Laatste nieuws:[22-04-2014]

Workshop groener goederenvervoer

3 juni 2014 wordt in Breda een internationale workshop georganiseerd over duurzame logistiek en hoe de negatieve effecten van het goederenvervoer te beperken. Geïnitieerd door het Nederlandse Dinalog, het Franse Critt en het Europese project Weastflows, waarin Mobycon partner is.

[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

[14-04-2014]

Parkeeronderzoek – grip op een wereld in ontwikkeling

De parkeerwereld is continu in ontwikkeling. Om grip te houden op alle (gewenste) veranderingen is het belangrijk goed en efficiënt onderzoek uit te voeren. Nieuw beleid moet gebaseerd zijn op onderbouwde adviezen, ontwikkelingen moeten gemonitord worden en veranderingen geëvalueerd. Bij al deze stappen staan wij voor u klaar!

[14-04-2014]

Inzicht in parkeerfinanciën belangrijker dan ooit!

De tijd dat parkeermaatregelen vanuit opgesteld parkeerbeleid ‘gewoon’ worden gerealiseerd ligt al lang achter ons. Veel gemeente worstelen met het financiële vraagstuk achter de gewenste parkeeroplossingen. Is er voldoende budget om parkeermaatregelen te nemen? Wat is de financiële haalbaarheid van parkeervoorzieningen? Welke effecten heeft het nieuwe parkeerbeleid of het afschaffen van betaald parkeren op de parkeerexploitatie en daarmee op de gemeentelijke begroting?

[14-04-2014]

Real time betaald parkeren of onbetaald parkeren?

Parkeren is een vakgebied dat niet stilstaat! Kijk maar eens naar alle technologische ontwikkelingen binnen de parkeerwereld of naar de sociale, ruimtelijke en economische ontwikkelingen! Onze parkeerexperts bewegen zich in het speelveld tussen twee uitersten die alles te maken hebben met deze ontwikkelingen: ‘afschaffen betaald parkeren’ en ‘invoering real time parkeren’.

[10-04-2014]

Gelanceerd met taart: www.vvlflevoland.nl

Alle basisscholen in Lelystad en Drongen ontvingen woensdag 9 april 2014 taart. Daarmee werd gevierd dat het Verkeersveiligheidslabel Flevoland een nieuwe website lanceerde.

[03-04-2014]

Gastauteur voor OV-Magazine

Onze collega's Jacky Lodewijks en Sjoerd van den Langenberg hebben meegeschreven aan het artikel 'Koester de diversiteit'. Het artikel gaat over de verschillende facetten van het vrijwilligersvervoer. Donderdag 3 april 2014 is het gepubliceerd in OV-Magazine.

[03-04-2014]

12 & 13 april 2014 BakfietsTreffen Nijmegen

Zaterdag 12 april 2014 wordt de European Cycle Logistics Federation Conference georganiseerd. Er zijn workshops, presentaties en discussies over de ontwikkelingen rond de bakfiets. Ronald Jorna is een van de sprekers.

[24-03-2014]

Met de smartphone op de fiets

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Van de 12- tot 25-jarigen heeft negen op de tien personen een mobiele telefoon met internet (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). Velen staan ’s morgens met hun smartphone op en gaan er ’s avonds ook weer mee naar bed. Soms gaat het communicatiewonder zelfs mee op de fiets. Dat is niet altijd even veilig.

[24-03-2014]

Mobycon People: Jan Berndsen

Mobycon People plaatst de juiste persoon op de juiste plek voor vacatures binnen de wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Aan het woord is Jan Berndsen, hij is als verkeerskundig medewerker gedetacheerd bij gemeente Albrandswaard.

[24-03-2014]

Brabant evalueert regiotaxi voor vrije reiziger

Een vervoerkundig onderzoek uitgevoerd door Mobycon en zusterorganisatie Forseti heeft provincie Noord-Brabant inzicht gegeven in het gebruik van de regiotaxi. Wat zal de volgende stap zijn?

[24-03-2014]

Nieuw-West fietst door!

Wie Amsterdam zegt, zegt fietsen. Toch geldt dit niet overal zo. In stadsdeel Nieuw-West fietst gemiddeld 16% van de inwoners dagelijks, tegenover gemiddeld 28% in Amsterdam als geheel. In stadsdeel Centrum fietst zelfs 44% van de inwoners dagelijks. Daarmee staat Nieuw-West op de een-na laatste plaats, net boven stadsdeel Zuid-Oost. Waaraan ligt dat? En wat wordt eraan gedaan?

[24-03-2014]

Ga jij op een duurzame manier op vakantie?

Mobyon is projectleider van het STARTER-project (‘Sustainable Transport for Areas with Tourism through Energy Reduction)’. Het project wordt deels gefinancierd door de Europese Commissie en valt onder het Intelligent Energy Europe-programma.

[24-03-2014]

Lemsterweg veilig: meer met minder

De Lemsterweg in de Noordoostpolder wordt als onveilig ervaren. De gemeente wil weten hoe zij met beperkte middelen de verkeersveiligheid kan verbeteren. Mobycon heeft mogelijke maatregelen in kaart gebracht met enkele opvallende resultaten.

[24-03-2014]

Wegontwerp voor de fiets in Canada

Hoe ontwerp je wegen voor fietsers? Dat is een van de vragen waarmee de Canadese steden Calgary en Ottawa worstelen. Deze steden hebben de wens het gebruik van de fiets te bevorderen.


Nieuws 2013[09-12-2013]

Noviteiten in 2014

De feestdagen zijn in aantocht. Vaak gezellige dagen met familie en vrienden. De kerstboom is gezet, kaarsen zijn ontstoken, openhaard is aan, warme chocomel staat op het vuur en de banketstaaf ligt in de oven. En buiten? Misschien dit jaar wel een witte kerst? Maakt het allemaal wel sfeervoller, toch? Alleen is het voor de mobiliteit wat minder praktisch zo’n witte kerst.

[08-12-2013]

Nieuwe Fietsnota provincie Drenthe

Voor de tweede keer op rij heeft provincie Drenthe de eerste plaats als fietsprovincie moeten afstaan aan Gelderland. Die eerste plaatst blijft natuurlijk lonken, vandaar dat Drenthe aan ons heeft gevraagd om hierin mee te denken.

[08-12-2013]

Beter door samenwerken

Mobycon People plaatst de juiste persoon op de juiste plek voor vacatures binnen de wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Bart Sligter van MaS Mobiliteitsadvies is een zelfstandig adviseur die zijn functioneren mede dankt aan de samenwerking met Mobycon People.

[08-12-2013]

Kopenhagen wordt ’s werelds beste fietsregio

De Stadsregio Kopenhagen wil met super fietsroutes en allerlei verwennerijtjes de beste fietsregio worden van de wereld. Mobycon gaat met Copenhagenize de eerste stap hiervoor zetten.

[08-12-2013]

Noordoostpolder op de fiets

De auto heeft de nummer één positie van de fiets in de Noordoostpolder verdreven. Dat kan en wil de gemeente veranderen en heeft aan ons gevraagd om een nieuw fietsbeleidsplan te schrijven. De Noordoostpolder stapt weer op de fiets.

[08-12-2013]

Oldambt parkeert up-to-date

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, politieke en maatschappelijke discussie over uitbreiding van de parkeerregels en het eventueel betaald parkeren, maakten het noodzakelijk het parkeerbeleid van Oldambt opnieuw aan te pakken.

[07-12-2013]

Enthousiasme bij Wmo-consulenten

De ééndaagse OV-training voor Wmo-consulenten is een succes en daar zijn we trots op. Samen met ons zusterbedrijf Forseti hebben we deze training ontwikkeld. Het helpt bij het inzicht geven in de huidige mogelijkheden en beperkingen van het openbaar vervoer in het algemeen en in de betreffende regio. Zo kan ook de OV-mobiliteitscan Wmo verhelderend werken.

[07-12-2013]

Beter vervoer door regie

Beperking in de budgetten maar het vervoer moet toch optimaal verlopen en de reizigers mogen hier geen overlast van hebben. Hoe pak je dat aan? Een kijkje in de keuken bij onze Scandinavische buren inspireerde de Oosterschelderegio. De regiecentrale is het ei van Columbus en dit concept werken we ondertussen voor meer opdrachtgevers uit. Lees meer….

[03-12-2013]

Mobiliteitsplan Westfriesgasthuis Hoorn

Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft Mobycon gevraagd een mobiliteitsplan op te stellen met als doel bevorderen van bewust mobiliteitsgedrag. Het ziekhuis wil in de toekomst minimaal 5% minder autogebruik van werknemers en bezoekers.

[03-12-2013]

Tilburg Fietsstad!

Zaterdag 30 november 2013 verscheen onderstaand artikel in het Brabants Dagblad, editie Tilburg e.o., geschreven door onze adviseur Angela van der Kloof. Angela woont in Tilburg en schrijft hier niet alleen kijkend door de bril van adviseur, maar ook als inwoner van de gemeente. Zij was samen met Herbert Tiemens te gast bij het Milieucafé in Tilburg.

[03-12-2013]

Onderzoek afschaffen betaald parkeren Nijkerk

Mobycon is bezig met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan voor de gemeente Nijkerk. Tijdens de behandeling van de parkeervisie (doelen en uitgangspunten van het toekomstig parkeerbeleid) heeft een meerderheid van de commissie Grondzaken gevraagd om de consequenties van afschaffing van betaald parkeren in beeld te brengen.

[14-11-2013]

Onderzoek naar vrijwilligersvervoer afgerond

De afgelopen periode heeft Sjoerd van den Langenberg (student Planologie aan de Universiteit Nijmegen) bij Mobycon gewerkt aan zijn afstudeeronderzoek naar vrijwilligersvervoer. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt in het kader van de kanteling in de Wmo en de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. Mobycon is daar dagelijks met haar advieswerkzaamheden bij betrokken.

[12-11-2013]

Kansen in de mobiliteitsmarkt

Nederland fietsland bij uitstek! Zo mogen we ons graag profileren. We fietsen veel met elkaar, maar zijn tot dusver wel een beetje zuinig met de afstanden die we overbruggen. In onze statistieken zien we dat bij de 5 tot 7,5 km wel een grens lijkt te liggen voor onze fietsinspanningen. De opkomst en verdere ontwikkeling van de e-fiets kan dit doorbreken. Dat is heel interessant voor al onze inspanningen op het terrein van slimme en duurzame mobiliteit. Wanneer de fiets met behulp van de 'e' haar aandeel van 7,5 tot 15 km kan vergroten, naar zeg zo'n 20% van de verplaatsingen, dan praten we dagelijks over 1,6 miljoen verplaatsingen. Als deze kilometers worden gewaardeerd tegen de kosten van een auto kilometer van 26 ct. dan heb je het jaarlijks over een waarde van € 1,5 miljard. Kortom, het is interessant om het gebruik van de e-fiets te stimuleren. Eén van de initiatieven die wij nu ontplooien met enkele opdrachtgevers is de introductie van de doorgeeffiets. Hiermee brengen we de e-fiets onder de aandacht bij een grote groep mobilisten.   Veel plezier met het lezen van onze e-nieuws.   Johan Diepens, directeur  

[11-11-2013]

Kansen voor P+R terreinen

Er komt steeds meer aandacht voor P+R terreinen. In diverse mobiliteitsvraagstukken krijgen P+R terreinen een prominente rol. De afgelopen periode heeft Mobycon diverse onderzoeken uitgevoerd met P+R terreinen in de hoofdrol. Belangrijkste punt hierbij is zicht krijgen op de gebruikers.

[11-11-2013]

Geen leerlingenvervoer, wat nu?

Vaak krijgen leerlingen die eerder in aanmerking kwamen voor leerlingenvervoer wel een vergoeding voor openbaar vervoer of de fiets. Maar hoe gaat dat in de praktijk wanneer een leerling ineens met de bus of de trein naar school moet? Die vraag kreeg Mobycon vaker voorgelegd. Het antwoord werd omgezet in een lesmethode: OV4U. Leerlingen maken hiermee stapsgewijs kennis met (én in) het openbaar vervoer.


Nieuws 2012[10-12-2012]

Veranderingen in mobiliteit

Groei, groei de toverwoorden van de afgelopen jaren. Alle plannen gaan uit van steeds meer beweging van mensen en hun voertuigen. In de praktijk zien we nu twee zeer relevante factoren voor de ontwikkeling van mobiliteit.

[10-12-2012]

Maatwerkvervoer biedt perspectief

Zoals in veel gemeenten staat de sociale functie van het openbaar vervoer in Schiedam onder grote druk van bezuinigingen. Tegelijk is de regiotaxi – dat vervoer biedt aan Wmo’ers – voor de gemeente een duur instrument.

[10-12-2012]

www.verkeersbesluiten.nl vernieuwd

Het opstellen van een volledig gefundeerd en juridisch onderbouwd verkeersbesluit kost tijd. Tijd die u waarschijnlijk niet kunt missen.

[10-12-2012]

Tevreden over kleinschalig OV?

In opdracht van het KpVV wordt ieder jaar de OV-Klantenbarometer gehouden. Het betreft een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek in elke Nederlandse bus concessie. De klantenbarometer bestaat uit een korte vragenlijst die door de reiziger tijdens de rit wordt ingevuld.

[10-12-2012]

Elektrische (bak)fietsen

Mobycon gaat meedoen aan een Europees project gericht op het stimuleren van de e-fiets. Anders dan de meeste e-fietsprojecten zal dit project zich vooral gaan richten op het professioneel inzetten van de e-fiets.

[10-12-2012]

OV-visie in de ‘spotlights’

Openbaar vervoer wordt steeds belangrijker voor gemeentelijke overheden. Om doelen en ambities binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid na te streven is een integrale kijk op gemeentelijke mobiliteit belangrijk en daar hoort het openbaar vervoer bij.

[10-12-2012]

Brabantse bushaltes worden steeds toegankelijker

Haltetoegankelijkheid is een onderwerp waar wij al jaren intensief aan werken. Zo ook voor provincie Noord-Brabant. Vanaf januari 2009 vervullen wij de functie van ‘vraagbaak voor toegankelijke haltes’.

[10-12-2012]

‘Kickstand’ in Canada - onze gewone, bijzondere fietscultuur

Door de wereldwijde trend van steden en regio’s om zich te profileren als aantrekkelijke en leefbare stad, is de fiets een prominente rol gaan aannemen. Parijs maakte furore met het fietsleensysteem, New York begon met het aanleggen van fietspaden.

[10-12-2012]

EcoMobility SHIFT

EcoMobility SHIFT: Dé duurzaamheidsmeter voor stedelijk mobiliteitsbeleid. Een duurzamer stedelijk verkeer- en vervoerssysteem, we hebben er allemaal ons idee bij, maar wat is het nou echt?

[10-12-2012]

Goede kandidaten snel beschikbaar voor detachering

Mobycon People besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van onze flexibele medewerkers. Momenteel beschikken we over meer dan 200 direct inzetbare kandidaten in ons bestand binnen de werkvelden verkeer, vervoer en mobiliteit, van junior adviseur tot (interim) manager. 
 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |