Mobiliteitsmanagement – het organiseren van slim werken en slim reizen

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim werken en slim reizen (afgekort SWSR). Wij helpen onze opdrachtgever de reiziger te prikkelen om alternatieven te gebruiken, zoals de fiets, het openbaar vervoer, het gebruik van P+R of door slim te werken. De wensen van de mensen die zich verplaatsen staan centraal. Hiervoor realiseren we oplossingen op maat. Wij adviseren overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten om de voorwaarden te scheppen waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken.
       
Vanuit het Platform Slim Werken Slim Reizen hebben bedrijven in diverse regio’s aangegeven de mobiliteit van hun medewerkers slimmer te willen gaan inzetten. Mobycon ondersteunt deze bedrijven bij het invoeren van ‘Slim Werken en Slim Reizen’. En met resultaat: Zo is het verminderen van het autogebruik ingezet, duizenden mobiliteitspassen zijn uitgegeven, er wordt steeds meer gefietst (zeker de e-bike is in opmars) maar vooral worden werkgevers en werknemers zich steeds meer bewust van de voordelen van ‘Slim Werken en Slim Reizen’.

We begeven ons in het speelveld met vervoerders, aanbieders, reizigers, verschillende overheden, ondernemersraden en de belastingdienst. Bij al deze partijen moet gezamenlijk een veranderingstraject worden ingezet wat resulteert in een doorbreking van het gewoontegedrag van de reiziger. Wij hebben de juiste kennis en ervaring om partijen bij elkaar te brengen en structurele gedragsveranderingen te bewerkstelligen. 

Referenties

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |