Referenties onderzoekMonitoren parkeren geeft juiste inzicht

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is continu bezig met het monitoren van de parkeersituatie in de diverse wijken, waardoor het stadsdeel een goed beeld krijgt van de actuele parkeersituatie op straat.

Parkeeronderzoek Rokkeveen in Zoetermeer

De wijk Rokkeveen is met een oppervlakte van ruim 379 ha en ongeveer 23.000 inwoners één van de grootste wijken van Zoetermeer. In het centraal/westelijke deel van Rokkeveen bevinden zich woonbuurten, kantorenlocaties, een wijkwinkelcentrum en een station met P&R terrein. Gemeente Zoetermeer krijgt diverse signalen dat het parkeren in dit deel van Rokkeveen onder druk staat. In dat verband heeft de gemeente aan Mobycon gevraagd om een objectief onderzoek uit te voeren naar het parkeren in Rokkeveen, bestaande uit de volgende twee onderdelen:

Leiden actualiseert parkeergegevens

Omdat de parkeergegevens waar gemeente Leiden over beschikte toe waren aan actualisatie, heeft Mobycon opdracht gekregen om na de zomerperiode een grootschalig parkeeronderzoek uit te voeren. Het onderzoeksgebied omvatte nagenoeg de gehele stad Leiden, inclusief de openbare parkeergarages en -terreinen. Het beoogde doel van dit onderzoek was tweeledig: enerzijds inventariseren van de beschikbare parkeercapaciteit in de stad en anderzijds het vaststellen van de parkeerdruk op deze parkeerplaatsen op week- en weekenddagen.

Reizigers tellen in Arriva-treinen Groningen en Friesland

Mobycon heeft net als vorig jaar reizigerstellingen uitgevoerd op de treinen van Arriva in Groningen en Friesland. Dit gebeurde in opdracht van beide provincies. Het onderzoek werd in de tweede week van september tijdens de ochtendspits uitgevoerd op verschillende treinen in de richting van Leeuwarden en Groningen.

Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |