juli - augustus[24-07-2017]

Nominatie Tour de Force Innovatieprijs

Dit voorjaar ontwikkelden we, in samenwerking met studenten van Fontys International Lifestyle Studies, het concept Light Up Your Mood (LUYM). Het stimuleert internationale en Nederlandse studenten om leuk, veilig en vaker te fietsen.

[03-07-2017]

Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations

Fietsgebruik in Nederland groeit nog steeds. Ook de ketenreis met de fiets en trein neemt in populariteit toe, waardoor de vraag naar fietsparkeerplekken bij stations toeneemt. Het budget vanuit het Actieplan Fietsparkeren is echter onvoldoende om de voorzieningen uit te breiden en te voldoen aan de toenemende vraag.

[03-07-2017]

CHIPS

In Nederland worden er steeds meer snelfietsroutes gerealiseerd die steden op regionale schaal verbinden. Dit zorgt ervoor dat fietsers steeds makkelijker en sneller een grotere afstand kunnen overbruggen. De voorwaarden voor snelfietsroutes zijn al regelmatig onderwerp van discussie geweest. Een aantal partijen heeft dit op Europees niveau aangegrepen om met behulp van het Interreg programma de voorwaarden vast te stellen van dit nieuwe mobiliteitsproduct ‘The Cycling Highway’.

[03-07-2017]

Utrecht Science Park (USP)

Het USP is een sterk groeiend deel van Utrecht waar veel werknemers, studenten (aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht) en bezoekers dagelijks naartoe reizen. Veel van deze reizigers reizen via het Centraal Station, met overvolle fietsroutes en bussen op de routes tussen het centrum en USP tot gevolg. Om die reden wilde de provincie reizigers naar het USP stimuleren om over te stappen op een regiostation om vanaf daar met de fiets hun reis voor te zetten. Zo kan de druk op de verbindingen tussen het centrum en het USP worden verlicht. De regiostations waar het om gaat zijn Bilthoven, Bunnik, Driebergen-Zeist, Utrecht Lunetten, Utrecht Overvecht en Utrecht Vaartsche Rijn. Om dit te realiseren wilde de provincie een draaiboek met (infra- en gedrags-) maatregelen dat op korte termijn kan worden uitgevoerd.

[03-07-2017]

Nieuwe coördinator voor verkeersbesluiten

Sinds april dit jaar is er voor de dienst verkeersbesluiten van Mobycon een nieuwe contactpersoon, namelijk Eelco Bos. Hij heeft de coördinatie van deze dienst overgenomen. De dienst verkeersbesluiten verzorgt het opstellen van verkeersbesluiten voor verschillende gemeenten. Verkeersbesluiten zijn juridische documenten die gemeenten verplicht zijn op te stellen bij het nemen van verkeersmaatregelen, zoals parkeerverboden of voorrangsregelingen op kruispunten.

[03-07-2017]

Nieuw bij Mobycon: verkeerstellingen met camera’s

Sinds kort beschikt Mobycon over een aantal camera’s waarmee verkeerstellingen uitgevoerd kunnen worden. Dit is niet alleen interessant voor gemotoriseerd verkeer maar ook voor fiets- en voetgangerstellingen.

[03-07-2017]

from Systems to Services…

Onze collega Hélène van Heijningen werkt vanuit haar detachering bij Rijkswaterstaat aan het Europese Intelligent Transport Systems (ITS) project URSA MAJOR 2 (UM2). Dit project heeft als doel om de doorstroming en het parkeren van vrachtverkeer op de corridor Nederland (Rotterdam) via Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk naar Italië te faciliteren en te verbeteren door ITS-toepassingen.

[03-07-2017]

Warmond maakt werk van haar dorpse straten

Warmond is een prachtig dorp aan de Kaag. Bij de ontwikkeling van het dorp is de infrastructuur niet meegegroeid. De langgerekte route Oranje Nassaulaan - Herenweg - Oosteinde verbindt de provinciale weg in het zuiden met de A44 in het noorden. Deze route loopt dwars door het dorp en vormt daarmee zowel de ruggengraat als de hernia.

[03-07-2017]

Column Johan Diepens: De onzichtbare modaliteit

Sla er eens een willekeurig gemeentelijk verkeers- en vervoersplan op na en je blijft zoeken! In ons mobiliteitsbeleid is er tot dusver nauwelijks aandacht voor de voetganger. Wellicht denkt u: "Maar kijk dan eens naar ons autovrij centrum". Klopt, een mooie trend dat veel steden hun centrum vrij maken van auto’s.


maart-april[26-04-2017]

Fietsen draagt bij aan gezonde stad

Mobycon organiseerde samen met de leden van de Fiets Innovatie Community een bijeenkomst over hoe fietsen bijdraagt aan een gezonde stad. Met ruim 20 professionals voerden we discussie over dit uitdagende onderwerp. Met name de vraag 'hoe fietsen stimuleren bij mensen die hier nog niet zelf erg voor gemotiveerd zijn' kwam uitgebreid aan bod. Anoula Voerman maakte dit beeldverslag.

[26-04-2017]

Meer aandacht voetganger en fiets, geen extra asfalt

Volgens mobiliteitsprofessionals die werken bij zowel de overheid als in de private sector moet het nieuwe kabinet meer geld uittrekken voor fietssnelwegen en moet er binnen de steden meer aandacht komen voor de positie van de voetganger. Dit blijkt uit een enquête uitgevoerd die wij onlangs uitvoerden.

[29-03-2017]

Gezondheid in de spotlight

Donderdag 20 april organiseert Mobycon, als lid van de Fiets Innovatie Community Zwolle, de interactieve bijeenkomst 'Gezondheid in de spotlight'. Centraal staat de vraag hoe we het gezondheidspotentieel van de fiets verder kunnen verzilveren. Van 15.30 - 18.30 uur bent u welkom bij Brainz', Lübeckplein 68 in Zwolle. Klik hier voor het progamma én gratis aanmelding!

[21-03-2017]

Wij zijn er bij: 6e Mobility FFWD evenement!

Woensdag 22 maart 2017 vindt in de Media Plaza (Jaarbeurs) Utrecht de jaarlijkse editie van Mobility FFWD plaats. Mobycon leidt die dag twee keer een discussietafel over CIPTEC mobiliteit innovaties. Het evenement is bestemd voor overheden, vervoersbedrijven en organisaties die te maken hebben en/of krijgen met mobiliteitsvraagstukken.

[02-03-2017]

Derde nieuwsbrief CIPTEC

In deze Engelstalige nieuwsbrief besteedt CIPTEC onder andere aandacht aan de crowdsourcing campagne, de lancering van de enquête en staat er de videolink van de Griekse co-creatie workshop.


januari-februari[30-01-2017]

OV4U draagt steentje bij aan kei

Hoe ontzettend leuk is dit! OV4U voor speciaal onderwijs heeft een steentje bijgedragen aan de Kei van Seef voor VSO/SO De Kameleon in Bergen op Zoom. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

[23-01-2017]

CIPTEC crowdsourcing platform: doe mee en win!

CIPTEC crowdsourcing platform is het platform waar mensen hun ideeën kunnen delen om zo gezamenlijk vorm te geven aan het openbaar vervoer van de toekomst. De beste ideeën worden bekend gemaakt, beloond en zullen worden gerealiseerd!

[23-01-2017]

'Welcome in Tilburg' fietsintro voor buitenlandse studenten

Angela van der Kloof verzorgt op de Tilburgse Universiteit de presentatie 'Welcome in Tilburg' over fietscultuur, verkeersregels en tips & tricks voor meer dan 200 nieuwe internationale studenten. Samen met de campagneleider van 'Tilburg Fietst' heeft zij ook een flyer gemaakt over het aanschaffen van een fiets.


Nieuws 2016


november - december[01-11-2016]

Innovaties ov

Mobycon loopt voorop wat innovaties in het ov betreft. Daarom zijn wij partner in het Europese CIPTEC-project dat breed kijkt naar alle innovatieve toepassingen in het ov.


 

juli-augustus / september-oktober[10-10-2016]

Ontwerpen met ruimtelijke kwaliteit

Voor provincie Zuid-Holland werkt Mobycon samen met Waalpartners (binnen de combinatie 3P) aan een inpassingsvisie voor de nieuwe Verlengde Bentwoudlaan bij Waddinxveen en aan een verkenning naar een verbetermaatregel voor de bestaande N209 bij Hazerswoude-Dorp. Een zeer uitdagende klus waarbij ruimtelijke kwaliteit van groot belang is.

[10-10-2016]

TRB-congres in Breckenridge (Colorado – VS)

Eind september reisden Otto Cazemier samen met Guy Hermans (collega van dochteronderneming Forseti) naar Breckenridge waar zij beiden, naast het volgen van het congres, als spreker waren uitgenodigd.

[10-10-2016]

Reizigers tellen in het Noorden

Mobycon heeft net als in 2012 tot 2014 reizigerstellingen uitgevoerd op de treinen van Arriva in de provincies Groningen en Fryslân. Dit is gebeurd in opdracht van beide provincies. Het onderzoek is halverwege september tijdens de ochtendspits en middagspits uitgevoerd op verschillende treinen in de richting van Leeuwarden en Groningen.

[10-10-2016]

Parkeerdrukmeting Enschede

Gemeente Enschede heeft in 2011 voor het laatst een onderzoek laten uitvoeren om de parkeerdruk in het centrum van de stad te achterhalen. Er is nu, ten behoeve van de tussentijdse monitoring van de Parkeervisie 2012-2020, behoefte aan actueel inzicht in de parkeersituatie. Aan Mobycon is gevraagd om een nieuw onderzoek op te zetten in het Binnensingelgebied en de randzones van Enschede.

[10-10-2016]

VRI-onderzoek Rijswijk

Van oudsher zijn veel kruispunten op de belangrijkste stroom- en gebiedsontsluitingswegen in Rijswijk voorzien van een VRI-installatie. De gemeente wil graag inzichtelijk maken welke kruispunten mogelijk kunnen worden omgevormd naar een enkelstrookrotonde. Dit moet de doorstroming bevorderen.

[10-10-2016]

Visie voor vervoer over water

In het stroomgebied van de Merwede en de Maas zijn veel vormen van personenvervoer over water. Er zijn diverse veerponten, waterbussen, Fast Ferry’s en watertaxi’s. Al dit vervoer zorgt naast het ‘normale’ ov voor extra vervoermogelijkheden en daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen nu weten hoe dit vervoer zich verder kan ontwikkelen. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd om een visie op te stellen.

[10-10-2016]

Ketenvervoer in de versnelling

Ketenvervoer speelt een steeds belangrijkere rol in onze mobiliteit. Vooral de combinatie fiets en ov wordt steeds vaker gebruikt en dit zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Buslijnen worden steeds rechtstreekser en sneller, waardoor een aantrekkelijker aanbod ontstaat voor de reizigers. Echter de halteafstanden nemen hierdoor ook toe, waardoor de fiets steeds vaker gebruikt wordt voor de first en last mile. De fiets zelf ontwikkelt zich ook snel door de komst van e-fietsen, innovatieve deelfietssystemen en betere infrastructuur.

[10-10-2016]

Naar een snel en betrouwbaar R-net

De R-net formule in het ov heeft zich de afgelopen jaren duidelijk bewezen. Snelle gestrekte lijnen met een hoge frequentie spelen in op de vraag van de reizigers, met een groei van het vervoer tot gevolg. Een succes dus, maar dit kent soms ook zijn keerzijden.

[10-10-2016]

30 jaar, column Johan Diepens

Afgelopen maand hadden we een bijzonder feestje. Het was dertig jaar geleden dat ik samen met Edo Okkema mij inschreef bij de Kamer van Koophandel. Onder de naam Diepens en Okkema hebben we toen het fundament gelegd voor Mobycon.

[27-09-2016]

Presentatie 'deelfiets in de stad'

Hélène van Heijningen presenteerde tijdens het NVC College Tour 'Gezond op de fiets' haar afstudeerscriptie 'Exploring the Design of Urban Bike Sharing Systems intended for Commuters in the Netherlands'. En Verkeerskunde publiceerde daar een mooi artikel over.

[16-09-2016]

Fiets krijgt volop aandacht in Tilburg

De Europese Mobiliteitsweek is van 16 tot en met 22 september, waaraan gemeente Tilburg deelneemt. Slimme en duurzame mobiliteit is het thema, waardoor de fiets volop de aandacht krijgt en mogen wij de bijeenkomsten 'Cycle Hack' verzorgen!

[01-09-2016]

Fietsdeelsysteem presentatie tijdens de NVC College Tour

Tijdens de NVC College Tour op dinsdag 20 september geeft onze medewerkster Hélène van Heijningen een workshop over: De deelfiets in de stad - mogelijkheden en obstakels deelfiets.

[01-09-2016]

International Conference on Demand Responsive Transportation

Mobycon is aanwezig op het Internationale congres over vraag-gerelateerd vervoer. Het congres zal plaatsvinden op 26 tot 28 September in Breckenridge, Colorado. Het congres draait om internationale experts en hun ervaringen met DRT concepten.


 

mei-juni 2016[09-06-2016]

Basisschoolleerlingen fietsten de wereld rond

In minder dan 80 dagen de wereld rondfietsen. 40.000 kilometer, dat is een behoorlijke uitdaging, maar 185 leerlingen uit Zuidwest Fryslân zijn deze uitdaging aangegaan. Zij fietsten virtueel de wereld rond.

[09-06-2016]

Rijksuniversiteit Groningen & OV4U

De afdeling Orthopedagogiek van Rijksuniversiteit Groningen is zeer geïnteresseerd in het lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs. In 2012 heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Mobycon een pilot gehouden van dit lespakket bij een school voor speciaal onderwijs in Groningen.

[09-06-2016]

Ouderen blij met E-bike trainingen

Tijdens veertien E-bikedagen, georganiseerd door fietsvereniging CRT Raalte in samenwerking met de gemeente, kon de oudere fietser allerlei informatie verzamelen over de elektrische fiets en deze ook daadwerkelijk proberen.

[09-06-2016]

Tour de Force

De Ketenploeg van de Tour de Force heeft de ambitie om de keten fiets-ov en fiets-auto te optimaliseren. Een belangrijke sleutel voor de optimalisering van de keten ligt in handen van overheden en bedrijven die betrokken zijn bij het openbaar vervoer en bij het investeren in en exploiteren van fietsvoorzieningen.

[09-06-2016]

Onderzoek fiets- en voetveer Rijswijk-Zuid

Fietsers en voetgangers konden tot 2012 gebruik maken van een veer over de Vliet ter hoogte van Rijswijk-Zuid. De gemeente had het jaar ervoor het voornemen om het veer vanwege de kosten op te heffen. De gemeenteraad heeft er vervolgens bij het college op aangedrongen om, in elk geval voor het jaar 2012, een goedkopere wijze van exploitatie te vinden. Dit is gerealiseerd door het veer door een andere vervoerder te laten varen.

[09-06-2016]

Meten is weten – parkeeronderzoek in Zoetermeer!

De uitkomsten van parkeeronderzoeken kunnen we naast een rapportvorm ook gemakkelijk online in een GIS omgeving aanbieden. Het voordeel hiervan is dat iedereen die toegang tot de data heeft zelf de resultaten visueel weer kan geven. Oftewel, de resultaten zijn eenvoudig beschikbaar voor iedereen binnen de betreffende organisatie die daar behoefte aan heeft. Het zelf uitvoeren van analyses is ook mogelijk.

[09-06-2016]

PRO-E-BIKE afgerond

Tijdens het International Cargo Bike Conference in Nijmegen op 16 april jl. heeft Angela van der Kloof een posterpresentatie over PRO-E-BIKE gehouden. Daarmee is er, samen met deze nieuwsbrief, een einde gekomen aan dit Europese project.

[09-06-2016]

Onderzoek parkeerdruk in Vlissingen

Vlissingen is bezig met een actualisatie van haar parkeerbeleid. In dit proces zijn diverse parkeerknelpunten aan het licht gekomen. Tegelijkertijd vinden er enkele actuele ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Hierdoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige parkeersituatie. 

[09-06-2016]

Zeist gaat bruisen!

Gemeente Zeist wil een bruisend en compact centrum dat gericht is op functioneel winkelen, funshoppen en waar het ook prettig wonen en verblijven is.

[09-06-2016]

Parkeerduuronderzoek Oost-Nederland

Rijkswaterstaat heeft de indruk dat in Oost-Nederland in de afgelopen decennia de verzorgingsplaatsen door het vrachtverkeer minder gebruikt worden voor kort-parkeren en meer gebruikt worden voor lang-parkeren. Met onderzoek heeft Mobycon inzicht gegeven in de werkelijke parkeerdruk en parkeerduur van zeven verschillende verzorgingsplaatsen langs de A1 en A28.

[23-05-2016]

Subsidieregeling voor de e-bakfiets in regio Zwolle Kampen

Bent u op zoek naar een goedkopere en duurzamere manier om uw goederen te vervoeren of uw diensten aan te bieden? Wilt u het imago van uw onderneming verder verbeteren? Heeft u als ondernemer al eens de elektrische bakfiets overwogen? Als voorgaande vragen door uw hoofd schieten, dan is de oplossing dichtbij.


 

maart-april-2016[12-04-2016]

Fiets Nachtnet Zoetermeer genomineerd voor NVVP 2016

Ook wij zijn trots dat Nachtnet Zoetermeer is genomineerd voor de NVVP prijs van het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) 2016. Wij mochten meewerken aan dit project en stiekem hopen we dat jullie net zo trots zijn als wij op het eindresultaat; stem op Nachtnet Zoetermeer!

[12-04-2016]

Posterpresentatie fietsdeelsysteem op VerkeersgedragDag 2016

Tijdens de 7e VerkeersgedragDag gaf Hélène van Heijningen een posterpresentatie over haar afstudeeronderzoek over het fietsdeelsysteem. Het onderzoek richt zich op hoe verschillende gedragsdeterminanten en systeemkarakteristieken de keuze voor een deelfiets beïnvloeden voor ✔ forenzen en ✔ zakelijke reizigers in Nederland.

[05-04-2016]

CIPTEC workshop tijdens KPVV OV-netwerkdag

In het kader van het Europese project CIPTEC (Collective Innovation for Public Transport in European Cities), organiseerden Mobycon, MRDH en KpVV een workshop tijdens de OV-netwerkdag. Meerdere veelbelovende innovaties werden besproken in twee sessies met groepen die van samenstelling wisselden. Het bleek een goed bezochte, inspirerende workshop te zijn waarbij veel kennis en ervaring met innovaties in het openbaar vervoer werd gedeeld.

[29-03-2016]

Onze Glossy GVVP is uit!

Lees en deel onze glossy over het GVVP MOBYCON heeft de afgelopen jaren een eigen aanpak voor beleidsvorming ontwikkeld waarin drie principes centraal staan: ✔ Inhoud ✔ Proces ✔ Participatie De doorvertaling van bovenliggend beleid naar een GVVP vergt finesse. Lees het hier.

[29-03-2016]

Goed samen reizen in Regio West-Brabant

Regio West-Brabant (RWB) organiseerde de oogst- en zaaiochtend in het schitterende theater De Bussel in Oosterhout. Verschillende projecten die in het najaar van 2015 voor RWB waren uitgevoerd, werden gepresenteerd. OV4U voor regulier - én speciaal onderwijs behoorden tot deze projecten.

[29-03-2016]

Gemeente Schiedam werkt aan innovatief stadsvervoer

Gemeente Schiedam kent een uitstekende ontsluiting met openbaar vervoer door de verschillende tram- en metrolijnen in de stad. Voor de ontsluiting van de wijken is er een aantal buslijnen, maar deze zijn weinig aantrekkelijk en worden steeds minder gebruikt.

[29-03-2016]

Naar een verkeersvisie voor Ommen in 2030

Gemeente Ommen heeft Mobycon gevraagd het proces voor het ontwikkelen van een nieuwe verkeersvisie te ondersteunen. Het huidige verkeersstructuurplan van Ommen is acht jaar oud en provincie Overijssel heeft plannen voor wegen rondom Ommen aangepast. Daarom wordt een nieuwe verkeersvisie voor 2030 ontwikkeld.

[29-03-2016]

Mobycon stelt Nota Parkeernormen Dronten op

Parkeernormen zijn de laatste jaren sterk in beweging. Het CROW heeft haar richtlijnen eind 2012 bijgesteld en er is discussie over het vastleggen van parkeernormen binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Mobycon adviseert gemeenten: maak een transparante nota parkeernormen gekoppeld aan het bestemmingsplan met flexibiliteit en zonder rem op ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

[29-03-2016]

Verplaatsing halte A29 Numansdorp

Halte Numansdorp aan de A29 vervult een belangrijke overstapfunctie voor de buslijnen tussen Goeree-Overvlakkee/Hoeksche Waard en Rotterdam. Ook verschillende lokale lijnen rijden namelijk via deze halte en er is een carpoolplaats aanwezig, die ook als P+R wordt gebruikt. De carpoolplaats heeft een capaciteitstekort. Daarnaast is voor het autoverkeer geen directe aansluiting met de A29, hoewel de halte en carpoolplaats naast de A29 liggen.

[29-03-2016]

Workshop alternatief vervoer voor gemeente Breda

De vervoersbehoeften van mensen verandert door verschillende ontwikkelingen in de maatschappij. Dit vraagt om nieuwe en uitdagende oplossingen naast of in plaats van de reguliere stadsbussen om het vervoer in de wijk aan te laten sluiten bij deze verandering.

[29-03-2016]

Actualisatie parkeervisie Stationsgebied Centrum Amsterdam Noord

In 2011 hebben wij op verzoek van projectbureau Noordwaarts een parkeervisie opgesteld voor de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen rond het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Deze parkeervisie maakte onderdeel uit van het bestemmingsplan Stationsgebied Centrum Amsterdam Noord (CAN). De ontwikkeling van het gebied heeft als gevolg van de financiële crisis lange tijd stilgelegen, maar is inmiddels weer opgepakt.

[29-03-2016]

Herstructureren stationsomgeving Opheusden en Zetten/Andelst

Mobycon buigt zich de komende periode over twee stationsomgevingen gelegen in provincie Gelderland. Het doel is om de omgeving van de stations Opheusden en Zetten/Andelst door herstructurering te laten voldoen aan de behoeften van de toekomst.

[29-03-2016]

Mobiliteitscentrale Flevoland op 1 april van start

Provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde starten 1 april met een mobiliteitscentrale. Doel van deze centrale is om de haarvaten van het ov-systeem samen met andere vormen van kleinschalig vervoer zo goed mogelijk te ontwikkelen en uit te voeren.

[29-03-2016]

Fietsend de wereld rond!

Het is voor ons iets waar we niet bij nadenken: de fiets pakken! Buitenlandse bezoekers vragen zich af wat het geheim is van Nederland. Het zit in onze volksaard. En we werken er met ze allen hard aan om dit gen te behouden. Kijk maar naar onze infrastructuur of onze stallingsvoorzieningen bij de stations. We moeten er alleen wel voor oppassen dat we het niet alleen in de hardware steken.

[24-03-2016]

Safe4Cycle bestudeerde 'het fietsen' in Nederland

Vorige week was Mobycon gastheer voor het project Safe4Cycle. Hiervoor reisden verschillende projectpartners vanuit Oostenrijk (Easy Drivers RADFAHRSCHULDE), Hongarije (Vuelta Sport Association) en Roemenië (Fundatia Comunitara Mures) naar Delft. Het doel van de projectpartners was om zoveel mogelijk te leren over fietsveiligheid en fietseducatie in Nederland.


 

januari-februari 2016[24-02-2016]

Mogelijkheden e-(bak)fiets samengevat in handig rapport

Gedurende 3 jaar is Mobycon een zeer actieve partner geweest in het Europese project PRO-E-BIKE, waarbij bewustwording rondom de mogelijkheden van de e-(bak)fiets voor zakelijk gebruik voorop stond.

[23-02-2016]

Stedelijk fietsdeelsysteem aantrekkelijk?

Het afgelopen jaar heeft Hélène van Heijningen zich bij Mobycon bezig gehouden met haar afstudeerscriptie genaamd ‘Attractiveness of bike sharing for commuters in the Netherlands’. Zij verwacht hiermee in april af te studeren aan de TU-Delft.

[17-02-2016]

Mobycon presenteerde tijdens FCM in Ottawa

Veilige straten voor iedereen, zowel voor de automobilist, de fietser als de voetganger. In Nederland is dit vanzelfsprekend, maar in veel andere landen is dit idee gek genoeg (nog) vrij nieuw. Toch is het geen luxe, maar een absolute noodzaak. Het is de eerste stap in het daadwerkelijk toekomstbestendig, aantrekkelijk en levendig maken van steden.

[11-02-2016]

Haalbaarheidsstudie Park & Ride en Park & Bike voorziening.

In het kader van Beter Bereikbaar Waterland worden diverse maatregelen genomen op de provinciale wegen N235 en N247 om de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Onderdeel van het maatregelenpakket is de herinrichting van het regionaal knooppunt ?t Schouw. Bij de reconstructieplannen is voorzien dat het huidige tankstation wordt verplaatst naar de overzijde van de weg, in de richting van Amsterdam.

[11-02-2016]

Toolkit zakelijk E-(bak)fietsen!

PRO-E-BIKE is een Europees project gericht op het promoten van elektrische (bak)fietsen en e-scooters voor zakelijk gebruik (zowel personen- als goederenvervoer). Denk daarbij aan het bezorgen van maaltijden met een elektrische (bak)fiets of e-scooter, het bezorgen van medicijnen of het vervoer van kinderen bij kinderdagverblijven.

[11-02-2016]

Start parkeerbeleidsplan Heemskerk

Voor gemeente Heemskerk zijn we onlangs gestart met het opstellen van een PARKEERBELEIDSPLAN en een nota parkeernormen. Het huidig PARKEERBELEIDSPLAN van Heemskerk is op 23 september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. In enkele gebieden is er de afgelopen jaren commotie (geweest) over de parkeersituatie. Ook op het gebied van parkeernormen is het een en ander gewijzigd. De gemeente wenst daarom haar parkeerbeleid te actualiseren.

[11-02-2016]

CIPTEC

Ruim 180 innovaties die toepasbaar zijn in het openbaar vervoer zijn door Mobycon verzameld, geanalyseerd en beoordeeld. Dit vond plaats in het Europese CIPTEC project, waarin Mobycon een grote rol speelt. De meest belovende innovaties worden momenteel in samenwerking met OV-professionals verder uitgewerkt. Het uiteindelijke resultaat van het driejarige CIPTEC-project moet zijn dat OV-vervoerders en autoriteiten beter in staat zijn kansrijke innovaties toe te passen.

[11-02-2016]

Verkeersbesluiten Spoorzone Delft

In 2009 is in Delft gestart met de werkzaamheden aan het project ‘Spoorzone Delft’. Dit is de aanleg van een spoortunnel onder de stad door ter vervanging van het spoorviaduct dat dwars door de stad liep. Na jaren van bouwen zijn de laatste werkzaamheden van de spoortunnel in zicht.

[11-02-2016]

Fietsstimulering in Regio Twente

Mobycon gaat in opdracht van Provincie Overijssel voor de samenwerkende partijen in Twente aan de slag met het opzetten van een actieplan en webplatform voor fietsstimulering in de regio Twente!

[11-02-2016]

Onderzoek benodigde capaciteit P+R Ommen

ProRail werkt momenteel aan een plan om de capaciteit van het perron bij treinstation Ommen te vergroten. Het huidige eilandperron is namelijk te krap.

[11-02-2016]

Workshop 'alternatief vervoer' voor Breda

Al meer dan 60 jaar worden alle wijken in Breda aangedaan door stadsbussen. Bij de vervoerder bestaan concrete ideeën om het stadsvervoer te reorganiseren.

[28-01-2016]

Toekomstbeeld fietsgebruik - essays voor KiM

Johan Diepens en Angela van der Kloof schreven voor de e-publicatie ‘Toekomstbeelden van het fietsgebruik in vijf essays’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). In de essays komen verschillende onderwerpen aan de orde. Wij hopen dat onze essay stof geeft tot nadenken over de toekomst van de fiets in Nederland.

[22-01-2016]

Angela gast-fietsdocent nieuwe Tilburgse studenten

Angela van der Kloof was eerder deze maand 'gast-fiestdocent' bij Tilburg University. Zij maakte de nieuwe lichting buitenlandse studenten letterlijk en figuurlijk wegwijs met de regels en gewoonten van ons fietsland. Het Brabants Dagblad en Stadsnieuws Tilburg besteedden hier aandacht aan.

[12-01-2016]

Onze nieuwe glossy parkeren is uit!

Lees hier alles over beleidsvorming en evaluatie.


 

Nieuws 2015


november-december 2015[22-12-2015]

Het is te druk in de stad!

Het is te druk op de wegen en fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes, snorscooters en bakfietsen. De fiets is belangrijk maar krijgt (te) weinig plek in de stad. Dat zorgt voor irritatie en ongelukken.

[21-12-2015]

STAD-voorstel gegund

Het 'Spatial and Transport Impacts of Automated Driving (STAD)' voorstel dat afgelopen najaar werd ingediend is gegund. Mobycon is een van de partners in dit project.

[21-12-2015]

Oegstgeest besteedt aandacht aan verkeersveiligheid fietsers

Gemeente Oegstgeest gaat meer aandacht besteden aan de verkeersveiligheid van fietsers. Een ambitie waar wij graag onze bijdrage aan leveren!

[07-12-2015]

Provinciaal fietsmodel Utrecht

Mobycon is een samenwerking aangegaan met het Finse bedrijf Strafica. Zij hebben een revolutionaire kijk op verkeersmodellen, sterk gebaseerd op de gebruiker en zijn kenmerken. Het resultaat is een uniek fietsmodel voor Nederland, genaamd BRUTUS.

[07-12-2015]

Update EU-projecten

Dinsdag 17 november was een Europese projectendag in Brussel voor Mobycon. Ronald Jorna nam deel aan een Ronde Tafel discussie over fietslogistiek en Frank Bouma was actief bij de Urban Mobility Stakeholder worksho

[07-12-2015]

Mobycon levert projectleider R-net

Alex Roedoe werkt op dit moment als projectleider bij provincie Zuid-Holland aan twee R-net corridors. Het betreft in beide gevallen uitdagende projecten om binnen enkele jaren hoogwaardig openbaar vervoer aan te kunnen aanbieden.

[07-12-2015]

Business of the Year Award 2015

Als onderneming zijn we, uiteraard, alert op trends. En één van die trends is de (her)ontdekking van de fiets, wereldwijd! Dé mogelijkheid om onze kennis te exporteren en meteen een goede match met onze drijfveer: de wereld minder afhankelijk maken van de auto.

[03-12-2015]

Actualisatie parkeerfonds Nieuw-West

In 2014 zijn de Amsterdamse stadsdelen bestuurlijk opgeheven en heeft er een reorganisatie plaats gevonden. Per 1 januari 2017 worden de parkeerfondsen van alle stadsdelen overgeheveld naar de centrale stad. Stadsdeel Nieuw-West heeft daarom aan Mobycon gevraagd het parkeerfonds te actualiseren.

[03-12-2015]

Zicht op werkbare uren wegwerkzaamheden

Provincie Overijssel hanteert een WBU-tabel (WerkBare Uren-tabel) voor de planning van werkzaamheden op of vanaf de (hoofd)rijbaan. Deze tabel beschrijft per wegvak van provincie Overijssel de periode waarin werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met beperkte verkeershinder.

[03-12-2015]

Fietsen rond de wereld: Zuidwest Fryslân is aan de beurt

Waren vorig schooljaar de leerlingen groep acht van Noordwest Fryslân fanatiek aan het fietsen geslagen, dit voorjaar dagen we de groep 8’ers van Zuidwest uit om te proberen het record van 62 dagen te verbeteren. Gaat het ze lukken? We wensen ze alvast veel succes toe!

[03-12-2015]

Verkeersstudie Nieuwbouwwijk Vijverpark te Overveen

Op het terrein van het voormalige Marinehospitaal in Overveen wordt de komende jaren gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouwwijk Vijverpark. Een nieuwe woonwijk zorgt voor een nieuwe verkeerstroom dat van de bestaande infrastructuur gebruik gaat maken. Hoeveel nieuw verkeer een nieuwe woonwijk gaat genereren en wat het gevolg hiervan is voor de omgeving, hangt in belangrijke mate af van het type woning dat gerealiseerd wordt en de wijze waarop de woonwijk op de bestaande infrastructuur wordt ontsloten.

[22-11-2015]

PRO-E-BIKE in Verkeer in Beeld

In de november editie van Verkeer in Beeld is een artikel verschenen over het PRO-E-BIKE-project. Binnen de rubriek 'Over de Grens' interviewde Else Adriaans onze collega Ronald Jorna, partner in het PRO-E-BIKE-project.

[10-11-2015]

Mobycon wint Business of the Year Award

De energie en de activiteiten van Mobycon in Canada zijn niet onopgemerkt gebleven. Mobycon is bekroond met de ’Business of the Year Award 2015’ door de NCCC (Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel) in Den Haag op 10 november.september-oktober 2015[30-10-2015]

Fietsambitie Rivierenland gaat laatste fase in!

Hoe krijgt het fietsen een nieuwe impuls? Welke thema's zijn daarbij belangrijk? Welke maatregelen worden daarvoor genomen? Dit staat dadelijk allemaal beschreven in de Fietsambitie van Regio Rivierenland, waaraan Mobycon meewerkt.

[29-10-2015]

Interview Hafieda el Aissati

Hafieda el Aissati is concessiemanager bij MRDH. MRDH is een organisatie bestaande uit 23 lokale overheden in het zuidelijk deel van de Randstad, met Rotterdam en Den Haag als grootste steden. Ze bundelen hun krachten om de bereikbaarheid van de regio's en het economische ondernemersklimaat te verbeteren.

[29-10-2015]

Mag ik uw aandacht voor: Kenniscongres Europa 2016!

De vorige nieuwsbrief had ik het al aangekondigd. Nu is de datum en de locatie bekend. Donderdag 17 maart 2016 wordt het Kenniscongres Europa door ons georganiseerd bij 7AM in Den Haag. Mede mogelijk gemaakt door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en in samenwerking met Acquire Publishing.

[29-10-2015]

Een veilige stationsomgeving waar het prettig verblijven is.

Mobycon werkt aan een openbare ruimte die veilig is, maar waar het ook prettig is om te verblijven. Routes voor verkeer worden in onze handen zo vormgeven dat ze zo minimaal mogelijk verstorend werken in de openbare ruimte. Stationsgebieden zijn bij uitstek de plaatsen waar verkeer en ruimte bij elkaar komen. Het zijn de overstappunten tussen verkeerssoorten en tegelijkertijd een van de belangrijkste verblijfsplekken in de stad. Recentelijk hebben wij weer een aantal stationsgebieden onder de loep genomen.

[29-10-2015]

Parkeeronderzoek stationsomgeving Elst

Gemeente Overbetuwe heeft in de afgelopen vier jaar het stationsgebied in Elst sterk ontwikkeld. In samenwerking met ProRail is het station vernieuwd en is er een gloednieuwe parkeergarage met 600 parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerterreinen die aan weerszijden van het station lagen zijn verwijderd.

[29-10-2015]

Nieuwe subsidiekansen in Europa

14 oktober is de 2016 oproep van Horizon 2020 voor transport opengegaan. Voor steden en regio’s is vooral de call ‘Mobility for Growth’ interessant met voor 2016 oproepen voor verkeersveiligheid, stedelijke mobiliteit, logistiek en intelligente transport systemen (ITS). Op 5 november is er in Brussel een informatiedag over deze calls. Het evenement is helaas volgeboekt, maar kan wel online worden gevolgd.

[29-10-2015]

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder van start

Mobycon heeft de afgelopen jaren bewezen dé specialist te zijn op het gebied van parkeerbeleid en parkeernormering. Wij zijn er trots op dat onze beleidsplannen de afgelopen jaren als hamerstuk door gemeenteraden zijn behandeld of met grote meerderheid zijn aangenomen. Een unieke prestatie in de complexe en emotionele wereld van parkeren. Veel gemeenten weten ons dan ook te vinden als specialist op dit terrein. Voor gemeente Noordoostpolder zijn we onlangs gestart met het opstellen van een beleidsplan parkeren voor auto’s en fietsen.

[28-10-2015]

Een nieuw fietsplan voor gemeente Amersfoort

Fietsen is gezond, duurzaam, praktisch en leuk. En er zijn veel ontwikkelingen rondom de fiets die ervoor zorgen dat het fietsen steeds populairder wordt. Denk aan de komst van de e-fietsen, congestie op de wegen en meer aandacht voor een gezonde levensstijl. Amersfoort groeit de komende jaren nog flink en om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd voor de fiets. Amersfoort is vol ambities om het fietsen in en naar de gemeente naar een hoger plan te tillen.

[27-10-2015]

Zicht op zwartrijden

Gestreefd wordt naar een goede kwaliteit van het openbaar vervoer. Vervoerders worden gestimuleerd om de kwaliteit steeds weer te verbeteren. Hiervoor heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag een bonus/malusregeling opgenomen in het bestek. Eén van de aspecten die gemeten wordt is het percentage zwartrijden.

[12-10-2015]

'Vers van de pers': 4e nieuwsbrief PRO-E-BIKE

Het Europese project PRO-E-BIKE promoot elektrische fietsen en scooters voor personen- en goederenvervoer in stedelijke gebieden. In bijgaande nieuwsbrief leest u onder andere meer over de succesvolle workshop die onze collega's Angela van der Kloof en Simon Fessard gaven tijdens het Cargo Bike Festival 2015 in Nijmegen.

[08-10-2015]

Zwolle Fietsweek 13 - 17 oktober 2015

De Zwolse Fietsweek staat bol van activiteiten. Een week lang worden er activiteiten georganiseerd voor alle Zwolse fietsers tijdens de Fietsweek van 13 tot en met 17 oktober 2015. De uitvalsbasis is het Fietslab 038 aan het Lübeckplein. Iedereen is welkom!

[23-09-2015]

Laat kinderen vaker fietsen

Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren fietsen én de nodige kilometers maken op de fiets om ervaring op te doen. In Rotterdam, maar waarschijnlijk in meer steden, blijken aardig wat kinderen uit de bovenbouw niet te kunnen fietsen. Angela van der Kloof was een van de experts die werd geïnterviewd door het AD.

[22-09-2015]

BESTFACTS cluster workshop 8 & 9 oktober

Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober vindt de laatste BESTFACT cluster workshop plaats bij STC (Shipping and Transport College) in Rotterdam. Top thema's van de laatste drie jaar BESTFACTS komen aan bod. Inschrijven kan nog: http://www.bestfact.net/events/bestfact-joint-cluster-workshop/!

[14-09-2015]

Rekenkameronderzoeken verkeersveiligheid en parkeerbeleid

Voor de gemeentelijke rekenkamercommissies Zwijndrecht en Veere voeren we op dit moment twee onderzoeken uit naar verkeersveiligheid en parkeerbeleid. De keuze viel op Mobycon vanwege onze expertise over beide onderwerpen en daar zijn we trots op!

[14-09-2015]

Haalbaarheidsstudie fietsenstalling centrum Alkmaar

Nederland is fietsland bij uitstek. Fietsen is niet alleen gemakkelijk, snel en goedkoop, het is ook gezond en duurzaam. Het dagelijks gebruik van de fiets is iets typisch Nederlands. Beleidsmakers en bestuurders uit het buitenland zijn vaak onder de indruk van onze fietscultuur en komen hier graag inspiratie opdoen. Het succes van de fiets heeft ook een keerzijde; het goed faciliteren van de fietsparkeervraag is steeds vaker een uitdaging. Vooral bij stations, in binnensteden en bij evenementen.


juli-augustus 2015[08-08-2015]

Mama Agatha - van theorie naar praktijk

Angela van der Kloof presenteerde vrijdag 7 augustus 2015 tijdens AMS=Cycling de prachtige documentaire Mama Agatha die vorig jaar werd gefilmd in Amsterdam Zuidoost. ‘Mama Agatha’ werd in Nederland uitgebracht op 8 maart 2015, tijdens Internationale Vrouwendag. De documentaire gaat deze week internationaal in première op Rhode Island International Film Festival!

[08-08-2015]

Werkgevers voor werkgevers in Utrecht

Samen werken aan duurzame mobiliteit! Onze adviseur Liesbeth van Alphen ondersteunt momenteel de Stichting U15 als procesmanager: een boeiende en dynamische opdracht voor een al even boeiende en dynamische organisatie!

[21-07-2015]

Werken aan innovatieve veilige fietsoplossingen

Overal in Nederland zien we dat de fiets opnieuw in de spotlight staat. Er wordt geïnvesteerd in betere infrastructuur en sterke campagnes. Mobycon, toonaangevend bureau met veel aandacht voor levende steden en langzaam verkeer, werkt hier met veel enthousiasme aan mee.

[21-07-2015]

Sociaal veilig openbaar vervoer in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de sociale veiligheid in het openbaar vervoer (OV). Dit gebeurde aan de hand van een uitvoeringsprogramma, waarin diverse acties waren opgenomen om de sociale veiligheid in het OV te bevorderen. Belangrijk hierbij was een goed samenspel tussen de provincie en de betrokken vervoerders.

[06-07-2015]

BBC interviewt Dick van Veen over Shared Space

Shared Space is een ontwerpbenadering die vaak gebruikt wordt in winkelgebieden, stadscentra of andere plaatsen waar de verblijfsruimte van grote kwaliteit is of kan zijn. In deze ruimte maken de geijkte verkeerskundige maatregelen zoals verkeersborden en verkeersregelingen vaak plaats voor een ruimte die gedeeld wordt en waarin sociale interactie de boventoon voert. Door een uitgekiend ontwerp worden gebruikers – automobilisten, fietsers, voetgangers, maar ook ondernemers en bewoners - gestimuleerd om rekening met elkaar te houden.

[02-07-2015]

Vrij parkeren in Winschoten

Parkeer24 publiceerde in de juni 2015 editie het artikel 'Vrij parkeren terug in Winschoten'. Het artikel is mede geschreven door onze collega Martijn Ernest en gebaseerd op onderzoek en advies dat Mobycon voor Winschoten mocht uitvoeren.


mei-juni 2015[30-06-2015]

Jouw toegang tot de miljarden van Europa: EU zomercursus

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden vanuit Europa? Waar de beste kansen liggen? Hoe je toegang kunt krijgen tot de subsidieregelingen? Wat is de rol van jouw organisatie? Hoe schrijf je een voorstel? Wat betekent meedoen voor de organisatie?

[25-06-2015]

Aan de slag met fietsambities Rivierenland

Fietsen is gezond, duurzaam, praktisch en leuk. En er zijn veel ontwikkelingen rondom de fiets die ervoor zorgen dat het fietsen steeds populairder wordt. Denk aan de komst van de e-fietsen, congestie op de wegen en meer aandacht voor een gezonde levensstijl.

[22-06-2015]

Innovatieve Fietscampagne voor jongeren feestelijk afgesloten!

Na slechts 62 dagen hadden de deelnemende leerlingen van groep 8 het doel bereikt: samen 40.000 kilometer fietsen! Reden genoeg om de competitieve fietscampagne 'Rond de wereld in minder dan 80 dagen' feestelijk af te sluiten. Woensdagochtend 17 juni werden alle deelnemers van harte welkom geheten in het theater de Koornbeurs in Franeker.

[22-06-2015]

Mobycon start met CIPTEC project

Afgelopen voorjaar gaf de Europese Commissie goedkeuring aan het CIPTEC voorstel. De naam CIPTEC staat voor 'Collective Innovation for Public Transport in European Cities'. Innovatie en reizigersgroei staan centraal in dit project, waarvan Mobycon een van de partners is. Samen met 12 partners zijn we met de uitvoering van dit project gestart.

[15-06-2015]

Programma fiets Overijssel in de steigers

Provincie Overijssel is vol ambities om het fietsen in de provincie naar een hoger plan te tillen. Vanuit verschillende invalshoeken – mobiliteit, gezondheid, duurzaamheid, toerisme en veiligheid - geeft de provincie al veel aandacht aan de fiets. Met een integraal en dynamisch programma wil de provincie echter een stap verder zetten.

[15-06-2015]

Verkeerskundige toets Land van Tap in Elst

Een grootschalige herinrichting van het centrum van Elst, waarbij met name de Dorpsstraat wordt aangepakt, zorgt voor een tijdelijke vermindering van parkeercapaciteit in het gebied. Naast een herstructurering van de rijbaan worden ook parkeergelegenheden anders ingedeeld. De gemeente streeft daarbij naar een Shared Space omgeving

[15-06-2015]

Onderzoek toekomst veer Maassluis - Rozenburg

Mobycon is door provincie Zuid-Holland gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van het veer Maassluis- Rozenburg.

[15-06-2015]

Mobycon helpt partijen bij Europese subsidie-aanvragen

Mobycon helpt partijen bij Europese subsidie-aanvragen In de afgelopen weken heeft Mobycon samen met een aantal gemeenten en andere partijen aan zes projectvoorstellen meegeschreven.

[15-06-2015]

Fietsen in Fryslân

In minder dan 80 dagen de wereld rondfietsen. Het is een behoorlijke uitdaging, maar 190 groep acht leerlingen uit Fryslân zijn deze uitdaging aangegaan. Zij fietsen op dit moment virtueel de wereld rond. In opdracht van provincie Fryslân heeft Mobycon deze competitieve fietsstimuleringscampagne uitgezet, onder de naam ‘Rond de wereld in minder dan 80 dagen’.

[15-06-2015]

Mobycon maakt parkeerdruk Zoetermeer inzichtelijk

Gemeente Zoetermeer is bezig met de ontwikkeling van het gebied nabij de Boerhaavelaan. Dit gebied, gelegen tussen station Zoetermeer en het centrum, krijgt een flinke facelift. Er komt een gemengd programma van kantoren, woningen en diverse voorzieningen.

[15-06-2015]

Onze glossy parkeren is uit!

Lees hierin alles over afschaffen van betaald parkeren.

[12-06-2015]

EIP+Forum a Roma 26 & 27 november!

Ronald Jorna is sinds een jaar gedetacheerd bij Rijkswaterstaat waar hij zich bezighoudt met het EIP+ project. Samen met ITS corridorprojecten wordt er een congres in Rome georganiseerd in november.

[08-06-2015]

Bijeenkomst 'Autonoom Vervoer (R)evolutie voor Openbaar Vervoer'

Donderdag 28 mei organiseerde wij deze interessante bijeenkomst met de medewerking van Loes Aarts (Rijkswaterstaat), Marieke Kassenberg (provincie Gelderland) en Louise Hamilton die voor haar studie aan de TU Delft afstudeert bij Mobycon.

[04-06-2015]

Liesbeth presenteert bij Hackney Cycling Conference in London

Vrijdag 5 juni 2015 vindt voor de vierde keer het jaarlijkse Hackney Cycling Conference plaats in Londen. Onze adviseur Liesbeth van Alphen zal in de middag spreken over het actief betrekken van stakeholders om te komen tot een compleet, succesvol en gedragen fietsbeleid.

[01-06-2015]

Wij zijn bij Velo-City 2015

Aan het einde van dinsdagmiddag 2 juni start het tweejaarlijks internationale fietscongres Velo-City. Dit keer georganiseerd in Nantes, Frankrijk. Tot vrijdag 5 juni komen allerlei fietsonderwerpen aan bod. Angela van der Kloof zal spreken over winter cycling samen met medepresentatoren van de Winter Cycling Federation. Ook zal zij met collega Simon Fessard de poster presenteren over Discover Dutch Cycling.

[01-06-2015]

Nieuw ontwerpmodel stedelijke routestructuren

Mobycon maakt onderdeel uit van het onderzoeksteam dat in opdracht van de ANWB een ontwerpmodel ontwikkelt waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende vervoerstromen in steden. Verkeerskunde publiceerde hierover.

[21-05-2015]

Workshop Intelligent Goederenvervoer in Barcelona

Vanuit het Europese project BESTFACT wordt voor de derde keer een workshop georganiseerd over Intelligent Goederenvervoer in Barcelona. Dit vindt plaats op donderdag 11 en vrijdag 12 juni 2015. Mobycon is partner in dit project.

[19-05-2015]

Mobycon partner Nationaal Fietscongres

Mobycon, inspiratie die in beweging brengt, mobiliteitsoplossingen die het verschil maken.

maart-april 2015[30-04-2015]

Sociale innovaties in vervoer

Het in stand houden van kleine (openbaar) vervoerdiensten is steeds meer een uitdaging. Zowel provincie als gemeenten hebben te maken met teruglopende budgetten. Gemeenten staan daarnaast voor de kanteling waarbij Wmo-reizigers worden gestimuleerd meer van algemene voorzieningen gebruik te maken en van (vrijwilligers-)initiatieven in hun eigen omgeving. Lukt het om met deze omstandigheden bereikbaarheid en participatie toch te waarborgen?

[13-04-2015]

Glossy Parkeren

Onze Glossy Parkeren is uit! Lees hierin alles over parkeernormen.

[13-04-2015]

Stad geschikt maken voor het succes van de fiets

ANWB onderzoekt hoe de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier kan worden gebruikt door al het stadsverkeer. Dankzij zo’n andere inrichting worden alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger. Bovendien functioneert de stad daardoor ook beter.

[13-04-2015]

Onderzoek verkeerscirculatie Westland

Aan de zuidzijde van Naaldwijk, gemeente Westland, wordt hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouwwijk Hoogeland. Een van de ontsluitingswegen van deze wijk is een bestaande weg waar in het recente verleden een fysieke afsluiting in is gezet in de vorm van een beweegbare paal (poller).

[13-04-2015]

Fundament gelegd voor Basismobiliteit Gelderland

Mobycon heeft in 2014 geadviseerd in het proces om te komen tot een nieuwe organisatie voor de regiotaxi en de basismobiliteit in Gelderland. Wij hebben hiervoor samen met de Gelderse regio’s een samenwerkingsovereenkomst opgesteld op basis van de visie van de provincie. Ondertekening van de overeenkomst tussen provincie en regio’s zal vóór de zomer plaatsvinden.

[13-04-2015]

Parkeernormen geen struikelblok bij ruimtelijke ontwikkelingen

De laatste jaren lijken parkeernormen vooral een rem op ruimtelijke ontwikkelingen, terwijl deze ontwikkelingen juist zo gewenst zijn om de lokale (binnenstads)economie weer aan te jagen. Hoe vaak horen we niet: ‘hebben we een mooie economisch vitale ontwikkeling, doet afdeling Verkeer weer moeilijk met hun strakke parkeereis’.

[13-04-2015]

Start parkeeronderzoek Groningen

De dataverzameling ‘in het veld’ hebben we sterk verbeterd, zodat we onze opdrachtgever optimaal van dienst kunnen zijn. Registratie op papier is niet meer nodig. Met behulp van GPS, digitale kaarten en een slimme applicatie voeren wij aantoonbaar betrouwbaar en snel een parkeeronderzoek uit.

[13-04-2015]

Integrale ontwerpvisie Stationsgebied Feanwâlden

Door de aanleg van de Centrale As wordt de bereikbaarheid van regio Noordoost Fryslân verbeterd. Tegelijkertijd biedt deze nieuwe stroomweg kansen om de verkeersimpact van de bestaande wegen dwars door de Friese dorpen ten zuiden van Dokkum fors te verkleinen. Worden de dorpen momenteel nog doorsneden door brede bundels asfalt, aan de horizon verrijzen kansen om weer dorpse straten terug te brengen en infrastructurele doorsnijdingen op te heffen.

[13-04-2015]

Cursus ‘Europese projecten’

Vanuit Brussel wordt een breed scala aan subsidieprogramma’s aangeboden voor verkeer en vervoer, zoals Horizon 2020, Interreg, LIFE en CEF. Elk subsidieprogramma kent zijn eigen focus, eigen subsidieregels en eigen mores.

[09-04-2015]

Tref ons bij BakfietsTreffen15

Mobycon zal vanuit het Europese PRO-E-BIKE project, samen met CYCLELOGISTICS AHEAD, een stand bemannen op het Bakfietstreffen in Nijmegen op zondag 19 april 2015, aanvang 13.00 uur. Wij zullen daar informatie verschaffen over de mogelijkheden van elektrische bakfietsen voor bedrijven.

[07-04-2015]

Campagne gelanceerd: 'Rond de wereld in minder dan 80 dagen'

Acht groepen 8 in provincie Fryslân nemen deel aan ons project 'Rond de wereld in minder dan 80 dagen'. Een mooie en leuke methode om kinderen te stimuleren de fiets meer te gebruiken. Vanaf dinsdag 7 april 2015 gaan ze in competitieverband veel kilometers fietsen, waardoor ze virtueel de wereld rondfietsen en leren ze ondertussen iedere keer weer een stukje van de wereld kennen.

[03-04-2015]

Innovatief fietsbeleidsplan voor gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder zet in op de fiets! Hoewel de gemeente van oorsprong bewust ontworpen is voor de fiets, met een stervorming netwerk met Emmeloord als middelpunt en directe, rechte verbindingen naar de dorpen, neemt de auto tegenwoordig een prominente plaats in in het verplaatsingspatroon. De gemeente wil dat er meer gefietst wordt.

[02-04-2015]

Mobycon presenteert tijdens Bakfietstreffen 2015

Angela van der Kloof en Simon Fessard presenteren zaterdag 18 april: "E-cargo-bikes as an opportunity for a sustainable business and a clean urban environment". Hun presentatie is gebaseerd op de ervaringen van Mobycon met e-bakfietsen in het PRO-E-BIKE project en het BESTFACT project.

[31-03-2015]

Beste OV-Bestek 2015 Mobiliteitscentrale Flevoland

Forseti heeft in samenwerking met Otto Cazemier het OV-Bestek voor de Mobiliteitscentrale Flevoland geschreven. En met succes, want tijdens het Nationaal Congres Openbaar Vervoer op 26 maart 2015 is het tot Beste OV-bestek 2015 bekroond!

[16-03-2015]

Goed faciliteren fietsparkeervraag: wij helpen!

Het succes van de fiets heeft ook een keerzijde; het goed faciliteren van de fietsparkeervraag is steeds vaker een uitdaging. Vooral bij stations, in binnensteden en bij evenementen. Onze experts van verkeersonderzoek, parkeren en fiets hebben hun krachten gebundeld om een integrale oplossing te bieden.


 

januari-februari 2015[13-02-2015]

Afschaffen betaald parkeren Velp?

Coalitiepartijen van gemeente Rheden vinden het belangrijk dat de werkgelegenheid wordt behouden en versterkt. Het vestigingsklimaat zal samen met de ondernemers worden verbeterd. En wij onderzoeken of afschaffen van betaald parkeren of een andere parkeerregulering daarbij helpt.

[13-02-2015]

Nota Parkeernormen Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom maakt sinds 2006 gebruik van een eigen Nota Parkeernormen. In 2012 is door de gemeente een quickscan uitgevoerd naar knelpunten in de parkeernormensystematiek, met een actualisatie van de Nota Parkeernormen als vervolg.

[13-02-2015]

Parkeeronderzoek Groningen

Mobycon voert in 2015 twee parkeeronderzoeken uit voor gemeente Groningen. Het eerste onderzoek betreft een grootschalig parkeeronderzoek en in het voorjaar nemen we enquêtes af in ✔ parkeergarages, ✔ P+R-terreinen en ✔ fietsparkeerlocaties bij bushaltes.

[05-02-2015]

Nachtnet Zoetermeer volop in 'het licht'

Mogen we een beetje trots zijn op alle aandacht rondom het nachtnet van gemeente Zoetermeer? Wij vinden van wel! Een project om trots op te zijn, waar we met veel passie en plezier aan meegewerkt hebben. Lees en hoor meer...

[04-02-2015]

Waardering U15 blijkt uit evaluatierapport!

Mobycon heeft het evaluatierapport opgesteld voor de overgang van Beter Benutten 1 naar Beter Benutten 2 in de Regio Midden-Nederland. Hieruit blijkt dat de aangesloten bedrijven de functie, aanpak, communicatie en thema’s van de U15 zeer waarderen.

[03-02-2015]

STARTER nog even in de 'spotlights'

Leuk artikel in Verkeersnet over het Europese STARTER-project waar Mobycon onderdeel van uitmaakte.

[28-01-2015]

Weastflows slotconferentie

Het Europese project Weastflows - beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer - sluit af met een conferentie bij het Thon-EU hotel in Brussel, België op 12 februari 2015. Registreer en neem gratis deel aan deze conferentie!

[26-01-2015]

De zon gaat onder voor STARTER en SEEMORE

Vorige maand (december 2014) werd het vijfde en laatste nummer van de gezamenlijke nieuwsbrief van de STARTER- en SEEMORE-projecten gepubliceerd!

[26-01-2015]

Europese best practices in goederenvervoer

Mobycon is één van de partners in het Europese project BESTFACT, onderdeel van het Zevende Kaderprogramma van de Europese Commissie. Doel van het project is om ‘best practices’ en innovaties in het goederenvervoer te identificeren, te beschrijven en te verspreiden.

[26-01-2015]

Nota Parkeernormen Rheden: praktisch en werkbaar

Vanaf 1 juli 2018 zijn gemeenten verplicht de parkeereis te regelen via het bestemmingplan, omdat de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening komen te vervallen. Reden voor gemeente Rheden om een Nota Parkeernormen door ons op te laten stellen die aan deze eisen voldoet.

[26-01-2015]

Monitoren parkeren geeft juiste inzicht

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is continu bezig met het monitoren van de parkeersituatie in de diverse wijken, waardoor het stadsdeel een goed beeld krijgt van de actuele parkeersituatie op straat.

[26-01-2015]

Evaluaties Beter Benutten Midden-Nederland

Voor de overgang van Beter Benutten 1 naar Beter Benutten 2 heeft Mobycon eind 2014 twee evaluatiestudies uitgevoerd in de regio Midden-Nederland dat gebruikt is om de koers van het vervolg te bepalen.

[26-01-2015]

Peter Volken Smidt en Functional Ambiance

Per 12 januari ben ik medewerker bij Mobycon. Iemand met een dubbele naam. Ik leg het van tevoren alvast uit om verwarring te voorkomen: mijn voornaam is Peter Volken omdat ik zo nodig vernoemd moest worden naar mijn twee opa’s.

[26-01-2015]

Designing Shared Space

1-daagse follow-up cursus bij het Winter Cycling Congress. Adviseurs van Mobycon en deskundigen van het Kenniscentrum Shared Space bundelen hun krachten en bieden u een inspirerende cursusdag aan in aansluiting op het congres: vrijdag 13 februari 2015 in Leeuwarden.

[26-01-2015]

2015 het jaar dat Verkeersbesluiten.nl ook ú ontzorgt!

Wordt het dit jaar druk(ker) voor u omdat er een aantal grote (nieuwbouw)ontwikkelingen op stapel staat? Of heeft u te maken met een extra bezuinigingsopgave? Verkeersbesluiten.nl biedt uitkomst.


Nieuws 2014


november-december 2014[09-12-2014]

Fietslessen ter bevordering van de gezondheid en tegen armoede

In Amsterdam Zuidoost wonen veel migranten en vluchtelingen die niet van kinds af aan hebben leren fietsen; dit geldt met name voor vrouwen. Het loopt storm bij de fietslessen die aangeboden worden. Amsterdam Zuidoost is dan ook een stadsdeel dat met een compleet netwerk van gescheiden fietspaden heel geschikt is voor beginnende fietsers.

[09-12-2014]

Parkeeronderzoek Rokkeveen in Zoetermeer

De wijk Rokkeveen is met een oppervlakte van ruim 379 ha en ongeveer 23.000 inwoners één van de grootste wijken van Zoetermeer. De gemeente kreeg diverse signalen dat het parkeren in dit deel van Rokkeveen onder druk staat. In dat verband is aan ons gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar het parkeren in Rokkeveen.

[09-12-2014]

Symposium ROVL 25 jaar

Vereerd waren we toen we gevraagd werden mee te denken aan een symposium voor het 25-jarig jubileum van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Ontzettend leuk om hieraan mee te werken en de middag vorm te geven. Nog leuker is het om te zien dat ideeën in de praktijk goed uitpakken.

[09-12-2014]

Verkeersonderzoek Nijlstraat Purmerend

De mogelijke vestiging van een basisschool met regionale functie heeft tot veel verzet geleid in de buurt van brede school De Kraal in Purmerend. Een tweede ontwikkeling is de bouw van twee appartementencomplexen naast de school. Buurtbewoners hebben een belangrijke stem in het proces en de vormgeving van het verkeersonderzoek dat Mobycon uitvoert.

[09-12-2014]

Leiden actualiseert parkeergegevens

Omdat de parkeergegevens waar gemeente Leiden over beschikte toe waren aan actualisatie, heeft Mobycon opdracht gekregen om na de zomerperiode een grootschalig parkeeronderzoek uit te voeren. Het onderzoeksgebied omvatte nagenoeg de gehele stad Leiden, inclusief de openbare parkeergarages en -terreinen.

[09-12-2014]

Samen naar duurzame mobiliteit in toeristische gebieden

Mobycon is sinds april 2012 projectleider van het Europese onderzoeksproject STARTER (IEE funded). Het project eindigt eind 2014 en had als doel om het energieverbruik van autoverkeer op verschillende toeristische locaties met minimaal 10 procent te reduceren.

[09-12-2014]

OV-Toeristenchip

In veel steden in Europa vinden toeristen makkelijk een aantrekkelijk aanbod om het openbaar vervoer (OV) ter plekke te gebruiken. Vaak gaat het daarbij om tickets die een of meerdere dagen geldig zijn en die gelden voor verschillende vervoerders, gebieden en/of modaliteiten. Wij brengen voor de regio in beeld welke mogelijkheden er zijn voor een regionaal OV-ticket voor toeristen.

[09-12-2014]

Onderzoek sociale veiligheid Nachtnet Fiets Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer heeft een uniek netwerk voor het Nachtnet Fiets gedefinieerd binnen haar bestaande fietsnetwerk. Het doel is om het fietsgebruik te stimuleren tijdens duisternis. Mobycon voerde een onderzoek uit naar de huidige sociale veiligheid op het Nachtnet Fiets.

[04-12-2014]

Wij mogen toch wel Fries praten?

Deze vraag wordt me sinds ruim een maand af en toe gesteld en het antwoord is dan: “Ja”. Aan het woord is Peter Schouten die als interim-hoofd taakveld openbaar vervoer gedetacheerd is door Mobycon People bij provincie Fryslân.

[02-12-2014]

Werfenweng: de meest duurzame toeristische locatie in de wereld!

Het Europese onderzoeksproject STARTER (www-starter-project.eu) richt zich op duurzame mobiliteit in toeristische gebieden. Mobycon leidt dit project. Een van de pilot sites is Werfenweng in Oostenrijk. Deze locatie staat op de vijfde plaats van de meest groene bestemming in de wereld.

[18-11-2014]

OV4U voor basisscholen in Rivierenland & Achterhoek

Arriva stelt ook voor het schooljaar 2014-2015 het OV4U-lespakket beschikbaar voor basisscholen in de regio Rivierenland en Achterhoek van provincie Gelderland. Leuk initiatief waar weer veel leerkrachten enthousiast mee aan de slag gaan.

[18-11-2014]

2e nieuwsbrief voor Weastflows

Weastflowsnews brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Europese project waarbij goederenvervoer in Noordwest-Europa slimmer en duurzamer wordt ingezet.

[18-11-2014]

E-Bakfiets nieuwe trend

Tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres presenteerde Mobycon over de Europese projecten Pro-E-Bike en BESTFACT. In beide projecten worden ondernemers gestimuleerd om gebruik te maken van elektrische bakfietsen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. Fietsberaad schreef hierover een artikel.

[03-11-2014]

Nieuwsbrief BESTFACT

BESTFACT, het Europese project over best practices in goederenvervoer en logistiek, heeft weer een nieuwsbrief gepubliceerd. Hierin staat, onder andere, een artikel over de implementatie van elektrische bakfietsen in de Regio Groningen-Assen, die wordt geëvalueerd door Mobycon.


september-oktober 2014[16-10-2014]

Beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer

Weastflows, een project gefinancierd door de EU en waarin Mobycon partner is, werkt aan beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer in Noordwest-Europa. Wat Weastflows precies doet en voor elkaar heeft gekregen kunt u terug zien in de video die voor deze gelegenheid is gemaakt.

[14-10-2014]

Verkeersonderzoek schoolomgeving Purmerend

Mobycon gaat in de maanden oktober en november enthousiast aan de slag met een breed verkeersonderzoek in de omgeving van brede school De Kraal in Purmerend.

[09-10-2014]

Drenthe fietst verder

Onze adviseur Martijn van de Leur en Sjoerd Bijleveld (provincie Drenthe) hebben een artikel geschreven over de ambitie van Drenthe om in 2020 de gezondste fietsprovincie van Nederland te zijn. Welke stappen Drenthe daarvoor gaat ondernemen kunt u lezen in Verkeer in Beeld!

[06-10-2014]

Afstudeeronderzoek Renske Nollen in OV-Magazine

Onze stagiaire Renske Nollen onderzocht voor haar afstudeeropdracht de effecten van gratis openbaar vervoer in Eindhoven. OV-Magazine publiceerde hierover.

[30-09-2014]

Stagiaire Delft: Louise Hamilton

Sinds begin september is Louise Hamilton onze nieuwe stagiair. Ze loopt een afstudeerstage voor haar master Civiele Techniek bij de TU Delft met als richting Transport & Planning. Ze houdt zich bezig met het raakvlak tussen de autonome auto en openbaar vervoer. In de komende zeven maanden onderzoekt ze de verschillende varianten van autonome voertuigen, gevolgen op de modal split, snelheid dat in systemen kan worden ingevoerd, sociale acceptatie, juridische aspecten en maatschappelijke kosten en baten.

[30-09-2014]

Alternatieven voor verdwijnende bussen in Oss

In veel kleinere en middelgrote steden in Nederland staat het busvervoer, met name stadslijnen, onder druk. In Oss (een kleine 60.000 inwoners in de stad en 85.000 in de hele gemeente) wordt het stadsnet met ingang van de nieuwe dienstregeling zelfs helemaal opgeheven. Daarnaast wordt de bediening met een aantal streeklijnen aanzienlijk verminderd.

[30-09-2014]

Rond de wereld in minder dan 80 dagen

Mobycon werkt momenteel vol enthousiasme aan het opzetten van een nieuwe fietspromotiecampagne in provincie Fryslân! De campagne, die in april 2015 van start gaat, richt zich op kinderen van groep 8.

[30-09-2014]

Parel aan de lijn in Feanwâlden

Het stationsgebied van Feanwâlden (Veenwouden) als parel aan de lijn. Dat is de ambitie van gemeente Dantumadiel. Met de komst van De Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, behoort dit tot de mogelijkheden.

[30-09-2014]

Mobycon levert projectleider R-net-studie

Adviseur Alex Roedoe zal het komende half jaar de rol van projectleider vervullen binnen de R-net-corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Dat is het resultaat van de eerste offerte-uitvraag die provincie Zuid-Holland heeft gedaan binnen de nieuwe raamovereenkomst voor advies- en ingenieursdiensten.

[30-09-2014]

Reizigers tellen in Arriva-treinen Groningen en Friesland

Mobycon heeft net als vorig jaar reizigerstellingen uitgevoerd op de treinen van Arriva in Groningen en Friesland. Dit gebeurde in opdracht van beide provincies. Het onderzoek werd in de tweede week van september tijdens de ochtendspits uitgevoerd.

[30-09-2014]

Het woord is aan: Paul van der Houven

Vanaf eind juni ben ik via Mobycon People gedetacheerd bij gemeente Amersfoort. Ik werk hier vier dagen in de week. Het is mijn eerste samenwerking als zzp’er met Mobycon People.

[30-09-2014]

Update INTERREG 2014-2020

Heeft u een plan om mobiliteitsproblemen in uw stad aan te pakken, maar de financiële middelen zijn ontoereikend? U wilt graag samenwerken met en leren van andere vergelijkbare gemeenten elders in Europa? Uw ideeën zijn innovatief maar tegelijkertijd realiseerbaar binnen 3-4 jaar? Kijk dan eens of het Europese Interreg programma iets voor u is!

[22-09-2014]

Verkeersmortaliteit jongeren onderschat volksgezondheidsprobleem

Onlangs in het nieuws: verkeerseducatie zou weinig bijdragen aan de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren. Onze adviseur Angela van der Kloof las de Nederlandse samenvatting van het onderzoek en vond de kop van het bericht slecht gekozen.

[18-09-2014]

ReCYCLE bij onze buren!

We ontdekten dat onze buren van Stichting Stunt onze passie voor de fiets delen! Zij hebben onder andere een fietsreparatie-afdeling en hebben laatst deze gave houten fiets gebouwd. Hij is zelfs te koop!

[15-09-2014]

Digitaliseren parkeren lastig? Gewoon starten!

Digitalisering van het parkeersysteem is een ‘hot item’. Aanleidingen hiervoor zijn divers maar hebben vaak een tweeledig doel: een efficiëntere parkeerorganisatie en het verbeteren van het gebruiksgemak voor de consument. Maar dan volgt direct de belangrijkste vraag: ‘Waar moeten we beginnen?’ Ons advies: gewoon starten, maar niet met alles tegelijk!


juli-augustus 2014[07-08-2014]

Parkeren en Varen: maakt binnensteden aantrekkelijker

Stadscentra en andere winkelgebieden hebben al jaren te kampen met een toenemende concurrentie van internet. Bovendien concurreren ze ook met andere steden en het winkelaanbod van deze steden verschilt weinig van elkaar. Om toch bezoekers te trekken, en daarmee de omzet voor de middenstand te vergroten, zijn steden op zoek naar manieren om zich te onderscheiden. De bezoeker is op zoek naar beleving; we leven tenslotte in de ‘experience economy’.

[31-07-2014]

Samen naar duurzame mobiliteit in toeristische gebieden

Gemeente Noordwijk, Mobycon en acht buitenlandse partners zijn sinds 2012 actief in het STARTER-project. Dit is een internationaal project dat deels gesubsidieerd is door de Europese Commissie (IEE).

[28-07-2014]

Ecuador op de fiets in Houten

Een delegatie uit Ecuador kwam in Nederland om kennis en ervaring op te doen over schone mobiliteit. Johan Diepens en Angela van der Kloof verzorgden een workshop en begeleidden de fietstocht door Houten.

[15-07-2014]

Provincie Zuid-Holland continueert samenwerking

Provincie Zuid-Holland en 3P hebben hun samenwerking verlengd. Beide partijen ondertekenden een raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, met mogelijke verlenging van twee jaar. De combinatie 3P (Partners in Programma’s en Projecten) gaat advies- en ingenieursdiensten leveren voor infrastructuur, gebiedsinrichting en waterveiligheid.

[14-07-2014]

Quickscan vervoersalternatieven

In veel gemeenten vinden veranderingen plaats in het vervoersaanbod. Provincies en stadsregio's hebben te maken met krimpende budgetten voor openbaar vervoer en maken de keuze voor een meer vraaggericht vervoersaanbod. Dit betekent dat slecht bezette buslijnen komen te vervallen of versoberen. Dit treft mogelijk ook uw gemeente!

[14-07-2014]

Google en Uber: gamechangers in mobiliteit

De afgelopen weken waren er twee onderwerpen in het nieuws die de aandacht trokken: de zelfrijdende elektrische auto van Google en de online taxidiensten van Uber. Het is duidelijk: deze twee ontwikkelingen vormen gamechangers in ons mobiliteitssysteem. Meer lezen? Volg het blog van Otto Cazemier op LinkedIn.

[07-07-2014]

De mondiale fiets

De fiets wint terrein, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. In ons kikkerlandje heeft de fietser daadwerkelijk de wind in de rug met de opkomst van de e-bike. Prachtig dat dit veel kansen geeft om in de range van meer dan 7,5 km het marktaandeel van de fiets te vergroten.

[07-07-2014]

Veilig fietsen op de Noord-Veluwe

In 2013 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten alle Nederlandse gemeenten de opdracht gegeven om meer werk te maken van de fietsveiligheid door een lokale aanpak veilig fietsen. Regio Noord-Veluwe ging aan de slag.

[07-07-2014]

Denk nu al na over EU Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het programma leent zich uitstekend om innovaties en duurzaam vervoer te ontwikkelen en te demonstreren. Binnenkort gaat het nieuwe Interreg programma 2014-2020 open.

[07-07-2014]

Geen fietstunnel Blankenburgverbinding

Voor stadsregio Rotterdam hebben we onderzoek gedaan waarbij de centrale vraag was: Heeft de aanleg van een langzaamverkeersverbinding in de Blankenburgtunnel (maatschappelijke) meerwaarde?

[07-07-2014]

Blauwe zones op maat gemaakt

In stadsdeel Amsterdam Nieuw-West begeleiden wij de invoering van parkeerschijfzones. Op basis van input van bewoners en een parkeerdrukmeting adviseren wij waar een blauwe zone mogelijk is.

[07-07-2014]

Starter aan het woord…

Trainee Sjoerd van den Langenberg is sinds januari 2014 via Mobycon People voor twee dagen in de week werkzaam bij provincie Noord-Brabant. “Mijn specialisatie mobiliteit en infrastructuur in de masteropleiding zorgde voor een perfecte match”.

[07-07-2014]

NL trendsetter: het hele jaar op de fiets

Heeft u deze zomer al gefietst? En misschien heeft u ook al mooie plannen voor de komende maanden. Geniet daar dan vooral van! We willen allemaal graag een lange zomer, maar denken wij alvast na over de winter met de organisatie van het internationale Winter Cycling Congress bijvoorbeeld.

[07-07-2014]

Quickscan mobiliteit MBO-scholieren

Door het kabinet is besloten dat met ingang van 1 januari 2017 ook 16 en 17–jarige MBO-scholieren de beschikking krijgen over een Studenten OV-kaart. Dit zal uiteraard de nodige gevolgen hebben voor het gebruik van het OV.

[01-07-2014]

Publicatie Parkeer24

"Pilot real-time parkeren" is de titel van het artikel dat onze collega Martijn Ernest samen met Kevin Jacobs van gemeente Ede heeft geschreven voor Parkeer24.


mei-juni 2014[24-06-2014]

Forseti-collega Jeroen wint SER-Scriptieprijs!

Jeroen Bastiaanssen heeft met zijn masterscriptie 'Vervoersarmoede op Zuid' de SER-Scriptieprijs 2014 gewonnen! Zijn scriptie scoort het hoogst op de criteria originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid.

[16-06-2014]

Johan Diepens aan Ronde Tafel Mexico City

(Fiets) mobiliteit en duurzame energie-oplossingen hebben de toekomst in de megalopolis Mexico City. Op maandag 16 en dinsdag 17 juni spreken Aletta Koster, Johan Diepens, André Botermans en Renée Heller namens Dutch Cycling Embassy op een tweedaagse Ronde Tafel bijeenkomst in Mexico City.

[20-05-2014]

De regisseur

De regisseur, een functie bekend van film en toneel, maakt zijn entree in de vakwereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Een logische stap, lijkt mij. Het scheppen van de juiste voorwaarden is uiteraard belangrijk.

[20-05-2014]

Onderzoek is GISsen

De onderzoekswereld is continu in ontwikkeling. Om grip te houden op alle veranderingen is het belangrijk goed en efficiënt onderzoek uit te voeren. Nieuw beleid moet gebaseerd zijn op onderbouwde adviezen, ontwikkelingen moeten gemonitord worden en veranderingen geëvalueerd. Bij al deze stappen staat Mobycon voor u klaar!

[20-05-2014]

Samenwerken in Europa

Met Europese organisaties samenwerken om te zorgen voor verbeteringen, innovaties en slimme oplossingen voor het mobiliteitssysteem. En daarvoor ook gebruik kunnen maken van Europese subsidieregelingen. Dit wordt u gemakkelijk gemaakt, wanneer u zich aansluit bij het H2020NL-netwerk.

[20-05-2014]

De mobiliteitsregisseur

Provincie Zuid-Holland en gemeenten Hoekse Waard en Goeree Overflakkee hebben Forseti en Mobycon gevraagd de komende periode als mobiliteitsregisseur op te treden. In deze functie identificeren en concretiseren we kansen om het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in de regio slimmer en efficiënter te organiseren.

[20-05-2014]

Weer gratis strandpendel voor badgasten Noordwijk

Samen met gemeente Noordwijk nemen we deel aan het Europese project STARTER. Vanuit het project stimuleren we gemeenten en organisaties om het vervoer in Europese vakantiegebieden duurzaam te organiseren.

[12-05-2014]

PRO-E-BIKE: voordelen e-cargofietsen

Sinds een jaar is Mobycon partner in het Europese project PRO-E-BIKE, dat onderzoek doet naar en de voordelen in beeld brengt van e-(cargo)fietsen voor het vervoer van passagiers en vracht. De European Cyclists' Federation presenteerde zowel het PRO-E-BIKE als het CYCLELOGISTICS project op de TRA-conferentie in Parijs.


maart-april 2014[29-04-2014]

Ideale routeplanner voor goederenvervoer

Onlangs is door Inforit en CQM de Intermodal Route Planner geïntroduceerd, software die alle mogelijkheden van vervoer via weg, spoor én vaargebied overzichtelijk op een rij zet.

[29-04-2014]

Fietsen als tweede natuur

Voor het Britse tijdschrift ‘Get Britain Cycling’ schreef Angela van der Kloof over de tweede natuur van de Nederlanders: het fietsen. Zij vertelt over het imago van de fiets en hoe belangrijk het is dat dit door overheden en met het juiste beleid wordt ondersteund.

[22-04-2014]

Workshop groener goederenvervoer

3 juni 2014 wordt in Breda een internationale workshop georganiseerd over duurzame logistiek en hoe de negatieve effecten van het goederenvervoer te beperken. Geïnitieerd door het Nederlandse Dinalog, het Franse Critt en het Europese project Weastflows, waarin Mobycon partner is.

[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

[14-04-2014]

Real time betaald parkeren of onbetaald parkeren?

Parkeren is een vakgebied dat niet stilstaat! Kijk maar eens naar alle technologische ontwikkelingen binnen de parkeerwereld of naar de sociale, ruimtelijke en economische ontwikkelingen! Onze parkeerexperts bewegen zich in het speelveld tussen twee uitersten die alles te maken hebben met deze ontwikkelingen: ‘afschaffen betaald parkeren’ en ‘invoering real time parkeren’.

[14-04-2014]

Inzicht in parkeerfinanciën belangrijker dan ooit!

De tijd dat parkeermaatregelen vanuit opgesteld parkeerbeleid ‘gewoon’ worden gerealiseerd ligt al lang achter ons. Veel gemeente worstelen met het financiële vraagstuk achter de gewenste parkeeroplossingen. Is er voldoende budget om parkeermaatregelen te nemen? Wat is de financiële haalbaarheid van parkeervoorzieningen? Welke effecten heeft het nieuwe parkeerbeleid of het afschaffen van betaald parkeren op de parkeerexploitatie en daarmee op de gemeentelijke begroting?

[10-04-2014]

Gelanceerd met taart: www.vvlflevoland.nl

Alle basisscholen in Lelystad en Drongen ontvingen woensdag 9 april 2014 taart. Daarmee werd gevierd dat het Verkeersveiligheidslabel Flevoland een nieuwe website lanceerde.

[03-04-2014]

Gastauteur voor OV-Magazine

Onze collega's Jacky Lodewijks en Sjoerd van den Langenberg hebben meegeschreven aan het artikel 'Koester de diversiteit'. Het artikel gaat over de verschillende facetten van het vrijwilligersvervoer. Donderdag 3 april 2014 is het gepubliceerd in OV-Magazine.

[03-04-2014]

12 & 13 april 2014 BakfietsTreffen Nijmegen

Zaterdag 12 april 2014 wordt de European Cycle Logistics Federation Conference georganiseerd. Er zijn workshops, presentaties en discussies over de ontwikkelingen rond de bakfiets. Ronald Jorna is een van de sprekers.

[24-03-2014]

Brabant evalueert regiotaxi voor vrije reiziger

Een vervoerkundig onderzoek uitgevoerd door Mobycon en zusterorganisatie Forseti heeft provincie Noord-Brabant inzicht gegeven in het gebruik van de regiotaxi. Wat zal de volgende stap zijn?

[24-03-2014]

Mobycon People: Jan Berndsen

Mobycon People plaatst de juiste persoon op de juiste plek voor vacatures binnen de wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Aan het woord is Jan Berndsen, hij is als verkeerskundig medewerker gedetacheerd bij gemeente Albrandswaard.

[24-03-2014]

Wegontwerp voor de fiets in Canada

Hoe ontwerp je wegen voor fietsers? Dat is een van de vragen waarmee de Canadese steden Calgary en Ottawa worstelen. Deze steden hebben de wens het gebruik van de fiets te bevorderen.

[24-03-2014]

Mobycon Delft is verhuisd!

Vanaf nu zijn we te vinden op de 1e verdieping van het pand Bacinol 2 aan de Hooikade 13, 2627 AB Delft. Telefoonnummer en postbusnummer zijn ongewijzigd.

[24-03-2014]

Met de smartphone op de fiets

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Van de 12- tot 25-jarigen heeft negen op de tien personen een mobiele telefoon met internet (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). Velen staan ’s morgens met hun smartphone op en gaan er ’s avonds ook weer mee naar bed. Soms gaat het communicatiewonder zelfs mee op de fiets. Dat is niet altijd even veilig.

[24-03-2014]

Lemsterweg veilig: meer met minder

De Lemsterweg in de Noordoostpolder wordt als onveilig ervaren. De gemeente wil weten hoe zij met beperkte middelen de verkeersveiligheid kan verbeteren. Mobycon heeft mogelijke maatregelen in kaart gebracht met enkele opvallende resultaten.


januari-februari 2014[11-02-2014]

Super e-bike een gevaar?!

De e-bike verovert in snel tempo de Nederlandse mobiliteitsmarkt. Met de begrenzing op 25 km/h is een weloverwogen positie gekozen binnen het hele systeem. Nu heeft onze defensie uiteraard een bijzondere plek, maar het bericht dat onze militairen in Mali met 70 km/h gaan fietsen is toch wel een bericht dat mijn aandacht trok.

[11-02-2014]

Let’s talk about IT

In 2011 maakten we bij Mobycon een start met het onderzoeksproject SAFECYCLE, dat we eind 2012 afrondden. Eén van de interessante bevindingen van het onderzoek was dat de auto-industrie in toenemende mate gebruik maakt van communicatie tussen voertuigen en van voertuigen met de infrastructuur, terwijl hier in de fietsindustrie geen voorbeelden van gevonden zijn.

[11-02-2014]

Naviki – samenwerking is een feit

Vanaf de start als Europees project waren wij al direct overtuigd van de mogelijkheden met Naviki. Ons enthousiasme maakt de samenwerking met beemo GmbH - de ontwikkelaars van Naviki – een feit.

[11-02-2014]

Kent u onze dienst verkeersbesluiten.nl?

Het is al weer 10 jaar geleden dat we onze dienst verkeersbesluiten.nl in het leven hebben geroepen. Wat klein begon is inmiddels uitgegroeid tot een dienst die gemeenten van klein tot groot ondersteunt bij verkeersbesluiten.

[11-02-2014]

H2020NL is een netwerk voor u!

Eind 2013 heeft Mobycon het initiatief genomen tot oprichting van het H2020NL-netwerk. H2020NL is een netwerk van Nederlandse gemeenten, regio’s en provincies die interesse hebben om deel te nemen aan Europese subsidieprogramma’s voor verkeer en vervoer, met een focus op het H2020 programma.

[11-02-2014]

Brabants OV toegankelijk

Het bieden van toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden bij provinciale en lokale overheden. Daarbij ligt ook een sterke relatie met de transitie vanuit collectief vraagafhankelijk vervoer naar openbaar vervoer.

[11-02-2014]

MobyconPeople zit boordevol talent!

Veel starters zijn op zoek naar een mooie uitdaging op de arbeidsmarkt, maar kunnen, ondanks een opleiding op HBO of WO niveau, niet concurreren met ervaren professionals binnen een vergelijkbaar vakgebied. Want zegt u nu eerlijk: als u een ervaren kracht kunt inhuren voor een lage prijs dan doet u dat nietwaar?

[11-02-2014]

Pilot real time parkeren in Ede

Samen met Hogerheijde Management & Advies (HMA) hebben wij voor gemeente Ede een voorstel uitgewerkt om een pilot met real-time parkeren uit te voeren. Onze quickscan parkeerfinanciën gaf voor gemeente Ede de doorslag om de opdracht bij Mobycon-HMA neer te leggen.

[30-01-2014]

Mobycon schuift aan bij Parkeercommissie Winschoten

In gemeente Oldambt blijft de discussie rond het afschaffen van betaald parkeren in Winschoten voortleven.

[27-01-2014]

Verkeersveiligheid scholen Amsterdam Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord kreeg regelmatig klachten over foutparkeren en het haal- en brenggedrag bij diverse scholen in de Rode Kruisstraat, waardoor de verkeersveiligheid negatief werd beïnvloed.

[23-01-2014]

BakfietsTreffen in Nijmegen

Zondag 13 april 2014 vindt het BakfietsTreffen in Nijmegen plaats. Deze dag wordt georganiseerd door Fietsdiensten.nl in samenwerking met European Cycle Logistics Federation. Exposanten, sprekers en bezoekers vanuit vele delen van de wereld zullen aanwezig zijn.

[02-01-2014]

Nieuwsbrief WEASTFLOWS

Mobycon is partner in het Europese project WEASTFLOWS, een project dat zich richt op het verbeteren van de goederenstromen binnen de regio Noordwest-Europa. Het project wordt deels gefinancierd vanuit het INTERREG IVb programma van de Europese Commissie.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |