Nieuws 2015


maart-april 2015[16-03-2015]

Goed faciliteren fietsparkeervraag: wij helpen!

Het succes van de fiets heeft ook een keerzijde; het goed faciliteren van de fietsparkeervraag is steeds vaker een uitdaging. Vooral bij stations, in binnensteden en bij evenementen. Onze experts van verkeersonderzoek, parkeren en fiets hebben hun krachten gebundeld om een integrale oplossing te bieden.


 

januari-februari 2015[13-02-2015]

Afschaffen betaald parkeren Velp?

Coalitiepartijen van gemeente Rheden vinden het belangrijk dat de werkgelegenheid wordt behouden en versterkt. Het vestigingsklimaat zal samen met de ondernemers worden verbeterd. En wij onderzoeken of afschaffen van betaald parkeren of een andere parkeerregulering daarbij helpt.

[13-02-2015]

Nota Parkeernormen Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom maakt sinds 2006 gebruik van een eigen Nota Parkeernormen. In 2012 is door de gemeente een quickscan uitgevoerd naar knelpunten in de parkeernormensystematiek, met een actualisatie van de Nota Parkeernormen als vervolg.

[13-02-2015]

Parkeeronderzoek Groningen

Mobycon voert in 2015 twee parkeeronderzoeken uit voor gemeente Groningen. Het eerste onderzoek betreft een grootschalig parkeeronderzoek en in het voorjaar nemen we enquêtes af in parkeergarages, P+R-terreinen en fietsparkeerlocaties bij bushaltes.

[05-02-2015]

Nachtnet Zoetermeer volop in 'het licht'

Mogen we een beetje trots zijn op alle aandacht rondom het nachtnet van gemeente Zoetermeer? Wij vinden van wel! Een project om trots op te zijn, waar we met veel passie en plezier aan meegewerkt hebben. Lees en hoor meer...

[04-02-2015]

Waardering U15 blijkt uit evaluatierapport!

Mobycon heeft het evaluatierapport opgesteld voor de overgang van Beter Benutten 1 naar Beter Benutten 2 in de Regio Midden-Nederland. Hieruit blijkt dat de aangesloten bedrijven de functie, aanpak, communicatie en thema’s van de U15 zeer waarderen.

[03-02-2015]

STARTER nog even in de 'spotlights'

Leuk artikel in Verkeersnet over het Europese STARTER-project waar Mobycon onderdeel van uitmaakte.

[28-01-2015]

Weastflows slotconferentie

Het Europese project Weastflows - beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer - sluit af met een conferentie bij het Thon-EU hotel in Brussel, België op 12 februari 2015. Registreer en neem gratis deel aan deze conferentie!

[26-01-2015]

De zon gaat onder voor STARTER en SEEMORE

Vorige maand (december 2014) werd het vijfde en laatste nummer van de gezamenlijke nieuwsbrief van de STARTER- en SEEMORE-projecten gepubliceerd!

[26-01-2015]

Europese best practices in goederenvervoer

Mobycon is één van de partners in het Europese project BESTFACT, onderdeel van het Zevende Kaderprogramma van de Europese Commissie. Doel van het project is om ‘best practices’ en innovaties in het goederenvervoer te identificeren, te beschrijven en te verspreiden.

[26-01-2015]

Nota Parkeernormen Rheden: praktisch en werkbaar

Vanaf 1 juli 2018 zijn gemeenten verplicht de parkeereis te regelen via het bestemmingplan, omdat de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening komen te vervallen. Reden voor gemeente Rheden om een Nota Parkeernormen door ons op te laten stellen die aan deze eisen voldoet.

[26-01-2015]

Monitoren parkeren geeft juiste inzicht

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is continu bezig met het monitoren van de parkeersituatie in de diverse wijken, waardoor het stadsdeel een goed beeld krijgt van de actuele parkeersituatie op straat.

[26-01-2015]

Evaluaties Beter Benutten Midden-Nederland

Voor de overgang van Beter Benutten 1 naar Beter Benutten 2 heeft Mobycon eind 2014 twee evaluatiestudies uitgevoerd in de regio Midden-Nederland dat gebruikt is om de koers van het vervolg te bepalen.

[26-01-2015]

Peter Volken Smidt en Functional Ambiance

Per 12 januari ben ik medewerker bij Mobycon. Iemand met een dubbele naam. Ik leg het van tevoren alvast uit om verwarring te voorkomen: mijn voornaam is Peter Volken omdat ik zo nodig vernoemd moest worden naar mijn twee opa’s.

[26-01-2015]

Designing Shared Space

1-daagse follow-up cursus bij het Winter Cycling Congress. Adviseurs van Mobycon en deskundigen van het Kenniscentrum Shared Space bundelen hun krachten en bieden u een inspirerende cursusdag aan in aansluiting op het congres: vrijdag 13 februari 2015 in Leeuwarden.

[26-01-2015]

2015 het jaar dat Verkeersbesluiten.nl ook ú ontzorgt!

Wordt het dit jaar druk(ker) voor u omdat er een aantal grote (nieuwbouw)ontwikkelingen op stapel staat? Of heeft u te maken met een extra bezuinigingsopgave? Verkeersbesluiten.nl biedt uitkomst.


Nieuws 2014


november-december 2014[09-12-2014]

Fietslessen ter bevordering van de gezondheid en tegen armoede

In Amsterdam Zuidoost wonen veel migranten en vluchtelingen die niet van kinds af aan hebben leren fietsen; dit geldt met name voor vrouwen. Het loopt storm bij de fietslessen die aangeboden worden. Amsterdam Zuidoost is dan ook een stadsdeel dat met een compleet netwerk van gescheiden fietspaden heel geschikt is voor beginnende fietsers.

[09-12-2014]

Parkeeronderzoek Rokkeveen in Zoetermeer

De wijk Rokkeveen is met een oppervlakte van ruim 379 ha en ongeveer 23.000 inwoners één van de grootste wijken van Zoetermeer. De gemeente kreeg diverse signalen dat het parkeren in dit deel van Rokkeveen onder druk staat. In dat verband is aan ons gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar het parkeren in Rokkeveen.

[09-12-2014]

Symposium ROVL 25 jaar

Vereerd waren we toen we gevraagd werden mee te denken aan een symposium voor het 25-jarig jubileum van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Ontzettend leuk om hieraan mee te werken en de middag vorm te geven. Nog leuker is het om te zien dat ideeën in de praktijk goed uitpakken.

[09-12-2014]

Verkeersonderzoek Nijlstraat Purmerend

De mogelijke vestiging van een basisschool met regionale functie heeft tot veel verzet geleid in de buurt van brede school De Kraal in Purmerend. Een tweede ontwikkeling is de bouw van twee appartementencomplexen naast de school. Buurtbewoners hebben een belangrijke stem in het proces en de vormgeving van het verkeersonderzoek dat Mobycon uitvoert.

[09-12-2014]

Leiden actualiseert parkeergegevens

Omdat de parkeergegevens waar gemeente Leiden over beschikte toe waren aan actualisatie, heeft Mobycon opdracht gekregen om na de zomerperiode een grootschalig parkeeronderzoek uit te voeren. Het onderzoeksgebied omvatte nagenoeg de gehele stad Leiden, inclusief de openbare parkeergarages en -terreinen.

[09-12-2014]

Samen naar duurzame mobiliteit in toeristische gebieden

Mobycon is sinds april 2012 projectleider van het Europese onderzoeksproject STARTER (IEE funded). Het project eindigt eind 2014 en had als doel om het energieverbruik van autoverkeer op verschillende toeristische locaties met minimaal 10 procent te reduceren.

[09-12-2014]

OV-Toeristenchip

In veel steden in Europa vinden toeristen makkelijk een aantrekkelijk aanbod om het openbaar vervoer (OV) ter plekke te gebruiken. Vaak gaat het daarbij om tickets die een of meerdere dagen geldig zijn en die gelden voor verschillende vervoerders, gebieden en/of modaliteiten. Wij brengen voor de regio in beeld welke mogelijkheden er zijn voor een regionaal OV-ticket voor toeristen.

[09-12-2014]

Onderzoek sociale veiligheid Nachtnet Fiets Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer heeft een uniek netwerk voor het Nachtnet Fiets gedefinieerd binnen haar bestaande fietsnetwerk. Het doel is om het fietsgebruik te stimuleren tijdens duisternis. Mobycon voerde een onderzoek uit naar de huidige sociale veiligheid op het Nachtnet Fiets.

[04-12-2014]

Wij mogen toch wel Fries praten?

Deze vraag wordt me sinds ruim een maand af en toe gesteld en het antwoord is dan: “Ja”. Aan het woord is Peter Schouten die als interim-hoofd taakveld openbaar vervoer gedetacheerd is door Mobycon People bij provincie Fryslân.

[02-12-2014]

Werfenweng: de meest duurzame toeristische locatie in de wereld!

Het Europese onderzoeksproject STARTER (www-starter-project.eu) richt zich op duurzame mobiliteit in toeristische gebieden. Mobycon leidt dit project. Een van de pilot sites is Werfenweng in Oostenrijk. Deze locatie staat op de vijfde plaats van de meest groene bestemming in de wereld.

[18-11-2014]

OV4U voor basisscholen in Rivierenland & Achterhoek

Arriva stelt ook voor het schooljaar 2014-2015 het OV4U-lespakket beschikbaar voor basisscholen in de regio Rivierenland en Achterhoek van provincie Gelderland. Leuk initiatief waar weer veel leerkrachten enthousiast mee aan de slag gaan.

[18-11-2014]

2e nieuwsbrief voor Weastflows

Weastflowsnews brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Europese project waarbij goederenvervoer in Noordwest-Europa slimmer en duurzamer wordt ingezet.

[18-11-2014]

E-Bakfiets nieuwe trend

Tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres presenteerde Mobycon over de Europese projecten Pro-E-Bike en BESTFACT. In beide projecten worden ondernemers gestimuleerd om gebruik te maken van elektrische bakfietsen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. Fietsberaad schreef hierover een artikel.

[03-11-2014]

Nieuwsbrief BESTFACT

BESTFACT, het Europese project over best practices in goederenvervoer en logistiek, heeft weer een nieuwsbrief gepubliceerd. Hierin staat, onder andere, een artikel over de implementatie van elektrische bakfietsen in de Regio Groningen-Assen, die wordt geëvalueerd door Mobycon.


september-oktober 2014[16-10-2014]

Beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer

Weastflows, een project gefinancierd door de EU en waarin Mobycon partner is, werkt aan beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer in Noordwest-Europa. Wat Weastflows precies doet en voor elkaar heeft gekregen kunt u terug zien in de video die voor deze gelegenheid is gemaakt.

[14-10-2014]

Verkeersonderzoek schoolomgeving Purmerend

Mobycon gaat in de maanden oktober en november enthousiast aan de slag met een breed verkeersonderzoek in de omgeving van brede school De Kraal in Purmerend.

[09-10-2014]

Drenthe fietst verder

Onze adviseur Martijn van de Leur en Sjoerd Bijleveld (provincie Drenthe) hebben een artikel geschreven over de ambitie van Drenthe om in 2020 de gezondste fietsprovincie van Nederland te zijn. Welke stappen Drenthe daarvoor gaat ondernemen kunt u lezen in Verkeer in Beeld!

[06-10-2014]

Afstudeeronderzoek Renske Nollen in OV-Magazine

Onze stagiaire Renske Nollen onderzocht voor haar afstudeeropdracht de effecten van gratis openbaar vervoer in Eindhoven. OV-Magazine publiceerde hierover.

[30-09-2014]

Stagiaire Delft: Louise Hamilton

Sinds begin september is Louise Hamilton onze nieuwe stagiair. Ze loopt een afstudeerstage voor haar master Civiele Techniek bij de TU Delft met als richting Transport & Planning. Ze houdt zich bezig met het raakvlak tussen de autonome auto en openbaar vervoer. In de komende zeven maanden onderzoekt ze de verschillende varianten van autonome voertuigen, gevolgen op de modal split, snelheid dat in systemen kan worden ingevoerd, sociale acceptatie, juridische aspecten en maatschappelijke kosten en baten.

[30-09-2014]

Update INTERREG 2014-2020

Heeft u een plan om mobiliteitsproblemen in uw stad aan te pakken, maar de financiële middelen zijn ontoereikend? U wilt graag samenwerken met en leren van andere vergelijkbare gemeenten elders in Europa? Uw ideeën zijn innovatief maar tegelijkertijd realiseerbaar binnen 3-4 jaar? Kijk dan eens of het Europese Interreg programma iets voor u is!

[30-09-2014]

Mobycon levert projectleider R-net-studie

Adviseur Alex Roedoe zal het komende half jaar de rol van projectleider vervullen binnen de R-net-corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Dat is het resultaat van de eerste offerte-uitvraag die provincie Zuid-Holland heeft gedaan binnen de nieuwe raamovereenkomst voor advies- en ingenieursdiensten.

[30-09-2014]

Het woord is aan: Paul van der Houven

Vanaf eind juni ben ik via Mobycon People gedetacheerd bij gemeente Amersfoort. Ik werk hier vier dagen in de week. Het is mijn eerste samenwerking als zzp’er met Mobycon People.

[30-09-2014]

Rond de wereld in minder dan 80 dagen

Mobycon werkt momenteel vol enthousiasme aan het opzetten van een nieuwe fietspromotiecampagne in provincie Fryslân! De campagne, die in april 2015 van start gaat, richt zich op kinderen van groep 8.

[30-09-2014]

Reizigers tellen in Arriva-treinen Groningen en Friesland

Mobycon heeft net als vorig jaar reizigerstellingen uitgevoerd op de treinen van Arriva in Groningen en Friesland. Dit gebeurde in opdracht van beide provincies. Het onderzoek werd in de tweede week van september tijdens de ochtendspits uitgevoerd.

[30-09-2014]

Parel aan de lijn in Feanwâlden

Het stationsgebied van Feanwâlden (Veenwouden) als parel aan de lijn. Dat is de ambitie van gemeente Dantumadiel. Met de komst van De Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, behoort dit tot de mogelijkheden.

[30-09-2014]

Alternatieven voor verdwijnende bussen in Oss

In veel kleinere en middelgrote steden in Nederland staat het busvervoer, met name stadslijnen, onder druk. In Oss (een kleine 60.000 inwoners in de stad en 85.000 in de hele gemeente) wordt het stadsnet met ingang van de nieuwe dienstregeling zelfs helemaal opgeheven. Daarnaast wordt de bediening met een aantal streeklijnen aanzienlijk verminderd.

[22-09-2014]

Verkeersmortaliteit jongeren onderschat volksgezondheidsprobleem

Onlangs in het nieuws: verkeerseducatie zou weinig bijdragen aan de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren. Onze adviseur Angela van der Kloof las de Nederlandse samenvatting van het onderzoek en vond de kop van het bericht slecht gekozen.

[18-09-2014]

ReCYCLE bij onze buren!

We ontdekten dat onze buren van Stichting Stunt onze passie voor de fiets delen! Zij hebben onder andere een fietsreparatie-afdeling en hebben laatst deze gave houten fiets gebouwd. Hij is zelfs te koop!

[15-09-2014]

Meer straatparkeerplaatsen als oplossing

Minder auto's op straat betekent meer ruimte voor voetgangers en wandelaars. Er ontstaat meer ruimte voor verblijven en recreëren, wat kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte betekent. Bij herinrichtingen wordt dan ook vaak gekeken naar het reduceren van parkeercapaciteit op straat en wordt ingezet op gebouwde parkeervoorzieningen.


juli-augustus 2014[07-08-2014]

Parkeren en Varen: maakt binnensteden aantrekkelijker

Stadscentra en andere winkelgebieden hebben al jaren te kampen met een toenemende concurrentie van internet. Bovendien concurreren ze ook met andere steden en het winkelaanbod van deze steden verschilt weinig van elkaar. Om toch bezoekers te trekken, en daarmee de omzet voor de middenstand te vergroten, zijn steden op zoek naar manieren om zich te onderscheiden. De bezoeker is op zoek naar beleving; we leven tenslotte in de ‘experience economy’.

[31-07-2014]

Samen naar duurzame mobiliteit in toeristische gebieden

Gemeente Noordwijk, Mobycon en acht buitenlandse partners zijn sinds 2012 actief in het STARTER-project. Dit is een internationaal project dat deels gesubsidieerd is door de Europese Commissie (IEE).

[28-07-2014]

Ecuador op de fiets in Houten

Een delegatie uit Ecuador kwam in Nederland om kennis en ervaring op te doen over schone mobiliteit. Johan Diepens en Angela van der Kloof verzorgden een workshop en begeleidden de fietstocht door Houten.

[15-07-2014]

Provincie Zuid-Holland continueert samenwerking

Provincie Zuid-Holland en 3P hebben hun samenwerking verlengd. Beide partijen ondertekenden een raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, met mogelijke verlenging van twee jaar. De combinatie 3P (Partners in Programma’s en Projecten) gaat advies- en ingenieursdiensten leveren voor infrastructuur, gebiedsinrichting en waterveiligheid.

[14-07-2014]

Quickscan vervoersalternatieven

In veel gemeenten vinden veranderingen plaats in het vervoersaanbod. Provincies en stadsregio's hebben te maken met krimpende budgetten voor openbaar vervoer en maken de keuze voor een meer vraaggericht vervoersaanbod. Dit betekent dat slecht bezette buslijnen komen te vervallen of versoberen. Dit treft mogelijk ook uw gemeente!

[14-07-2014]

Google en Uber: gamechangers in mobiliteit

De afgelopen weken waren er twee onderwerpen in het nieuws die de aandacht trokken: de zelfrijdende elektrische auto van Google en de online taxidiensten van Uber. Het is duidelijk: deze twee ontwikkelingen vormen gamechangers in ons mobiliteitssysteem. Meer lezen? Volg het blog van Otto Cazemier op LinkedIn.

[07-07-2014]

De mondiale fiets

De fiets wint terrein, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. In ons kikkerlandje heeft de fietser daadwerkelijk de wind in de rug met de opkomst van de e-bike. Prachtig dat dit veel kansen geeft om in de range van meer dan 7,5 km het marktaandeel van de fiets te vergroten.

[07-07-2014]

Veilig fietsen op de Noord-Veluwe

In 2013 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten alle Nederlandse gemeenten de opdracht gegeven om meer werk te maken van de fietsveiligheid door een lokale aanpak veilig fietsen. Regio Noord-Veluwe ging aan de slag.

[07-07-2014]

Denk nu al na over EU Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het programma leent zich uitstekend om innovaties en duurzaam vervoer te ontwikkelen en te demonstreren. Binnenkort gaat het nieuwe Interreg programma 2014-2020 open.

[07-07-2014]

Geen fietstunnel Blankenburgverbinding

Voor stadsregio Rotterdam hebben we onderzoek gedaan waarbij de centrale vraag was: Heeft de aanleg van een langzaamverkeersverbinding in de Blankenburgtunnel (maatschappelijke) meerwaarde?

[07-07-2014]

Blauwe zones op maat gemaakt

In stadsdeel Amsterdam Nieuw-West begeleiden wij de invoering van parkeerschijfzones. Op basis van input van bewoners en een parkeerdrukmeting adviseren wij waar een blauwe zone mogelijk is.

[07-07-2014]

Starter aan het woord…

Trainee Sjoerd van den Langenberg is sinds januari 2014 via Mobycon People voor twee dagen in de week werkzaam bij provincie Noord-Brabant. “Mijn specialisatie mobiliteit en infrastructuur in de masteropleiding zorgde voor een perfecte match”.

[07-07-2014]

NL trendsetter: het hele jaar op de fiets

Heeft u deze zomer al gefietst? En misschien heeft u ook al mooie plannen voor de komende maanden. Geniet daar dan vooral van! We willen allemaal graag een lange zomer, maar denken wij alvast na over de winter met de organisatie van het internationale Winter Cycling Congress bijvoorbeeld.

[07-07-2014]

Quickscan mobiliteit MBO-scholieren

Door het kabinet is besloten dat met ingang van 1 januari 2017 ook 16 en 17–jarige MBO-scholieren de beschikking krijgen over een Studenten OV-kaart. Dit zal uiteraard de nodige gevolgen hebben voor het gebruik van het OV.

[01-07-2014]

Publicatie Parkeer24

"Pilot real-time parkeren" is de titel van het artikel dat onze collega Martijn Ernest samen met Kevin Jacobs van gemeente Ede heeft geschreven voor Parkeer24.


mei-juni 2014[24-06-2014]

Forseti-collega Jeroen wint SER-Scriptieprijs!

Jeroen Bastiaanssen heeft met zijn masterscriptie 'Vervoersarmoede op Zuid' de SER-Scriptieprijs 2014 gewonnen! Zijn scriptie scoort het hoogst op de criteria originaliteit, beleidsrelevantie, analytisch niveau en leesbaarheid.

[16-06-2014]

Johan Diepens aan Ronde Tafel Mexico City

(Fiets) mobiliteit en duurzame energie-oplossingen hebben de toekomst in de megalopolis Mexico City. Op maandag 16 en dinsdag 17 juni spreken Aletta Koster, Johan Diepens, André Botermans en Renée Heller namens Dutch Cycling Embassy op een tweedaagse Ronde Tafel bijeenkomst in Mexico City.

[20-05-2014]

De regisseur

De regisseur, een functie bekend van film en toneel, maakt zijn entree in de vakwereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Een logische stap, lijkt mij. Het scheppen van de juiste voorwaarden is uiteraard belangrijk.

[20-05-2014]

Onderzoek is GISsen

De onderzoekswereld is continu in ontwikkeling. Om grip te houden op alle veranderingen is het belangrijk goed en efficiënt onderzoek uit te voeren. Nieuw beleid moet gebaseerd zijn op onderbouwde adviezen, ontwikkelingen moeten gemonitord worden en veranderingen geëvalueerd. Bij al deze stappen staat Mobycon voor u klaar!

[20-05-2014]

Samenwerken in Europa

Met Europese organisaties samenwerken om te zorgen voor verbeteringen, innovaties en slimme oplossingen voor het mobiliteitssysteem. En daarvoor ook gebruik kunnen maken van Europese subsidieregelingen. Dit wordt u gemakkelijk gemaakt, wanneer u zich aansluit bij het H2020NL-netwerk.

[20-05-2014]

Verkeerskundige? Jij doet iets met wegen aanleggen?

Een veel gehoorde reactie als je antwoordt op de vraag: “En, wat doe jij voor de kost?” Het blijft altijd leuk om aan mensen uit te leggen wat je nou daadwerkelijk doet. En vaak komt er dan een blijk van waardering maar ook verwondering over de enorme diversiteit van dit vak.

[20-05-2014]

De mobiliteitsregisseur

Provincie Zuid-Holland en gemeenten Hoekse Waard en Goeree Overflakkee hebben Forseti en Mobycon gevraagd de komende periode als mobiliteitsregisseur op te treden. In deze functie identificeren en concretiseren we kansen om het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in de regio slimmer en efficiënter te organiseren.

[20-05-2014]

Weer gratis strandpendel voor badgasten Noordwijk

Samen met gemeente Noordwijk nemen we deel aan het Europese project STARTER. Vanuit het project stimuleren we gemeenten en organisaties om het vervoer in Europese vakantiegebieden duurzaam te organiseren.

[12-05-2014]

PRO-E-BIKE: voordelen e-cargofietsen

Sinds een jaar is Mobycon partner in het Europese project PRO-E-BIKE, dat onderzoek doet naar en de voordelen in beeld brengt van e-(cargo)fietsen voor het vervoer van passagiers en vracht. De European Cyclists' Federation presenteerde zowel het PRO-E-BIKE als het CYCLELOGISTICS project op de TRA-conferentie in Parijs.


maart-april 2014[29-04-2014]

Ideale routeplanner voor goederenvervoer

Onlangs is door Inforit en CQM de Intermodal Route Planner geïntroduceerd, software die alle mogelijkheden van vervoer via weg, spoor én vaargebied overzichtelijk op een rij zet.

[29-04-2014]

Fietsen als tweede natuur

Voor het Britse tijdschrift ‘Get Britain Cycling’ schreef Angela van der Kloof over de tweede natuur van de Nederlanders: het fietsen. Zij vertelt over het imago van de fiets en hoe belangrijk het is dat dit door overheden en met het juiste beleid wordt ondersteund.

[22-04-2014]

Workshop groener goederenvervoer

3 juni 2014 wordt in Breda een internationale workshop georganiseerd over duurzame logistiek en hoe de negatieve effecten van het goederenvervoer te beperken. Geïnitieerd door het Nederlandse Dinalog, het Franse Critt en het Europese project Weastflows, waarin Mobycon partner is.

[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

[14-04-2014]

Inzicht in parkeerfinanciën belangrijker dan ooit!

De tijd dat parkeermaatregelen vanuit opgesteld parkeerbeleid ‘gewoon’ worden gerealiseerd ligt al lang achter ons. Veel gemeente worstelen met het financiële vraagstuk achter de gewenste parkeeroplossingen. Is er voldoende budget om parkeermaatregelen te nemen? Wat is de financiële haalbaarheid van parkeervoorzieningen? Welke effecten heeft het nieuwe parkeerbeleid of het afschaffen van betaald parkeren op de parkeerexploitatie en daarmee op de gemeentelijke begroting?

[14-04-2014]

Real time betaald parkeren of onbetaald parkeren?

Parkeren is een vakgebied dat niet stilstaat! Kijk maar eens naar alle technologische ontwikkelingen binnen de parkeerwereld of naar de sociale, ruimtelijke en economische ontwikkelingen! Onze parkeerexperts bewegen zich in het speelveld tussen twee uitersten die alles te maken hebben met deze ontwikkelingen: ‘afschaffen betaald parkeren’ en ‘invoering real time parkeren’.

[10-04-2014]

Gelanceerd met taart: www.vvlflevoland.nl

Alle basisscholen in Lelystad en Drongen ontvingen woensdag 9 april 2014 taart. Daarmee werd gevierd dat het Verkeersveiligheidslabel Flevoland een nieuwe website lanceerde.

[03-04-2014]

12 & 13 april 2014 BakfietsTreffen Nijmegen

Zaterdag 12 april 2014 wordt de European Cycle Logistics Federation Conference georganiseerd. Er zijn workshops, presentaties en discussies over de ontwikkelingen rond de bakfiets. Ronald Jorna is een van de sprekers.

[03-04-2014]

Gastauteur voor OV-Magazine

Onze collega's Jacky Lodewijks en Sjoerd van den Langenberg hebben meegeschreven aan het artikel 'Koester de diversiteit'. Het artikel gaat over de verschillende facetten van het vrijwilligersvervoer. Donderdag 3 april 2014 is het gepubliceerd in OV-Magazine.

[24-03-2014]

Ga jij op een duurzame manier op vakantie?

Mobyon is projectleider van het STARTER-project (‘Sustainable Transport for Areas with Tourism through Energy Reduction)’. Het project wordt deels gefinancierd door de Europese Commissie en valt onder het Intelligent Energy Europe-programma.

[24-03-2014]

Nederland fietsland!

Staat u er weleens bij stil dat Nederland bekend staat als een van de beste fietslanden. Misschien wel het beste fietsland, maar dat is een strijd die we nog met de Denen voeren. De fiets is voor ons zo gewoon, dat we de fiets ook wel eens een beetje vergeten.

[24-03-2014]

Mobycon Delft is verhuisd!

Vanaf nu zijn we te vinden op de 1e verdieping van het pand Bacinol 2 aan de Hooikade 13, 2627 AB Delft. Telefoonnummer en postbusnummer zijn ongewijzigd.

[24-03-2014]

Met de smartphone op de fiets

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Van de 12- tot 25-jarigen heeft negen op de tien personen een mobiele telefoon met internet (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013). Velen staan ’s morgens met hun smartphone op en gaan er ’s avonds ook weer mee naar bed. Soms gaat het communicatiewonder zelfs mee op de fiets. Dat is niet altijd even veilig.

[24-03-2014]

Gezond fietsen in Drenthe

In onze laatste e-nieuws van 2013 schreven we al dat provincie Drenthe landelijk weer dé fietsprovincie van Nederland wil worden. Het college van de provincie had dit opgenomen in de voorjaarsnota 2013. Wij mogen samen met Emotion kommunikatie buro de provincie helpen om dat voor elkaar te krijgen door een nieuwe fietsnota te schrijven. Betekent een goede samenwerking met zowel de provincie als Emotion!

[24-03-2014]

Wegontwerp voor de fiets in Canada

Hoe ontwerp je wegen voor fietsers? Dat is een van de vragen waarmee de Canadese steden Calgary en Ottawa worstelen. Deze steden hebben de wens het gebruik van de fiets te bevorderen.


januari-februari 2014[11-02-2014]

Super e-bike een gevaar?!

De e-bike verovert in snel tempo de Nederlandse mobiliteitsmarkt. Met de begrenzing op 25 km/h is een weloverwogen positie gekozen binnen het hele systeem. Nu heeft onze defensie uiteraard een bijzondere plek, maar het bericht dat onze militairen in Mali met 70 km/h gaan fietsen is toch wel een bericht dat mijn aandacht trok.

[11-02-2014]

Let’s talk about IT

In 2011 maakten we bij Mobycon een start met het onderzoeksproject SAFECYCLE, dat we eind 2012 afrondden. Eén van de interessante bevindingen van het onderzoek was dat de auto-industrie in toenemende mate gebruik maakt van communicatie tussen voertuigen en van voertuigen met de infrastructuur, terwijl hier in de fietsindustrie geen voorbeelden van gevonden zijn.

[11-02-2014]

Naviki – samenwerking is een feit

Vanaf de start als Europees project waren wij al direct overtuigd van de mogelijkheden met Naviki. Ons enthousiasme maakt de samenwerking met beemo GmbH - de ontwikkelaars van Naviki – een feit.

[11-02-2014]

Kent u onze dienst verkeersbesluiten.nl?

Het is al weer 10 jaar geleden dat we onze dienst verkeersbesluiten.nl in het leven hebben geroepen. Wat klein begon is inmiddels uitgegroeid tot een dienst die gemeenten van klein tot groot ondersteunt bij verkeersbesluiten.

[11-02-2014]

H2020NL is een netwerk voor u!

Eind 2013 heeft Mobycon het initiatief genomen tot oprichting van het H2020NL-netwerk. H2020NL is een netwerk van Nederlandse gemeenten, regio’s en provincies die interesse hebben om deel te nemen aan Europese subsidieprogramma’s voor verkeer en vervoer, met een focus op het H2020 programma.

[11-02-2014]

Brabants OV toegankelijk

Het bieden van toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden bij provinciale en lokale overheden. Daarbij ligt ook een sterke relatie met de transitie vanuit collectief vraagafhankelijk vervoer naar openbaar vervoer.

[11-02-2014]

MobyconPeople zit boordevol talent!

Veel starters zijn op zoek naar een mooie uitdaging op de arbeidsmarkt, maar kunnen, ondanks een opleiding op HBO of WO niveau, niet concurreren met ervaren professionals binnen een vergelijkbaar vakgebied. Want zegt u nu eerlijk: als u een ervaren kracht kunt inhuren voor een lage prijs dan doet u dat nietwaar?

[11-02-2014]

Pilot real time parkeren in Ede

Samen met Hogerheijde Management & Advies (HMA) hebben wij voor gemeente Ede een voorstel uitgewerkt om een pilot met real-time parkeren uit te voeren. Onze quickscan parkeerfinanciën gaf voor gemeente Ede de doorslag om de opdracht bij Mobycon-HMA neer te leggen.

[30-01-2014]

Mobycon schuift aan bij Parkeercommissie Winschoten

In gemeente Oldambt blijft de discussie rond het afschaffen van betaald parkeren in Winschoten voortleven.

[27-01-2014]

Verkeersveiligheid scholen Amsterdam Noord

Stadsdeel Amsterdam Noord kreeg regelmatig klachten over foutparkeren en het haal- en brenggedrag bij diverse scholen in de Rode Kruisstraat. Mobycon is gevraagd om de situatie als onafhankelijke derden te bekijken en beoordelen.

[23-01-2014]

BakfietsTreffen in Nijmegen

Zondag 13 april 2014 vindt het BakfietsTreffen in Nijmegen plaats. Deze dag wordt georganiseerd door Fietsdiensten.nl in samenwerking met European Cycle Logistics Federation. Exposanten, sprekers en bezoekers vanuit vele delen van de wereld zullen aanwezig zijn.

[02-01-2014]

Nieuwsbrief WEASTFLOWS

Mobycon is partner in het Europese project WEASTFLOWS, een project dat zich richt op het verbeteren van de goederenstromen binnen de regio Noordwest-Europa. Het project wordt deels gefinancierd vanuit het INTERREG IVb programma van de Europese Commissie.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |