Kernactiviteiten

Onze kernactiviteiten zijn gekoppeld aan alle aspecten van de beleidscyclus: van dataverzameling door enquêtes en veldwerk, via planstudies, haalbaarheidsstudies, beleidsvorming en implementaties tot het beheren en ondersteunen van de uitvoering inclusief de evaluatie daarvan.

Onze diensten richten zich op het volledige scala van verkeer, vervoer en mobiliteit. Zoals parkeren, fietsen, verkeersveiligheid, verkeersstructuren, openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement en goederenvervoer. Daarnaast bieden we excursies aan als een middel om kennis te delen en samen te werken met onze nationale en internationale partners.

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |