Laatste artikelen[08-09-2016]

Advies fietsroute voor Londen

Duurzaam Veilig fietsroute door Londen

[02-08-2016]

Mobycon en Duurzaam Veilig

Verkeersveiligheid is nummer één bij elke wegaanpassing. Ook wij vinden verkeersslachtoffers onacceptabel. Reden voor ons om het Duurzaam Veilig concept na te leven. Elke herinrichting die wij voorstellen voldoet aan dit landelijk geldende gedachtegoed. Meer over Duurzaam Veilig.

[02-08-2016]

Wordt het voor Katwijk Shared Space of Duurzaam Veilig?

Eind 2015 is in Katwijk een nieuwe waterkering bij de kustlijn opgeleverd. De gemeente twijfelde over de wijze van herinrichting van de omliggende infrastructuur; op basis van Shared Space principes of op basis van Duurzaam Veilig?

[17-04-2014]

Internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer

In Nederland delen we al enkele jaren kennis en ervaringen op het gebied van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Onze vraagafhankelijke vervoersystemen, zoals de Regiotaxi’s zijn een belangrijke vorm van vervoer. Op dit moment staan gemeenten en vervoersautoriteiten voor grote uitdagingen: door teruglopende budgetten in zowel het doelgroepenvervoer als het openbaar vervoer is de noodzaak om vernieuwende en slimme mobiliteitsconcepten te realiseren groter dan ooit tevoren. Dat is dan ook de reden voor een extra impuls aan de nationale en internationale samenwerking en kennisdeling.

[14-04-2014]

Parkeermaatregelen implementeren

Bij het implementeren van beleidsmaatregelen komt een gemeente voor vele vragen te staan waarbij duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Wat is onze visie op dit specifieke parkeervraagstuk? Hoe groots pakken we het aan? Wat voor type automaten nemen we, munt of muntloos? Hoe ver gaan we door in het digitaliseren van de parkeerketen?

[14-04-2014]

Parkeerbeleid: onderwerp van 1000 meningen

Nederland heeft 16 miljoen bondscoaches … want van voetbal hebben we allemaal verstand. Dezelfde passie is er voor parkeren en het parkeerbeleid; ook hier weten we alles van! 16 miljoen parkeerexperts, op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Of werkt het anders?

[14-04-2014]

Parkeernormen: waarom blijven discussiëren?

Dit herkent u vast wel. Er komt een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen; een initiatiefnemer wil graag een restaurant realiseren. Uit economisch oogpunt een goed initiatief en ook ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Nog even de CROW-richtlijnen erbij pakken… De gemeente is matig stedelijk, toch? Hanteerden we nou een minimum of maximum parkeernorm? En moest alles nou op eigen terrein of mag de openbare ruimte gebruikt worden?

[29-07-2013]

Shared Space ruimte Middelharnis geopend!

Na een lange periode van werkzaamheden en bouwhinder is de Koningin Julianaweg in Middelharnis opnieuw geopend.

[23-07-2013]

Successen in Raad van State procedures

Mobycon heeft afgelopen jaar succes geboekt in drie uitspraken van de Raad van State. Voor de gemeenten Katwijk, Landerd en Overbetuwe waren er positieve uitspraken over verkeerskundige onderbouwingen van ruimtelijke plannen. Een degelijke verkeerskundige onderbouwing van de verkeerskundige aspecten blijkt zijn vruchten af te werpen.

[23-04-2013]

Meer fietspaden in Athene

Nederlandse vertaling van het interview met Dick van Veen in ‘Ta Nea’, vooraanstaande Griekse krant.

[19-03-2013]

Duurzaamheidstest mobiliteitsbeleid

Wat behelst nu werkelijk het streven naar een duurzamer stedelijk verkeer- en vervoerssysteem? Benutten we onze mogelijkheden wel maximaal? Als gemeenten zich die vragen stellen, zijn er antwoorden te vinden op Europees niveau.

Artikelen 2012[18-12-2012]

Keynote Johan Diepens: ‘De fiets is een normaal vervoermiddel’

De vraag om op te treden als keynote speaker brengt mij naar een tot dusver onbekend gebied: Australie?. Een prachtig land met een prachtige natuur. De opmars van de fiets is hier heel sterk gekoppeld aan levens- wijze en gezondheid.

[04-12-2012]

Gebruik taxi’s plattelandsvervoer internationaal vergeleken

In Nederland hebben we veel ervaring met de inzet van taxi(-busjes) in het openbaar vervoer. Denk aan regiotaxi, belbussen en servicebussen die vaak als onderdeel van het openbaar vervoer door taxibedrijven worden geëxploiteerd. Ook buiten Nederland zijn er diverse ervaringen met de inzet van taxi’s om het platteland te ontsluiten. In een vergelijkende studie zijn Nederland, Frankrijk, Zweden en Denemarken met elkaar vergeleken. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een regionale vervoerautoriteit een vitale rol speelt bij het organiseren van het vervoer en het bewaken en bijsturen van de planning. Met name in de Scandinavische landen heeft men hiermee goede resultaten bereikt.

[09-10-2012]

Parkeernormen in beweging

Martijn Ernest schreef voor Vexpansie nummer 3 2012 een artikel over parkeernormen in relatie tot een gebiedsvisie op parkeren.

[07-02-2012]

SAFECYCLE:

Het intelligente fietsinitiatief voor verkeersveiligheid in Europa Veiligheid van fietsers staat volop in de belangstelling binnen en buiten Nederland. In het EU-project SAFECYCLE onderzoeken we de bijdrage die ITS en ICT kunnen leveren aan het vergroten van de veiligheid van fietsers in Europa. Dit onderzoeksproject wordt medegefinancierd door de Europese Commissie-DG. In tegenstelling tot de auto-industrie heeft de fietsindustrie ITS slechts in zeer bescheiden mate toegepast. ‘E-safety’ toepassingen voor fietsers zijn een nieuw te ontwikkelen domein, waarin SAFECYCLE het voortouw neemt.

[12-01-2012]

Elektrisch rijden/opladen: uitdaging gemeentelijk parkeerbeleid

Elektrisch rijden is sterk in ontwikkeling. De laatste twee jaar komen er steeds meer modellen van elektrische en hybride auto’s op de markt. Ook zijn inmiddels vrijwel alle automerken bezig met het ontwikkelen van een model met elektrische aandrijving.

 

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |