Referenties openbare ruimteHerinrichting Brouwerstraat in Katwijk

In de loop der jaren was de aanhoudende groei van verkeer, 10.000 auto's per dag, de oorzaak van de verminderde leefbaarheid voor de bewoners van de Brouwerstraat in Katwijk.

Reconstructie centrale wegen in Waddinxveen

Kerkweg Oost is de hoofdingang naar het dorp Waddinxveen. Na verloop van tijd is het autogebruik van deze weg geïntensiveerd. Daarnaast is er dagelijks veel vrachtverkeer langs deze weg. Een negatieve invloed op de verkeersveiligheid, vooral voor fietsers. Waddinxveen vroeg daarom aan aan Mobycon om, samen met een civieltechnisch bureau, Kerkweg Oost en de Oranjelaan (secundaire weg) te herontwerpen.

Schetsontwerpstudie: Shared Space in Valkenburg

De huidige inrichting van het Grendelplein te Valkenburg laat te wensen over. Het vele verkeer dat over deze gebiedsontsluitingsweg de stad Valkenburg binnenrijdt drukt nadrukkelijk haar stempel op de weginrichting en wegomgeving. Het aantal auto’s is ook niet gering: ruim 11.000 motorvoertuigen per etmaal op drukke dagen.


Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |