Referenties GoederenvervoerBevoorradingsprofiel Gouda

Klant en vraag: gemeente Gouda wil inzicht hebben in het stedelijke distributiepatroon van de stad en de haalbaarheid van een stadsdistributiecentrum.

Schadepreventie vrachtverkeer

(Transport)bedrijven willen graag hun schaderisico verminderen om daarmee kosten te besparen op hun wagenpark.

e-Freight

De Europese Commissie streeft naar een ‘papierloos’ efficiënt goederenvervoer in Europa. Het e-Freight project ontwikkelt standaarden voor informatieoverdracht en demonstreert dit in een aantal pilots.


Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |