Parkeren

De afgelopen tien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met parkeren. Deze ervaring omvat naast aan parkeren gerelateerde onderzoeken of het opstellen van  parkeerbeleid, ook de implementatie van parkeerbeleid, het adviseren over de organisatie van parkeermanagement en parkeerbeheer en de monitoring van parkeerbeleid. Wij zijn vertrouwd met elke stap in het beleidsproces en combineren deze kennis bij het adviseren van onze opdrachtgevers zodat praktische oplossingen voor hun problemen ontstaan.


Deze praktische oplossingen worden gekenmerkt door onze integrale aanpak: we zoomen in op verkeerskundige aspecten en besteden ook aandacht aan de financiële, juridische en organisatorische effecten. Altijd met oog voor interne en externe communicatie en meer dan voldoende draagvlak.

Deze aanpak resulteert in een breed palet van specifieke producten en diensten:

Enquêtes, Veldwerk, analyse en monitoring

 • parkeerdrukmetingen
 • parkeermotiefmetingen
 • betalingsbereidheidsonderzoeken
 • klanttevredenheidsonderzoeken
 • DYPA+ (Dynamische Parkeerbalans Plus)
 • Parkeerdashboard (monitoring van parkeerexploitatie)

Strategie, beleid en planvorming

 • Parkeervisies en parkeerbeleidsplannen
 • (Financiële) haalbaarheidsstudies
 • Parkeernormensystematiek
 • Parkeren in woonwijken

Implementatie en uitvoering

 • Implementatie van parkeerbeleid en maatregelen
 • Inkoop en aanbesteding parkeerbeheer en parkeerapparatuur
 • Kwartiermakers voor beleidsimplementatie

Beheer

 • Bedrijfsplan parkeerbeheer en parkeermanagement
 • Verandermanagement/ bezuinigingstrajecten parkeerbeheer en parkeermanagement
 • Financiële en organisatorische scans van parkeerbeheer
 • Contractbeheer
 • (interim) parkeermanagers

Aanvullende thema’s

 • Parkeren en elektrisch vervoer
 • Fietsparkeren

Referenties

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |