Een toegankelijke openbare ruimte door ‘Design4all’

In een vergrijzende samenleving wordt het belang van een voor iedereen toegankelijke openbare ruimte steeds groter. Mobycon maakt zich daarom sterk voor het zogenaamde ‘Design4all’-principe. Bij het ontwerp van de openbare ruimte houdt zij in alle facetten rekening met het gebruik ervan door mensen die slecht ter been zijn, of een visuele handicap hebben. Mobycon is erg bedreven in het toepassen van de richtlijnen op dit gebied, bijvoorbeeld bij halteplaatsen van openbaar vervoer.

Bij zogenaamde ‘Shared Space’-gebieden is het vaak niet mogelijk om richtlijnen voor toegankelijkheid toe te passen. Hier is maatwerk vereist. Mobycon is van mening dat ook in dergelijke, vaak pleinachtige, omgevingen de toegankelijkheid voor mensen, die slecht ter been zijn of een visuele handicap hebben, gewaarborgd zijn. Hiervoor maakt zij in het ontwerp zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke gidselementen. Dit kan een rooilijn zijn of zitrand, een afwijkend materiaal in de bestrating of wellicht een goot. Zo integreert Mobycon ‘Design4all’ in het ontwerp van hoogwaardige openbare ruimten.

Referentie

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |