Hélène van Heijningen

  • Gericht op het vinden van concrete oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken met oog voor mens en toekomst.

  • Hélène houdt zich als junior adviseur transport en mobiliteit bezig met de inhoudelijke ondersteuning van projecten op het gebied van fiets en gedrag, ketenmobiliteit, mobiliteitsmanagement en onderzoek.

  • Tijdens haar opleidingen heeft ze vakinhoudelijke kennis opgedaan en heeft ze een sterk analytisch denkvermogen en oplossingsgerichte mentaliteit ontwikkeld. Hierdoor is ze goed in staat om complexe vraagstukken en projecten aan te pakken, waarbij ze de problematiek vanuit een analytisch en maatschappelijk oogpunt benadert.
Contact:

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |