Fietsen

Fietsen is gemakkelijk, snel, goedkoop en duurzaam. Ook draagt een hoog fietsgebruik bij aan de leefbaarheid van een gebied. Er kan een praatje gemaakt worden omdat mensen elkaar met een aangename snelheid ontmoeten; fietsers houden mee een oogje in het zeil op hun route. En het is goed voor onze gezondheid. Een hoog fietsgebruik is typisch Nederlands; beleidsmakers en bestuurders uit het buitenland komen hier inspiratie opdoen en raken onder de indruk van onze fietsvoorzieningen en fietscultuur. Een cultuur die iedereen waardeert en waar we trots op zijn. Waarvan we ons misschien ook een beetje onbewust zijn, maar waar we tegelijkertijd hard aan moeten werken om deze te behouden.


Mobycon heeft uitgebreide expertise op het gebied van de fiets. Wij adviseren en inspireren overheden én helpen hen de ambities in het fietsbeleid te implementeren. Want ook al doet de fiets het goed in Nederland, volgens ons zijn er nog volop kansen om het fietsgebruik verder te doen groeien. Sleutelwoorden daarbij zijn beleid voor de elektrische fiets, fietsparkeren en samenwerking.

Wij zijn actief binnen een Europees netwerk van universiteiten en consultants. Met dit netwerk voeren we diverse studies uit op het terrein van innovatie van de fiets en fietsbeleid en dragen we bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Hierdoor kunnen wij voor u werken met de meest actuele informatie en toepassingen.

Onze diensten zijn

  • Onderzoeken monitoring, zoals fietsparkeer tellingen, fietsintensiteiten en behoeften- en tevredenheidsonderzoeken onder (potentiële) fietsers.
  • Haalbaarheidsstudies en kosten-baten analyses.
  • Opstellen van fietsbeleidsplannen, uitvoeringsnota’s, fietsparkeerplannen en fietsnetwerken.
  • Innovatie van en rondom de fiets (nieuwe ICT/social media toepassingen)
  • Ontwerpen van inrichtingsoplossingen.
  • Opzetten en ondersteunen van fietseducatie projecten.
  • Geven van workshops, presentaties en trainingen.
  • Organiseren van excursies en kennis uitwisseling binnen en buiten Nederland.
  • Coaching van beleidsmedewerkers.
  • Schrijven van projectvoorstellen en begeleiden van subsidietrajecten.


Referenties

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |