Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van veel mensen. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van steden en platteland. Een belangrijke uitdaging is de effectiviteit van het OV te verhogen. Een beter OV voor meer reizigers tegen lagere kosten. Wij leveren hier graag onze bijdrage aan!

Mobycon beschikt over een team van enthousiaste adviseurs met passie voor het openbaar vervoer. Zij bieden toegevoegde waarde voor zowel een vervoersautoriteit als een vervoerder. Dankzij hun ervaring en vakkennis zijn ze goed in staat creatieve en pragmatische bijdragen te leveren aan het OV. Een bijzonder specialisme is het ontsluitend openbaar vervoer in combinatie met het gemeentelijk doelgroepenvervoer. Dankzij jarenlange ervaring op dit terrein weten onze adviseurs de weg naar oplossingen die werken!

Onze diensten bestaan uit:

  • Het ontwikkelen van een strategische openbaar vervoer visie
  • Het uitvoeren van verkennings-, haalbaarheid- en integratiestudies
  • Het begeleiden van aanbestedingen (in samenwerking met onze zusterorganisatie Forseti)
  • Het opstellen van marketingbeleid en het uitvoeren van marketingacties
  • Het implementeren van vervoersoplossingen (indien gewenst ook op locatie bij de klant)
  • Het uitvoeren van concessiemanagement, monitoring- en evaluatiestudies (inclusief tellingen en klanttevredenheid).
Referenties
 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |