Referenties onderzoekKentekenonderzoek A59

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om één aansluiting op de A59 op te heffen en een nabij gelegen halve aansluiting volledig te maken. Dat heeft consequenties voor de bereikbaarheid van een bedrijventerrein en een tankstation.

Scholierenenquête Arriva Rivierenland

In 2009 hebben basisschoolkinderen in Rivierenland kennis gemaakt met het openbaar vervoer in hun regio. Daarbij is gebruik gemaakt van het OV4U-lespakket van Mobycon.

Kwaliteitsmeting Regiotaxi- en Leerlingenvervoer Noord-Groningen

Voor de acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen voeren wij met terugkerende regelmaat diverse onderzoeken uit ter ondersteuning van het beheer van het Regiotaxi- en Leerlingenvervoercontract. Bovendien houdt men op deze manier een stevige grip op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer.

Monitoring betalingsbereidheid parkeren ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil de betalingsbereidheid parkeren te handhaven op het huidige niveau van 92 procent. Met betrekking tot het vergunninghouders parkeren wordt maximaal 5 procent foutparkeerders geaccepteerd. De controle op het betaald en vergunninghouders parkeren wordt echter niet door de gemeente zelf gedaan maar is uitbesteed aan een private partij.

Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |