Referenties educatie[26-09-2012]

OV4U op maat

Voor verschillende opdrachtgevers hebben het openbaar vervoer lespakket voor het speciaal en basisonderwijs OV4U op maat gemaakt. Het lespakket OV4U bevordert de zelfredzaamheid van kinderen in het openbaar vervoer. Inmiddels hebben honderden scholen en duizenden leerlingen met veel succes en plezier met het OV4U-programma gewerkt. Een mooi overzicht van de resultaten van afgeronde en lopende projecten is te vinden op onze website www.OV4U.nl.

[26-09-2012]

Vooronderzoek Coördinatiepunt Fietsvaardigheid Amsterdam

In opdracht van DIVV Amsterdam hebben we onderzoek gedaan naar hoe in Amsterdam de kansen zijn voor fietsvaardigheidslessen binnen het onderwijs, sport en welzijn.

[26-09-2012]

Training en advies voor fietslespunten

Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we advies bij het opzetten van de fietslessen en trainingen aan de fietslesdocenten en -assistenten. Het zijn trainingen op het gebied van de praktische fietslessen en theoretische verkeerslessen, met aandacht voor intercultureel werken en het begeleiden van groepsprocessen. Enkele van de opdrachtgevers: gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Amsterdam, Fietsersbond Fietsschool en PUNT Welzijn in Weert.


Diensten 

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |