Referenties fietsKansen voor de elektrische fiets

Voor de gemeente Rotterdam hebben we in het kader van het programma voor verbetering van luchtkwaliteit een verkenning uitgevoerd naar de rol die de gemeente kan spelen in het faciliteren of stimuleren van het gebruik van de elektrische fiets.

Module langzaam verkeer gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk wilde als onderdeel van het totale Verkeer- en Vervoerbeleid in Ridderkerk specifiek aandacht besteden aan langzaam verkeer. Met aandacht voor het fietsnetwerk, fietsenstallingen, organisatie van de uitvoering, innovatie, educatie en communicatie.

FIETSKRACHT 10

FIETSKRACHT 10 is een haalbaarheidsstudie in opdracht van AgentschapNL in het kader van de SBIR regeling ‘van en naar het station’. Veertig procent van de 1,2 miljoen dagelijkse treinreizigers fietst momenteel naar het station. Daarnaast pakt bijna vijftien procent van de treinreizigers de fiets bij aankomst, om zo naar zijn bestemming te komen.

SAFECYCLE

Van alle verkeersdoden in de EU is ongeveer 6% fietser (SafetyNet 2009). Dit percentage neemt licht toe sinds 2000. Afgezien van algemene factoren (bijvoorbeeld snelheid en het gewicht van gemotoriseerde voertuigen, gebrek aan bescherming voor fietsers) zijn de belangrijkste factoren voor ongevallen van fietsers het gebrek aan zichtbaarheid, gebrek aan controle over het voertuig en alcohol consumptie.

 
 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |