Onderzoek

Mobycon maakt al jaren werk van verkeers- en vervoersonderzoek. Door ons vaste team van projectleiders, adviseurs en specialisten spelen we in op de wensen en behoeften van onze klanten.

Speciaal voor ‘onderzoek op straat’ beschikken wij over een pool met oproepkrachten.  Die bestaat over het algemeen uit studenten en meestal volgen ze ook een studie binnen ons vakgebied! Zij hebben veel veldwerkervaring en ze weten precies welke kwaliteit wij nastreven in ons onderzoek. En daar heeft u weer profijt van.

Mobycon is goed thuis in allerlei vormen van verkeers- en vervoersonderzoek:
Kentekenonderzoek
Enquêteonderzoeken
Klanttevredenheidsonderzoeken
Parkeeronderzoeken
Verkeerstellingen
Reizigerstellingen
Standaard lijnonderzoek
Concessiemonitoring
Mysteryguestonderzoek

Referenties

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |