Goederenvervoer

Op het gebied van goederenvervoer en logistiek adviseert ons bureau regionale, nationale en Europese overheden. Wij onderhouden daarbij goede contacten met relevante organisaties in Nederland (TLN, EVO, Dinalog) en Europa (ESC, EIA, UIRR, etc.). Zowel nationaal als internationaal werken wij vaak samen met andere gerenommeerde adviesbureaus

Een greep uit onze onderzoek- en adviesdiensten op het gebied van goederenvervoer:

Beleid:
modal split studies, verkeer- en vervoerplannen, goederenvervoerprognoses, stedelijke distributie, verkeersveiligheid en vestigingsplaatsbeleid.

Technisch:
goederenvervoertoets, knelpuntanalyses en ICT-toepassingen.

Economie:
haalbaarheidsstudies, kosten/baten-analyses en economische betekenis.

Monitoring en evaluatie:
regionale trendwatching en ex-ante en ex-post evaluatiestudies.

Pilotprojecten:
opzetten, begeleiden en evalueren van pilotprojecten en –programma’s.

Communicatie:

creëren van draagvlak/acceptatie en kennisoverdracht.

Subsidies:
ondersteunen van bedrijven en overheden bij het indienen van projectvoorstellen binnen nationale en Europese subsidieprogramma’s, zoals bijv. Interreg, STEER en het Zevende Kaderprogramma.

Referenties

Workshop Intelligent Goederenvervoer in Barcelona

Goederenvervoer en ICT

Voor nog meer referenties op het gebied van goederenvervoer klik hier 

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |