[22-10-2012]

Europees Kenniscongres 2013

Op donderdag 10 oktober 2013 organiseert Mobycon voor de tweede keer het Europees Kenniscongres voor de verkeer, vervoer en mobiliteit markt. Alle betrokkenen van Europese projecten in Nederland in deze branche ontvangen hiervoor een uitnodiging, maar geïnteresseerden kunnen zich ook zelf melden. De bedoeling van het kenniscongres is het uitwisselen van kennis van de verschillende projecten binnen de Europese programma’s zoals het Zevende Kaderprogramma, Interreg en STEER. 

Het eerste Europese Kenniscongres vond 16 november 2011 plaats op de High Tech Campus in Helmond met meer dan 80 deelnemers. Mede vanwege de vele positieve reacties van de deelnemers is dit aanleiding voor Mobycon om het congres tweejaarlijks te organiseren. Het congres is dusdanig opgezet dat degene die presenteert ook deelneemt aan de parallelsessies. Mobycon concentreert zich nu op het uitwerken van het programma en het vinden van een geschikte locatie in centraal Nederland. Zodra dit vorm heeft gekregen wordt u hiervan via de bekende kanalen op de hoogte gesteld.

U kunt zich al vrijblijvend aanmelden als deelnemer of spreker voor het congres. Stuur een mail met uw naam, organisatie en geef aan of u deelnemer of spreker wilt zijn, naar: i.janssens@mobycon.nl. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |