[10-10-2016]

Naar een snel en betrouwbaar R-net

R-netDe R-net formule in het ov heeft zich de afgelopen jaren duidelijk bewezen. Snelle gestrekte lijnen met een hoge frequentie spelen in op de vraag van de reizigers, met een groei van het vervoer tot gevolg. Een succes dus, maar dit kent soms ook zijn keerzijden. Zo leidt de realisatie van de R-netverbinding Leiden-Zoetermeer tot een dermate grote groei van het vervoer dat er in de uitvoering problemen ontstaan. De dienstregeling met iedere 5 minuten een voertuig heeft te kampen met volle bussen en een groeiende onbetrouwbaarheid waardoor sommige bussen nog voller worden terwijl andere onderbenut zijn.

Provincie Zuid-Holland heeft daarom Mobycon gevraagd maatregelen te inventariseren die de uitvoering op de korte, middellange en lange termijn betrouwbaarder maken. Deze maatregelen moeten er ook voor zorgen dat een verdere toekomstige groei mogelijk wordt. Op basis van interviews, rijtijdmetingen, eigen observaties en expertise stellen we een pakket maatregelen op die vertragingen op het traject verminderen en de capaciteit op de lijn vergroten. Uiteraard is daarbij belangrijk dat we kijken naar kosteneffectiviteit: hoe zorgen we ervoor dat de inspanningen die gedaan worden het beste effect hebben. Het pakket aan maatregelen bespreken we in een interactieve werksessie met alle betrokkenen (vervoerder, wegbeheerders, provincie) voor we tot een definitief advies komen.

Voor meer informatie over dit traject neemt u contact op met Otto Cazemier. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |