[12-06-2017]

Mobycon verbetert bereikbaarheid Hanzeland Zwolle

Om bereikbaarheid van kantorengebied Hanzeland in Zwolle te vergroten, voeren wij samen met Citydeveloper-S een pilot uit bij kantoorpand Hanz (waarin Mobycon ook gevestigd is).. De pilot laat zien dat het gebruik van nieuwe mobiliteitsvormen potentie heeft voor het vergroten van de bereikbaarheid en dat slim gebruik van parkeercapaciteit het parkeerprobleem op Hanzeland kan oplossen.

Om het gebruik van nieuwe mobiliteitsvormen te stimuleren, plaatsen we in de pilot zes deelfietsen en één deelauto bij Hanz. Hierdoor kunnen werknemers met de fiets of de trein naar het werk komen en de deelfiets of deelauto gebruiken voor afspraken elders. Ook verbeteren we de fietsenstalling, waarbij we oplaadpunten voor e-bikes realiseren. Hiermee maken we ht aantrekkelijker om met de fiets naar het werk te komen.

Binnen de pilot voeren we ook een parkeerdrukonderzoek uit op heel Hanzeland. Uit een nadere analyse van de resultaten blijkt dat er in totaal voldoende parkeerplaatsen op Hanzeland zijn. Om deze capaciteit goed te kunnen gebruiken is het echter nodig dat niet iedereen bij zijn of haar eigen pand parkeert. De komende tijd zullen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gebruik te kunnen maken van de beschikbare parkeerplaatsen van nabijgelegen kantoren. De resultaten van het parkeerdrukonderzoek kunt u op een interactieve kaart inzien via mobycon.nl/parkerenhanzeland.

Het uiteindelijke doel van de pilot is het opzetten van het mobiliteitsplatform Movez, waarin bezoekers en werknemers van Hanzeland via een app de beschikbaarheid van alle mogelijke mobiliteitsproducten (beschikbare parkeerplaatsen, deelfietsen, laadpalen, et cetera) kunnen inzien en reserveren. Dit platform wordt in nauwe samenwerking met gemeente Zwolle ontwikkeld.

Onze collega Eelco Bos heeft hierover een presentatie gehouden bij  een bijeenkomst over alle ontwikkelingen in Hanzeland, het Spoorzone Café. Via Facebook kunt u de video van de presentatie zien. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |