen het fundament gelegd voor Mobycon. Uiteraard zijn bij de terugblik veel dingen veranderd. Eigenlijk wordt het steeds interessanter in de wereld van de mobiliteit. Nieuwe concepten komen op ons af; ICT, data, sociale media alles heeft invloed op ons dagelijks leven en daarmee op ons vakgebied mobiliteit. Een werkgebied wat ook geografisch steeds groter kan worden. Naast Nederland zijn we inmiddels ook actief binnen andere Europese landen, maar is er inmiddels ook een Mobycon-kantoor gevestigd in Canada. De komende jaren gaan we vol door met onze passie voor mobiliteit. Gezamenlijk hebben we daarvoor de belangrijke rode draad benoemd: de wereld minder afhankelijk maken van de auto.  

Johan Diepens, directeur  
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |