Referenties openbaar vervoerEvaluatie OV-visie voor provincie Noord-Brabant

Vraag van de klant: In 2006 heeft provincie Noord-Brabant haar OV-beleid opgesteld en vastgelegd om deze na vier jaar te evalueren en te actualiseren. De OV-visie gaat in op de pijlers Snel, Sociaal en Schoon.

Maatwerkvervoer in het OV voor Stadsregio Rotterdam

Vraag van de klant: In opdracht van Stadsregio Rotterdam onderzoeken wij de mogelijkheden van maatwerkvervoer in deze regio. Aanleiding hiervoor is dat door de krimpende budgetten de ontsluitende functie van het openbaar vervoer onder druk staat.

Secretaris voor diverse consumentenplatforms

Mobycon verzorgt het secretariaat van ROCOV in Gelderland en Utrecht en van het OV-Consumentenplatform van OV-bureau Groningen – Drenthe. ROCOV staat voor Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer.


Overige referenties

Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |