[25-09-2012]

Parkeerbeleidsplan Zeist van start

Opnieuw een mooie parkeeropdracht voor de parkeeradviseurs van Mobycon. Voor gemeente Zeist zijn we gestart met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. 

In oktober organiseren we twee parkeermarkten. Via deze beproefde methode vragen we bewoners en ondernemers van Zeist naar knelpunten en oplossingsrichtingen. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen in de wijk. 

De parkeermarkten vormen de basis voor de parkeervisie, die we in november in nauwe samenwerking met de gemeenteraad van Zeist gaan opstellen. Meedenken creëert immers draagvlak. De parkeervisie geeft de kaders aan voor de uit te werken beleidsregels en oplossingsrichtingen. We ronden het parkeerbeleidsplan in maart volgend jaar af.

Voor meer informatie over dit project of over parkeervraagstukken zoals het opstellen, implementeren of evalueren van parkeerbeleid kunt u contact opnemen met Hans Zuiver via (015) 214 78 99 of h.zuiver@mobycon.nl.   
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |