Referenties excursiesKopenhagen op bezoek in Rotterdam

De gemeente Kopenhagen, verantwoordelijk voor fietsbeleid, wilde fiets gerelateerde bezienswaardigheden bezoeken in Nederland. Doel om te leren van de Nederlandse steden.

Fietsen en Parkeren in London

In samenwerking met gemeente Delft hebben we een studiereis georganiseerd naar London waar fiets en parkeren de hoofdrol kregen. Het programma werd afgestemd met gemeente Delft, de organisatie was in onze handen.

Studiereis doelgroepenvervoer Kopenhagen en Helsingborg

Op eigen initiatief hebben we een studiereis georganiseerd en onze opdrachtgevers hiervoor uitgenodigd. Bij Movia in Kopenhagen kregen we presentaties over de aanpak van het openbaar vervoer en toegankelijkheid ervan alsook over de aanpak voor vervoer op aanvraag voor mensen met een handicap.

Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |