Openbare ruimte

Openbare ruimte is ruimte voor iedereen. Het is de ruimte waarin mensen rijden en reizen, maar ook de ruimte waarin men leeft, werkt of elkaar ontmoet. Met deze visie onderscheid Mobycon zich van andere adviesbureaus: Openbare ruimte is meer dan alleen een verkeerswereld; het is de ruimte van rooilijn tot rooilijn.  Hierbij hanteren wij landelijke richtlijnen vanuit bijvoorbeeld het CROW, naast verkeerskundige en stedenbouwkundige ontwerpervaring.

Naast het ‘conventionele’ ontwerp van straten en wegen werkt Mobycon veel met het zogenaamde ‘Shared Space’ concept. In dit concept wordt  In dit concept vervaagt de scheiding tussen de verschillende weggebruikers terwijl de sociale interactie steeds belangrijker wordt. In de praktijk leidt dit tot aantrekkelijke verblijfsgebieden met ruimte voor verkeer.  Bij dezelfde verkeersintensiteiten blijkt het verkeersgedrag op natuurlijke wijze aangepast. Met rijdt rustig en sociaal.

Dit multidisciplinaire standpunt komt tot uiting in de nauwe samenwerking tussen onze verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen en sociaal geografen. Door het combineren van deze disciplines zijn wij in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. Of u nu op de fiets naar de supermarkt gaat, naar het werk rijdt of simpelweg de hond uitlaat onze ontwerpen  staan garant voor vaak onconventionele en out-of-the-box oplossingen, met zeer goede resultaten met name voor bereikbaarheid, leefbaarheid én verkeersveiligheid. Participatie van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zien wij hierin als onmisbaar.

Wij bieden de volgende diensten:

  • Ontwerp van straten, wegen en pleinen volgens Duurzaam Veilig richtlijnen
  • Ontwerp van openbare ruimte volgens het Shared Space principe
  • Ontwerpen voor fietsers en voetgangers
  • Toegankelijkheidsstudies voor mensen met een visuele of fysieke beperking
  • Verkeersborden saneringen
  • Ontwerp volgens overige principes, zoals VPL, LARGAS, Natuurlijk Sturen

Referenties

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |