Michel Felkers

Veldwerkers ‘op het veld’ coördineren.

Michel is een gedreven coördinator voor onze veldwerkpool. Hij enthousiasmeert en ondersteunt de veldwerkers die voor ons aan de slag zijn op de onderzoeksdagen. Hij zorgt voor een goede voorbereiding  en begeleiding van het onderzoek ter plaatse. Hij is het aanspreekpunt voor iedereen uit onze veldwerkpool.

Contact:
m.felkers@mobycon.nl
(06) 33 30 56 38 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |