Dick van Veen

Ontwerper openbare ruimte en verkeer.

 • Dick heeft een gedegen kennis van het raakvlak van verkeerskundig en stedenbouwkundig ontwerp. Verkeersveiligheid wordt hierdoor naadloos gecombineerd met een aantrekkelijke leefomgeving.
 • In Nederland heeft hij straten en pleinen opnieuw ontworpen en ontwikkelt hij ‘Shared Space’-projecten voor gemeenten. Daarnaast werkt hij bij ontwerpprojecten aan oplossingen voor auto- en fietsparkeren.
 • Hij is van mening dat een goed ontwerp niet tot stand kan komen zonder directe betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
 • Expert in het ontwerpen volgens de Shared Space principes voor mensen met een beperking.

  Contact:
  d.vanveen@mobycon.nl
  (06) 33 30 56 32

    
    
   Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |