Referenties verkeersveiligheid[27-09-2012]

SaferBraIn – Innovative Guidelines and Tool for Vulnerable Road

Terwijl diverse Europese landen op het gebied van verkeersveiligheid hard aan de weg timmeren, verslechtert de verkeersveiligheidssituatie in opkomende economieën in andere werelddelen. Zo ook in Brazilië en India! Het EU-project SaferBraIn richtte zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor kwetsbare deelnemers aan het steeds drukker wordende verkeer in beide landen.

[27-09-2012]

Het succes van iSi binnen Spitsmijden in Brabant

Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres is het tweejaarlijkse platform voor iedereen die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid. In 2012 vond het NVVC plaats op 19 april in het WTC te Rotterdam. Tijdens het NVVC 2012 heeft Mobycon samen met provincie Noord-Brabant en APPM een posterpresentatie verzorgd over 'Het succes van iSi binnen Spitsmijden in Brabant'.

Incident Management

Incident Management (IM) betreft het snel vrij maken van de weg na een incident of calamiteit. Sinds enkele jaren wordt IM niet alleen op het hoofdwegennet ingevoerd, maar ook op het onderliggend weggennet. De eerste proef in het Westland heeft laten zien dat IM ook succesvol kan zijn op de regionale wegen. De baten overtreffen ruimschoots de kosten.

Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |