Martijn Ernest

Passie voor parkeren; van strategische parkeervisie tot aanbesteding parkeerapparatuur.

  • Parkeerspecialist met oog voor inhoud, organisatie en financiën. Hij zorgt ervoor dat parkeerbeleid past binnen uw ruimtelijke en verkeerskundige kaders en kijkt daarbij zorgvuldig naar de wensen uit de samenleving en op bestuurlijk niveau. 

  • Martijn opereert graag in teamverband, gaat weloverwogen te werk met ruimte voor nieuwe parkeerontwikkelingen en zorgt ervoor dat parkeerbeleid op straat en in uw organisatie wordt ingebed. Uiteraard mogen de juridische vertaling en een slimme parkeerexploitatie daarbij niet ontbreken.


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |