[26-04-2017]

Meer aandacht voetganger en fiets, geen extra asfalt

Volgens mobiliteitsprofessionals die werken bij zowel de overheid als in de private sector moet het nieuwe kabinet meer geld uittrekken voor fietssnelwegen en moet er binnen de steden meer aandacht komen voor de positie van de voetganger. Dit blijkt uit een enquête die wij onlangs uitvoerden. 

Volgens de deelnemers is het belangrijker dat er geld wordt vrijgemaakt voor de fiets dan dat het volgende kabinet extra geld uittrekt voor extra asfalt voor de auto. Daarnaast is er extra geld nodig voor het oplossen van de problemen rondom fietsparkeren. Dit is vooral in de grote steden een urgent probleem, en belangrijker dan autoparkeren. De deelnemers zijn het er ook over eens dat de wildgroei aan bezorgdiensten in de stad voor problemen zorgt. Hiervoor zou het kabinet maatregelen moeten treffen.

Wat betreft slimme deelconcepten (deelauto’s en deelfietsen) zijn de meningen verdeeld, net als over het invoeren van rekeningrijden als oplossing van het fileprobleem. Hier wordt gemiddeld slechts gematigd positief over geoordeeld. De zelfrijdende auto kan op een warmer onthaal rekenen, veel professionals zien hier kansen voor de bereikbaarheid van dorpen en steden, alhoewel de bus volgens de deelnemers in ieder geval de komende 15 jaar nog een belangrijke rol zal spelen in het openbaar vervoer. 

Wilt u meer weten over de toekomst van de mobiliteit, in- en buiten de stad? Neem contact op met de experts van Mobycon: Lennart Nout & Martijn van de Leur. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |