Nieuws 2014[18-11-2014]

2e nieuwsbrief voor Weastflows

Weastflowsnews brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Europese project waarbij goederenvervoer in Noordwest-Europa slimmer en duurzamer wordt ingezet.

[18-11-2014]

E-Bakfiets nieuwe trend

Tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres presenteerde Mobycon over de Europese projecten Pro-E-Bike en BESTFACT. In beide projecten worden ondernemers gestimuleerd om gebruik te maken van elektrische bakfietsen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. Fietsberaad schreef hierover een artikel.

[18-11-2014]

OV4U voor basisscholen in Rivierenland & Achterhoek

Arriva stelt ook voor het schooljaar 2014-2015 het OV4U-lespakket beschikbaar voor basisscholen in de regio Rivierenland en Achterhoek van provincie Gelderland. Leuk initiatief waar weer veel leerkrachten enthousiast mee aan de slag gaan.

[03-11-2014]

Nieuwsbrief BESTFACT

BESTFACT, het Europese project over best practices in goederenvervoer en logistiek, heeft weer een nieuwsbrief gepubliceerd. Hierin staat, onder andere, een artikel over de implementatie van elektrische bakfietsen in de Regio Groningen-Assen, die wordt geëvalueerd door Mobycon.

[16-10-2014]

Beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer

Weastflows, een project gefinancierd door de EU en waarin Mobycon partner is, werkt aan beter, slimmer en duurzamer goederenvervoer in Noordwest-Europa. Wat Weastflows precies doet en voor elkaar heeft gekregen kunt u terug zien in de video die voor deze gelegenheid is gemaakt.

[14-10-2014]

Verkeersonderzoek schoolomgeving Purmerend

Mobycon gaat in de maanden oktober en november enthousiast aan de slag met een breed verkeersonderzoek in de omgeving van brede school De Kraal in Purmerend.

[09-10-2014]

Drenthe fietst verder

Onze adviseur Martijn van de Leur en Sjoerd Bijleveld (provincie Drenthe) hebben een artikel geschreven over de ambitie van Drenthe om in 2020 de gezondste fietsprovincie van Nederland te zijn. Welke stappen Drenthe daarvoor gaat ondernemen kunt u lezen in Verkeer in Beeld!

[06-10-2014]

Afstudeeronderzoek Renske Nollen in OV-Magazine

Onze stagiaire Renske Nollen onderzocht voor haar afstudeeropdracht de effecten van gratis openbaar vervoer in Eindhoven. OV-Magazine publiceerde hierover.

[30-09-2014]

Reizigers tellen in Arriva-treinen Groningen en Friesland

Mobycon heeft net als vorig jaar reizigerstellingen uitgevoerd op de treinen van Arriva in Groningen en Friesland. Dit gebeurde in opdracht van beide provincies. Het onderzoek werd in de tweede week van september tijdens de ochtendspits uitgevoerd.

[30-09-2014]

Het woord is aan: Paul van der Houven

Vanaf eind juni ben ik via Mobycon People gedetacheerd bij gemeente Amersfoort. Ik werk hier vier dagen in de week. Het is mijn eerste samenwerking als zzp’er met Mobycon People.

[30-09-2014]

Alternatieven voor verdwijnende bussen in Oss

In veel kleinere en middelgrote steden in Nederland staat het busvervoer, met name stadslijnen, onder druk. In Oss (een kleine 60.000 inwoners in de stad en 85.000 in de hele gemeente) wordt het stadsnet met ingang van de nieuwe dienstregeling zelfs helemaal opgeheven. Daarnaast wordt de bediening met een aantal streeklijnen aanzienlijk verminderd.

[30-09-2014]

Parel aan de lijn in Feanwâlden

Het stationsgebied van Feanwâlden (Veenwouden) als parel aan de lijn. Dat is de ambitie van gemeente Dantumadiel. Met de komst van De Centrale As, de nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega, behoort dit tot de mogelijkheden.

[30-09-2014]

Stagiaire Delft: Louise Hamilton

Sinds begin september is Louise Hamilton onze nieuwe stagiair. Ze loopt een afstudeerstage voor haar master Civiele Techniek bij de TU Delft met als richting Transport & Planning. Ze houdt zich bezig met het raakvlak tussen de autonome auto en openbaar vervoer. In de komende zeven maanden onderzoekt ze de verschillende varianten van autonome voertuigen, gevolgen op de modal split, snelheid dat in systemen kan worden ingevoerd, sociale acceptatie, juridische aspecten en maatschappelijke kosten en baten.

[30-09-2014]

Update INTERREG 2014-2020

Heeft u een plan om mobiliteitsproblemen in uw stad aan te pakken, maar de financiële middelen zijn ontoereikend? U wilt graag samenwerken met en leren van andere vergelijkbare gemeenten elders in Europa? Uw ideeën zijn innovatief maar tegelijkertijd realiseerbaar binnen 3-4 jaar? Kijk dan eens of het Europese Interreg programma iets voor u is!

[30-09-2014]

Mobycon levert projectleider R-net-studie

Adviseur Alex Roedoe zal het komende half jaar de rol van projectleider vervullen binnen de R-net-corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Dat is het resultaat van de eerste offerte-uitvraag die provincie Zuid-Holland heeft gedaan binnen de nieuwe raamovereenkomst voor advies- en ingenieursdiensten.


Nieuws 2013[09-12-2013]

Noviteiten in 2014

De feestdagen zijn in aantocht. Vaak gezellige dagen met familie en vrienden. De kerstboom is gezet, kaarsen zijn ontstoken, openhaard is aan, warme chocomel staat op het vuur en de banketstaaf ligt in de oven. En buiten? Misschien dit jaar wel een witte kerst? Maakt het allemaal wel sfeervoller, toch? Alleen is het voor de mobiliteit wat minder praktisch zo’n witte kerst.

[08-12-2013]

Nieuwe Fietsnota provincie Drenthe

Voor de tweede keer op rij heeft provincie Drenthe de eerste plaats als fietsprovincie moeten afstaan aan Gelderland. Die eerste plaatst blijft natuurlijk lonken, vandaar dat Drenthe aan ons heeft gevraagd om hierin mee te denken.

[08-12-2013]

Beter door samenwerken

Mobycon People plaatst de juiste persoon op de juiste plek voor vacatures binnen de wereld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Bart Sligter van MaS Mobiliteitsadvies is een zelfstandig adviseur die zijn functioneren mede dankt aan de samenwerking met Mobycon People.

[08-12-2013]

Kopenhagen wordt ’s werelds beste fietsregio

De Stadsregio Kopenhagen wil met super fietsroutes en allerlei verwennerijtjes de beste fietsregio worden van de wereld. Mobycon gaat met Copenhagenize de eerste stap hiervoor zetten.

[08-12-2013]

Noordoostpolder op de fiets

De auto heeft de nummer één positie van de fiets in de Noordoostpolder verdreven. Dat kan en wil de gemeente veranderen en heeft aan ons gevraagd om een nieuw fietsbeleidsplan te schrijven. De Noordoostpolder stapt weer op de fiets.

[08-12-2013]

Oldambt parkeert up-to-date

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, politieke en maatschappelijke discussie over uitbreiding van de parkeerregels en het eventueel betaald parkeren, maakten het noodzakelijk het parkeerbeleid van Oldambt opnieuw aan te pakken.

[07-12-2013]

Enthousiasme bij Wmo-consulenten

De ééndaagse OV-training voor Wmo-consulenten is een succes en daar zijn we trots op. Samen met ons zusterbedrijf Forseti hebben we deze training ontwikkeld. Het helpt bij het inzicht geven in de huidige mogelijkheden en beperkingen van het openbaar vervoer in het algemeen en in de betreffende regio. Zo kan ook de OV-mobiliteitscan Wmo verhelderend werken.

[07-12-2013]

Beter vervoer door regie

Beperking in de budgetten maar het vervoer moet toch optimaal verlopen en de reizigers mogen hier geen overlast van hebben. Hoe pak je dat aan? Een kijkje in de keuken bij onze Scandinavische buren inspireerde de Oosterschelderegio. De regiecentrale is het ei van Columbus en dit concept werken we ondertussen voor meer opdrachtgevers uit. Lees meer….

[03-12-2013]

Mobiliteitsplan Westfriesgasthuis Hoorn

Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft Mobycon gevraagd een mobiliteitsplan op te stellen met als doel bevorderen van bewust mobiliteitsgedrag. Het ziekhuis wil in de toekomst minimaal 5% minder autogebruik van werknemers en bezoekers.

[03-12-2013]

Tilburg Fietsstad!

Zaterdag 30 november 2013 verscheen onderstaand artikel in het Brabants Dagblad, editie Tilburg e.o., geschreven door onze adviseur Angela van der Kloof. Angela woont in Tilburg en schrijft hier niet alleen kijkend door de bril van adviseur, maar ook als inwoner van de gemeente. Zij was samen met Herbert Tiemens te gast bij het Milieucafé in Tilburg.

[03-12-2013]

Onderzoek afschaffen betaald parkeren Nijkerk

Mobycon is bezig met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan voor de gemeente Nijkerk. Tijdens de behandeling van de parkeervisie (doelen en uitgangspunten van het toekomstig parkeerbeleid) heeft een meerderheid van de commissie Grondzaken gevraagd om de consequenties van afschaffing van betaald parkeren in beeld te brengen.

[14-11-2013]

Onderzoek naar vrijwilligersvervoer afgerond

De afgelopen periode heeft Sjoerd van den Langenberg (student Planologie aan de Universiteit Nijmegen) bij Mobycon gewerkt aan zijn afstudeeronderzoek naar vrijwilligersvervoer. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt in het kader van de kanteling in de Wmo en de ontwikkeling naar een participatiesamenleving. Mobycon is daar dagelijks met haar advieswerkzaamheden bij betrokken.

[12-11-2013]

Kansen in de mobiliteitsmarkt

Nederland fietsland bij uitstek! Zo mogen we ons graag profileren. We fietsen veel met elkaar, maar zijn tot dusver wel een beetje zuinig met de afstanden die we overbruggen. In onze statistieken zien we dat bij de 5 tot 7,5 km wel een grens lijkt te liggen voor onze fietsinspanningen. De opkomst en verdere ontwikkeling van de e-fiets kan dit doorbreken. Dat is heel interessant voor al onze inspanningen op het terrein van slimme en duurzame mobiliteit. Wanneer de fiets met behulp van de 'e' haar aandeel van 7,5 tot 15 km kan vergroten, naar zeg zo'n 20% van de verplaatsingen, dan praten we dagelijks over 1,6 miljoen verplaatsingen. Als deze kilometers worden gewaardeerd tegen de kosten van een auto kilometer van 26 ct. dan heb je het jaarlijks over een waarde van € 1,5 miljard. Kortom, het is interessant om het gebruik van de e-fiets te stimuleren. Eén van de initiatieven die wij nu ontplooien met enkele opdrachtgevers is de introductie van de doorgeeffiets. Hiermee brengen we de e-fiets onder de aandacht bij een grote groep mobilisten.   Veel plezier met het lezen van onze e-nieuws.   Johan Diepens, directeur  

[11-11-2013]

Kansen voor P+R terreinen

Er komt steeds meer aandacht voor P+R terreinen. In diverse mobiliteitsvraagstukken krijgen P+R terreinen een prominente rol. De afgelopen periode heeft Mobycon diverse onderzoeken uitgevoerd met P+R terreinen in de hoofdrol. Belangrijkste punt hierbij is zicht krijgen op de gebruikers.

[11-11-2013]

Geen leerlingenvervoer, wat nu?

Vaak krijgen leerlingen die eerder in aanmerking kwamen voor leerlingenvervoer wel een vergoeding voor openbaar vervoer of de fiets. Maar hoe gaat dat in de praktijk wanneer een leerling ineens met de bus of de trein naar school moet? Die vraag kreeg Mobycon vaker voorgelegd. Het antwoord werd omgezet in een lesmethode: OV4U. Leerlingen maken hiermee stapsgewijs kennis met (én in) het openbaar vervoer.


Nieuws 2012[10-12-2012]

Veranderingen in mobiliteit

Groei, groei de toverwoorden van de afgelopen jaren. Alle plannen gaan uit van steeds meer beweging van mensen en hun voertuigen. In de praktijk zien we nu twee zeer relevante factoren voor de ontwikkeling van mobiliteit.

[10-12-2012]

Maatwerkvervoer biedt perspectief

Zoals in veel gemeenten staat de sociale functie van het openbaar vervoer in Schiedam onder grote druk van bezuinigingen. Tegelijk is de regiotaxi – dat vervoer biedt aan Wmo’ers – voor de gemeente een duur instrument.

[10-12-2012]

www.verkeersbesluiten.nl vernieuwd

Het opstellen van een volledig gefundeerd en juridisch onderbouwd verkeersbesluit kost tijd. Tijd die u waarschijnlijk niet kunt missen.

[10-12-2012]

Tevreden over kleinschalig OV?

In opdracht van het KpVV wordt ieder jaar de OV-Klantenbarometer gehouden. Het betreft een grootschalig klanttevredenheidsonderzoek in elke Nederlandse bus concessie. De klantenbarometer bestaat uit een korte vragenlijst die door de reiziger tijdens de rit wordt ingevuld.

[10-12-2012]

Elektrische (bak)fietsen

Mobycon gaat meedoen aan een Europees project gericht op het stimuleren van de e-fiets. Anders dan de meeste e-fietsprojecten zal dit project zich vooral gaan richten op het professioneel inzetten van de e-fiets.

[10-12-2012]

OV-visie in de ‘spotlights’

Openbaar vervoer wordt steeds belangrijker voor gemeentelijke overheden. Om doelen en ambities binnen het gemeentelijk mobiliteitsbeleid na te streven is een integrale kijk op gemeentelijke mobiliteit belangrijk en daar hoort het openbaar vervoer bij.

[10-12-2012]

Brabantse bushaltes worden steeds toegankelijker

Haltetoegankelijkheid is een onderwerp waar wij al jaren intensief aan werken. Zo ook voor provincie Noord-Brabant. Vanaf januari 2009 vervullen wij de functie van ‘vraagbaak voor toegankelijke haltes’.

[10-12-2012]

‘Kickstand’ in Canada - onze gewone, bijzondere fietscultuur

Door de wereldwijde trend van steden en regio’s om zich te profileren als aantrekkelijke en leefbare stad, is de fiets een prominente rol gaan aannemen. Parijs maakte furore met het fietsleensysteem, New York begon met het aanleggen van fietspaden.

[10-12-2012]

EcoMobility SHIFT

EcoMobility SHIFT: Dé duurzaamheidsmeter voor stedelijk mobiliteitsbeleid. Een duurzamer stedelijk verkeer- en vervoerssysteem, we hebben er allemaal ons idee bij, maar wat is het nou echt?

[10-12-2012]

Goede kandidaten snel beschikbaar voor detachering

Mobycon People besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van onze flexibele medewerkers. Momenteel beschikken we over meer dan 200 direct inzetbare kandidaten in ons bestand binnen de werkvelden verkeer, vervoer en mobiliteit, van junior adviseur tot (interim) manager. 
 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |