Remko van der Borght

Samen werken aan het verbeteren van onze mobiliteit.

  • Als adviseur en raamcontractmanager werkt Remko voornamelijk bij en voor lokale, regionale en provinciale overheden. Samen met de klant oplossingen zoeken voor het verbeteren van de mobiliteit. Dit kan zijn op het gebied van nieuw beleid maken, maar ook in bijvoorbeeld trajectstudies van provinciale overheden. Gezamenlijk met de klant of met verschillende bedrijven uit een consortium werken aan het thema verkeer en mobiliteit. Zijn expertisegebieden zijn ruimtelijke ordening, ontwerp van de openbare ruimte, parkeren en verkeersveiligheid. Zijn kennis van verkeer en mobiliteit gebruikt hij om in nauwe samenwerking met verschillende opdrachtgevers te komen tot producten op maat, waarbij de focus op de praktische kant ligt.

  • Naast adviseur ook kwaliteitsmanager Concordis Groep. 


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |