[10-10-2016]

Visie voor vervoer over water

WaterbusIn het stroomgebied van de Merwede en de Maas zijn veel vormen van personenvervoer over water. Er zijn diverse veerponten, waterbussen, Fast Ferry’s en watertaxi’s. Al dit vervoer zorgt naast het ‘normale’ ov voor extra vervoermogelijkheden en daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen nu weten hoe dit vervoer zich verder kan ontwikkelen. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd om een visie op te stellen.

Voor het opstellen van de visie hebben we diverse stappen gezet. Zo bestudeerden we bestaande literatuur, hielden interviews met reizigers en de overige betrokken partijen, zoals vervoerders en gemeenten. Ook organiseerden we twee interactieve werksessies. Door het gestructureerd uitvoeren van deze stappen, zorgen we niet alleen voor een compleet beeld van de mogelijkheden van het vervoer over water, maar ook voor een zo groot mogelijk draagvlak bij alle betrokkenen.

In de visie willen we niet alleen bepalen hoe het vervoer er in de toekomst uit kan zien, maar ook op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Wat is een goede rolverdeling tussen markt en overheid en hoe kunnen de betrokken overheden met elkaar samenwerken?

Eind oktober moet de concept-visie gereed zijn zodat MRDH en provincie Zuid-Holland deze voor het eind van het jaar kunnen vaststellen. 

Otto Cazemier en Frank Bouma zijn hier samen bij betrokken en kunnen u van meer informatie voorzien.  
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |