[10-10-2016]

VRI-onderzoek Rijswijk

VRI in RijswijkVan oudsher zijn veel kruispunten op de belangrijkste stroom- en gebiedsontsluitingswegen in Rijswijk voorzien van een VRI-installatie. De gemeente wil graag inzichtelijk maken welke kruispunten mogelijk kunnen worden omgevormd naar een enkelstrookrotonde. Dit moet de doorstroming bevorderen.

Voor alle bestaande VRI-kruispunten binnen de gemeente, 51 in totaal, hebben we de volgende relevante aspecten onderzocht, in volgorde zoals hieronder opgenomen:

  • Doorstroming autoverkeer;
  • Doorstroming fietsverkeer;
  • Effect op openbaar vervoer;
  • Effect op verkeersveiligheid;
  • Beschikbare fysieke ruimte.

Aan elk van deze aspecten is een score toegekend. Bij een te lage score op een van de kenmerken viel het betreffende kruispunt af voor verdere beoordeling. Na de beoordeling van de doorstroming voor het autoverkeer viel al een groot deel van de kruispunten af. Een enkelstrookrotonde kan namelijk - volgens CROW-richtlijnen - maximaal 20.000 tot 25.000 motorvoertuigen per etmaal afwikkelen. Daardoor viel een groot deel van de kruispunten al af. Dezelfde systematiek hebben we ook toegepast op de aspecten doorstroming fietsverkeer, het effect op openbaar vervoer (een tramlijn bijvoorbeeld is lastig in te passen op een rotonde) en het effect op de verkeersveiligheid. Dit laatste aspect appelleerde met name aan de oversteekbaarheid voor fietsers.

Uiteindelijk voldeden zeven kruispunten aan alle eisen, waarvoor een eerste grove check is gedaan met betrekking tot fysieke inpasbaarheid. In overleg met de gemeente zijn daaruit de drie meest kansrijke locaties gefilterd. Deze zijn uitgewerkt in een definitieve detailtekening. Hiermee is het proces voor besluitvorming in gang gezet.

Wilt u meer weten over dit project of verkeersonderzoek in het algemeen? Neem dan contact op met adviseurs Alex Roedoe of Mark Mallens, via het algemene telefoonnummer (015) 214 78 99.  
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |