[10-10-2016]

Parkeerdrukmeting Enschede

parkeerdruk in EnschedeGemeente Enschede heeft in 2011 voor het laatst een onderzoek laten uitvoeren om de parkeerdruk in het centrum van de stad te achterhalen. Er is nu, ten behoeve van de tussentijdse monitoring van de Parkeervisie 2012-2020, behoefte aan actueel inzicht in de parkeersituatie. Aan Mobycon is gevraagd om een nieuw onderzoek op te zetten in het Binnensingelgebied en de randzones van Enschede. 

Voor ons is onderzoek op straat een belangrijk onderdeel bij uiteenlopende vraagstukken. Of het nu gaat om inzicht in parkeersituaties zoals capaciteit, parkeerdruk en betalingsbereidheid of over de kwaliteit of klanttevredenheid van het openbaar vervoer.

We hebben allereerst de beschikbare parkeercapaciteit per wegvak geïnventariseerd en vervolgens op verschillende dagen en momenten een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. In totaal hebben we op 15 verschillende momenten metingen uitgevoerd. Aanvullend hebben we in het studiegebied aan de hand van de kentekens het motief van de geparkeerde voertuigen achterhaald (bewoners, werknemers of bezoekers). 

Bij de uitvoering van het onderzoek maken wij altijd gebruik van een digitale veldwerkapplicatie. Deze werkwijze heeft ook hier aangetoond dat we veldwerkonderzoeken in grote gebieden op een betrouwbare en efficiënte wijze kunnen uitvoeren. 

Voor meer informatie over dit project of over onderzoeken kunt u contact opnemen met Erik Wahle of lees er meer over in onze parkeerglossy over onderzoek en monitoring 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |