Lars Matthijssen 

Lars Matthijssen

Samen met betrokken partijen zoeken naar oplossingen die gedragen worden.

  • Lars werkt sinds 2008 bij de Concordis Groep. Tot en met 2013 was hij gedetacheerd bij verschillende gemeenten via Mobycon People. Door deze detacheringen weet Lars hoe de processen bij lokale overheden doorlopen moeten worden. Tijdens zijn detacheringen is hij betrokken geweest bij projecten op het gebied van parkeren, ontwerp van de openbare ruimte en verkeersveiligheid.
  • In zijn werk is Lars oplossings- en praktijkgericht. 
Contact:
(06) 22 97 88 47


 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |