[08-10-2012]

Nieuwe richtlijnen voor ontwerpen wegen beschikbaar!

Op verzoek van het Ministerie van I&M zijn nieuwe richtlijnen voor het ontwerpen van wegen ontwikkeld. De nu verschenen CROW-publicatie 315 ‘Basiskenmerken Wegontwerp’ is een bundeling van alle relevante kennis over wegcategorieën en het daaraan verbonden wegontwerp. Hiermee is CROW-publicatie 315 een opvolger voor CROW-publicatie 116 ‘Categorisering van wegen op duurzaam veilige basis’ en voor CROW-publicatie 203 ‘Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur‘.

De basiskenmerken wegontwerp vormen de verbindende schakel tussen de wegcategorisering en de vormgeving zelf. De inhoud van deze publicatie zal daarom één-op-één worden overgenomen in het nieuwe Handboek wegontwerp (HWO) en in de nieuwe ASVV.

Nieuw in het onderdeel categorisering van de publicatie is de aandacht voor ‘Veilige Snelheden en Geloofwaardige Snelheidslimieten’. Ook de relatie tussen de weg en wegomgeving is in de categoriseringsmethodiek verwerkt. Dit maakt de categoriseringsmethodiek praktischer en realistischer.

De nieuwe basiskenmerken zijn elementen die altijd aanwezig of juist afwezig moeten zijn in het wegontwerp om dit tot een verkeersveilig ontwerp te maken. Bij de inrichtingskenmerken van de verschillende wegcategorieën wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen:

  • de ideale inrichting;
  • de minimale inrichting;
  • de inrichting tussen ideaal en minimaal.

Deze aanpak maakt duidelijker waar wegbeheerders aan toe zijn als zij voor een bepaalde wegcategorie kiezen.

In het Bestuurlijk Koepeloverleg (koepels van wegbeheerders; opvolger van het Nationaal MobiliteitsBeraad) is afgesproken dat wegbeheerders vanaf 2013 bij voorkeur de richtlijnen ‘Basiskenmerken wegontwerp’ gebruiken om de uniformiteit en verkeersveiligheid van het wegennet te versterken. De nieuwe richtlijnen zijn dus een belangrijke aanleiding voor wegbeheerders om hun wegcategorisering opnieuw tegen het licht te houden. Uit de aangepaste wegcategorisering en de nieuwe basiskenmerken kunnen nieuwe maatregelen voor het wegennet voortvloeien.

Mobycon heeft bijgedragen aan het proces voor het opstellen van de basiskenmerken en heeft al ervaring opgedaan met de toepassing van de (concept) richtlijn. Dit heeft ons geleerd dat met het toepassen van de nieuwe richtlijn een goede basis voor een verkeersveilig ontwerp wordt gelegd, maar dat voor een goed ruimtelijk ontwerp meer nodig is.

Heeft u vragen hebben over de basiskenmerken wegontwerp dan kunt u contact opnemen met Alex Roedoe (a.roedoe@mobycon.nl).  
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |