Referenties Parkeren



Financiële scenario-analyse pilot real time parkeren Ede

Mobycon heeft in samenwerking met Hogerheijde Management & Advies voor de gemeente Ede een voorstel gemaakt om een pilot met real time parkeren uit te voeren. Gelet op enerzijds de actuele landelijke discussie over real-time parkeren, waarin het erop lijkt dat dit een onafwendbare ontwikkeling is die mogelijk zelfs via wetgeving zal worden ‘afgedwongen’ en anderzijds de wensen die op gemeentelijk niveau leven in Ede, hebben wij voorgesteld om een duaal betaalsysteem te introduceren als pilot op het Bunschoterplein in Ede.

Evaluatie parkeerbeleid Oud-Beijerland

De gemeente Oud-Beijerland heeft Mobycon gevraagd om haar parkeerbeleid te evalueren. De evaluatie richtte zich op verschillende aspecten. De eerste stap betrof het opstellen en bestuurlijk vaststellen van de SMART-toetsingscriteria. De vraag was immers niet alleen of de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd, belangrijker was of de gestelde doelstellingen van het parkeerbeleid zijn gerealiseerd.

Parkeerbeleidsplan Nijkerk

In juni 2011 is de Structuurvisie door de gemeenteraad van Nijkerk vastgesteld. In de hierop gebaseerde Binnenstadvisie is één van de pijlers goede bereikbaarheid en ruim voldoende betaalde parkeervoorzieningen – geconcentreerd in de gebouwde parkeervoorzieningen. Het huidig parkeerbeleid dateert van 2003 en is hiermee toe aan actualisatie. Hiernaast gaat ook de wereldwijde financiële crisis niet aan Nijkerk voorbij.


Overige referenties parkeren

Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |