Nieuws 2014[01-09-2014]

Studiereis regiecentrales in Aalborg!

Een inspirerende studiereis voor OV en doelgroepenvervoer over regiecentrales in Aalborg, Denemarken!

[25-08-2014]

2e nieuwsbrief PRO-E-BIKE uitgegeven

In april 2014 is PRO-E-BIKE het tweede jaar ingegaan. In de pilotprojecten werken bedrijven en steden nu aan de promotie van de elektrische (bak)fiets door de voordelen te benadrukken bij andere organisaties. In verschillende landen zijn al pilotprojecten gestart, in andere landen staan deze op het punt van beginnen.

[07-08-2014]

Parkeren en Varen: maakt binnensteden aantrekkelijker

Stadscentra en andere winkelgebieden hebben al jaren te kampen met een toenemende concurrentie van internet. Bovendien concurreren ze ook met andere steden en het winkelaanbod van deze steden verschilt weinig van elkaar. Om toch bezoekers te trekken, en daarmee de omzet voor de middenstand te vergroten, zijn steden op zoek naar manieren om zich te onderscheiden. De bezoeker is op zoek naar beleving; we leven tenslotte in de ‘experience economy’.

[31-07-2014]

Samen naar duurzame mobiliteit in toeristische gebieden

Gemeente Noordwijk, Mobycon en acht buitenlandse partners zijn sinds 2012 actief in het STARTER-project. Dit is een internationaal project dat deels gesubsidieerd is door de Europese Commissie (IEE).

[28-07-2014]

Ecuador op de fiets in Houten

Een delegatie uit Ecuador kwam in Nederland om kennis en ervaring op te doen over schone mobiliteit. Johan Diepens en Angela van der Kloof verzorgden een workshop en begeleidden de fietstocht door Houten.

[15-07-2014]

Provincie Zuid-Holland continueert samenwerking

Provincie Zuid-Holland en 3P hebben hun samenwerking verlengd. Beide partijen ondertekenden een raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, met mogelijke verlenging van twee jaar. De combinatie 3P (Partners in Programma’s en Projecten) gaat advies- en ingenieursdiensten leveren voor infrastructuur, gebiedsinrichting en waterveiligheid.

[14-07-2014]

Google en Uber: gamechangers in mobiliteit

De afgelopen weken waren er twee onderwerpen in het nieuws die de aandacht trokken: de zelfrijdende elektrische auto van Google en de online taxidiensten van Uber. Het is duidelijk: deze twee ontwikkelingen vormen gamechangers in ons mobiliteitssysteem. Meer lezen? Volg het blog van Otto Cazemier op LinkedIn.

[14-07-2014]

Quickscan vervoersalternatieven

In veel gemeenten vinden veranderingen plaats in het vervoersaanbod. Provincies en stadsregio's hebben te maken met krimpende budgetten voor openbaar vervoer en maken de keuze voor een meer vraaggericht vervoersaanbod. Dit betekent dat slecht bezette buslijnen komen te vervallen of versoberen. Dit treft mogelijk ook uw gemeente!

[07-07-2014]

Quickscan mobiliteit MBO-scholieren

Door het kabinet is besloten dat met ingang van 1 januari 2017 ook 16 en 17–jarige MBO-scholieren de beschikking krijgen over een Studenten OV-kaart. Dit zal uiteraard de nodige gevolgen hebben voor het gebruik van het OV.

[07-07-2014]

NL trendsetter: het hele jaar op de fiets

Heeft u deze zomer al gefietst? En misschien heeft u ook al mooie plannen voor de komende maanden. Geniet daar dan vooral van! We willen allemaal graag een lange zomer, maar denken wij alvast na over de winter met de organisatie van het internationale Winter Cycling Congress bijvoorbeeld.

[07-07-2014]

Starter aan het woord…

Trainee Sjoerd van den Langenberg is sinds januari 2014 via Mobycon People voor twee dagen in de week werkzaam bij provincie Noord-Brabant. “Mijn specialisatie mobiliteit en infrastructuur in de masteropleiding zorgde voor een perfecte match”.

[07-07-2014]

Blauwe zones op maat gemaakt

In stadsdeel Amsterdam Nieuw-West begeleiden wij de invoering van parkeerschijfzones. Op basis van input van bewoners en een parkeerdrukmeting adviseren wij waar een blauwe zone mogelijk is.

[07-07-2014]

Geen fietstunnel Blankenburgverbinding

Voor stadsregio Rotterdam hebben we onderzoek gedaan waarbij de centrale vraag was: Heeft de aanleg van een langzaamverkeersverbinding in de Blankenburgtunnel (maatschappelijke) meerwaarde?

[07-07-2014]

Denk nu al na over EU Interreg

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het programma leent zich uitstekend om innovaties en duurzaam vervoer te ontwikkelen en te demonstreren. Binnenkort gaat het nieuwe Interreg programma 2014-2020 open.

[07-07-2014]

Breed gedragen parkeerbeleidsplan Nijkerk!

Mobycon heeft de afgelopen jaren bewezen dé specialist te zijn voor parkeerbeleid en parkeernormering. Wij zijn er trots op dat onze beleidsplannen de afgelopen jaren als hamerstuk door gemeenteraden zijn behandeld of met grote meerderheid zijn aangenomen.


niews[09-12-2013]

Noviteiten in 2014

De feestdagen zijn in aantocht. Vaak gezellige dagen met familie en vrienden. De kerstboom is gezet, kaarsen zijn ontstoken, openhaard is aan, warme chocomel staat op het vuur en de banketstaaf ligt in de oven. En buiten? Misschien dit jaar wel een witte kerst? Maakt het allemaal wel sfeervoller, toch? Alleen is het voor de mobiliteit wat minder praktisch zo’n witte kerst.

[08-12-2013]

Nieuwe Fietsnota provincie Drenthe

Voor de tweede keer op rij heeft provincie Drenthe de eerste plaats als fietsprovincie moeten afstaan aan Gelderland. Die eerste plaatst blijft natuurlijk lonken, vandaar dat Drenthe aan ons heeft gevraagd om hierin mee te denken.

[08-12-2013]

Beter door samenwerken

Mobycon People plaatst de juiste persoon op de juiste plek voor vacatures binnen de wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Bart Sligter van MaS Mobiliteitsadvies is een zelfstandig adviseur die zijn functioneren mede dankt aan de samenwerking met Mobycon People.

[08-12-2013]

Kopenhagen wordt ’s werelds beste fietsregio

De Stadsregio Kopenhagen wil met super fietsroutes en allerlei verwennerijtjes de beste fietsregio worden van de wereld. Mobycon gaat met Copenhagenize de eerste stap hiervoor zetten.

[08-12-2013]

Noordoostpolder op de fiets

De auto heeft de nummer één positie van de fiets in de Noordoostpolder verdreven. Dat kan en wil de gemeente veranderen en heeft aan ons gevraagd om een nieuw fietsbeleidsplan te schrijven. De Noordoostpolder stapt weer op de fiets.

[08-12-2013]

Oldambt parkeert up-to-date

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, politieke en maatschappelijke discussie over uitbreiding van de parkeerregels en het eventueel betaald parkeren, maakten het noodzakelijk het parkeerbeleid van Oldambt opnieuw aan te pakken.

[07-12-2013]

Enthousiasme bij Wmo-consulenten

De ééndaagse OV-training voor Wmo-consulenten is een succes en daar zijn we trots op. Samen met ons zusterbedrijf Forseti hebben we deze training ontwikkeld. Het helpt bij het inzicht geven in de huidige mogelijkheden en beperkingen van het openbaar vervoer in het algemeen en in de betreffende regio. Zo kan ook de OV-mobiliteitscan Wmo verhelderend werken.

[07-12-2013]

Beter vervoer door regie

Beperking in de budgetten maar het vervoer moet toch optimaal verlopen en de reizigers mogen hier geen overlast van hebben. Hoe pak je dat aan? Een kijkje in de keuken bij onze Scandinavische buren inspireerde de Oosterschelderegio. De regiecentrale is het ei van Columbus en dit concept werken we ondertussen voor meer opdrachtgevers uit. Lees meer….

[03-12-2013]

Mobiliteitsplan Westfriesgasthuis Hoorn

Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft Mobycon gevraagd een mobiliteitsplan op te stellen met als doel bevorderen van bewust mobiliteitsgedrag. Het ziekhuis wil in de toekomst minimaal 5% minder autogebruik van werknemers en bezoekers.

[03-12-2013]

Tilburg Fietsstad!

Zaterdag 30 november 2013 verscheen onderstaand artikel in het Brabants Dagblad, editie Tilburg e.o., geschreven door onze adviseur Angela van der Kloof. Angela woont in Tilburg en schrijft hier niet alleen kijkend door de bril van adviseur, maar ook als inwoner van de gemeente. Zij was samen met Herbert Tiemens te gast bij het Milieucafé in Tilburg.

[03-12-2013]

Onderzoek afschaffen betaald parkeren Nijkerk

Mobycon is bezig met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan voor de gemeente Nijkerk. Tijdens de behandeling van de parkeervisie (doelen en uitgangspunten van het toekomstig parkeerbeleid) heeft een meerderheid van de commissie Grondzaken gevraagd om de consequenties van afschaffing van betaald parkeren in beeld te brengen.

[14-11-2013]

Onderzoek naar vrijwilligersvervoer afgerond

De afgelopen periode heeft Sjoerd van den Langenberg (student Planologie aan de Universiteit Nijmegen) bij Mobycon gewerkt aan zijn afstudeeronderzoek naar vrijwilligersvervoer. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt in het kader van de kanteling in de Wmo en de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. Mobycon is daar dagelijks met haar advieswerkzaamheden bij betrokken.

[12-11-2013]

Kansen in de mobiliteitsmarkt

Nederland fietsland bij uitstek! Zo mogen we ons graag profileren. We fietsen veel met elkaar, maar zijn tot dusver wel een beetje zuinig met de afstanden die we overbruggen. In onze statistieken zien we dat bij de 5 tot 7,5 km wel een grens lijkt te liggen voor onze fietsinspanningen. De opkomst en verdere ontwikkeling van de e-fiets kan dit doorbreken. Dat is heel interessant voor al onze inspanningen op het terrein van slimme en duurzame mobiliteit. Wanneer de fiets met behulp van de 'e' haar aandeel van 7,5 tot 15 km kan vergroten, naar zeg zo'n 20% van de verplaatsingen, dan praten we dagelijks over 1,6 miljoen verplaatsingen. Als deze kilometers worden gewaardeerd tegen de kosten van een auto kilometer van 26 ct. dan heb je het jaarlijks over een waarde van € 1,5 miljard. Kortom, het is interessant om het gebruik van de e-fiets te stimuleren. Eén van de initiatieven die wij nu ontplooien met enkele opdrachtgevers is de introductie van de doorgeeffiets. Hiermee brengen we de e-fiets onder de aandacht bij een grote groep mobilisten.   Veel plezier met het lezen van onze e-nieuws.   Johan Diepens, directeur  

[11-11-2013]

Kansen voor P+R terreinen

Er komt steeds meer aandacht voor P+R terreinen. In diverse mobiliteitsvraagstukken krijgen P+R terreinen een prominente rol. De afgelopen periode heeft Mobycon diverse onderzoeken uitgevoerd met P+R terreinen in de hoofdrol. Belangrijkste punt hierbij is zicht krijgen op de gebruikers.

[11-11-2013]

Geen leerlingenvervoer, wat nu?

Vaak krijgen leerlingen die eerder in aanmerking kwamen voor leerlingenvervoer wel een vergoeding voor openbaar vervoer of de fiets. Maar hoe gaat dat in de praktijk wanneer een leerling ineens met de bus of de trein naar school moet? Die vraag kreeg Mobycon vaker voorgelegd. Het antwoord werd omgezet in een lesmethode: OV4U. Leerlingen maken hiermee stapsgewijs kennis met (én in) het openbaar vervoer.


Nieuws 2012[10-12-2012]

Veranderingen in mobiliteit

Groei, groei de toverwoorden van de afgelopen jaren. Alle plannen gaan uit van steeds meer beweging van mensen en hun voertuigen. In de praktijk zien we nu twee zeer relevante factoren voor de ontwikkeling van mobiliteit.

[10-12-2012]

Maatwerkvervoer biedt perspectief

Zoals in veel gemeenten staat de sociale functie van het openbaar vervoer in Schiedam onder grote druk van bezuinigingen. Tegelijk is de regiotaxi – dat vervoer biedt aan Wmo’ers – voor de gemeente een duur instrument.

[10-12-2012]

www.verkeersbesluiten.nl vernieuwd

Het opstellen van een volledig gefundeerd en juridisch onderbouwd verkeersbesluit kost tijd. Tijd die u waarschijnlijk niet kunt missen.

[10-12-2012]

Tevreden over kleinschalig OV?

In opdracht van het KpVV wordt ieder jaar de OV-Klantenbarometer gehouden. Het betreft een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek in elke Nederlandse bus concessie. De klantenbarometer bestaat uit een korte vragenlijst die door de reiziger tijdens de rit wordt ingevuld.

[10-12-2012]

Elektrische (bak)fietsen

Mobycon gaat meedoen aan een Europees project gericht op het stimuleren van de e-fiets. Anders dan de meeste e-fietsprojecten zal dit project zich vooral gaan richten op het professioneel inzetten van de e-fiets.

[10-12-2012]

OV-visie in de ‘spotlights’

Openbaar vervoer wordt steeds belangrijker voor gemeentelijke overheden. Om doelen en ambities binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid na te streven is een integrale kijk op gemeentelijke mobiliteit belangrijk en daar hoort het openbaar vervoer bij.

[10-12-2012]

Brabantse bushaltes worden steeds toegankelijker

Haltetoegankelijkheid is een onderwerp waar wij al jaren intensief aan werken. Zo ook voor provincie Noord-Brabant. Vanaf januari 2009 vervullen wij de functie van ‘vraagbaak voor toegankelijke haltes’.

[10-12-2012]

‘Kickstand’ in Canada - onze gewone, bijzondere fietscultuur

Door de wereldwijde trend van steden en regio’s om zich te profileren als aantrekkelijke en leefbare stad, is de fiets een prominente rol gaan aannemen. Parijs maakte furore met het fietsleensysteem, New York begon met het aanleggen van fietspaden.

[10-12-2012]

EcoMobility SHIFT

EcoMobility SHIFT: Dé duurzaamheidsmeter voor stedelijk mobiliteitsbeleid. Een duurzamer stedelijk verkeer- en vervoerssysteem, we hebben er allemaal ons idee bij, maar wat is het nou echt?

[10-12-2012]

Goede kandidaten snel beschikbaar voor detachering

Mobycon People besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van onze flexibele medewerkers. Momenteel beschikken we over meer dan 200 direct inzetbare kandidaten in ons bestand binnen de werkvelden verkeer, vervoer en mobiliteit, van junior adviseur tot (interim) manager. 
 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |