Parkeren

De afgelopen jaren hebben we bewezen een specialist te zijn in parkeerbeleid en parkeernormering. Natuurlijk kunt u ook voor andere parkeervragen bij ons terecht. We hebben uitgebreide ervaring met gebiedsvisies, parkeerexploitaties, aanbestedingen en de implementatie van parkeerbeleid en parkeermaatregelen. Actueel hierin zijn onze scenario-analyses om de effecten van het (deels) afschaffen van betaald parkeren te bepalen, zodat u de juiste keuze kunt maken. Een compleet overzicht van onze referenties vindt u hier.


Wij zijn er bijzonder trots op dat onze parkeerbeleidsplannen de afgelopen jaren als ‘hamerstuk’ door gemeenteraden zijn behandeld of met grote meerderheid zijn aangenomen. Centraal in onze aanpak staat de directe relatie tussen doelen en randvoorwaarden vanuit bovenliggend beleid, de huidige / toekomstige parkeersituatie, een lange termijn visie en de uiteindelijk te hanteren instrumenten (de beleidstheorie). Oftewel: een goede probleemanalyse als basis om maatregelen te kunnen nemen waarmee de beoogde doelen daadwerkelijk worden bereikt. 

Bij de uitwerking van parkeermaatregelen hanteren wij doorgaans de door ons ontwikkelde 'spoorsgewijze aanpak' met aandacht voor verkeer, juridische aspecten, financiën, communicatie met verschillende doelgroepen en de (interne en externe) organisatie. Door vroegtijdig al rekening te houden met de verschillende sporen ontstaat niet alleen draagvlak, maar ook beleid dat praktisch, juridisch en financieel uitvoerbaar is. Daarnaast passen wij allerlei werkvormen toe om de projectparticipatie in goede banen te leiden; de ‘parkeermarkt’ is daar een goed voorbeeld van. Onze adviseurs kijken altijd verder dan de traditionele ‘parkeerwereld’ – en maken daar waar mogelijk gebruik van de expertise van onze collega’s op het gebied van stedenbouw, fiets, vervoer en mobiliteit.

Binnen het Expertteam van de Vexpan (Platform Parkeren Nederland) zijn wij verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen op het thema ‘Gemeentelijk Parkeerbeleid’.

Wij hebben actuele en uitgebreide expertise over parkeernormen en de toepassingsmogelijkheden daarvan (vast of flexibel en welke consequenties heeft dat voor ruimtelijke ontwikkelingen?). De laatste jaren is er discussie over het vastleggen van parkeernormen binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vanaf 1 juli 2018 zijn gemeenten verplicht de parkeereis te hebben geregeld via het bestemmingplan. Mobycon is al sinds de invoering van de Wro per 1 juli 2008 betrokken bij deze discussie en heeft gesprekken hierover gehad met het ministerie van VROM en de VNG. Onze conclusie: voorkom onnodig uitgebreide bestemmingsplannen en leg de parkeernormen vast in een Nota Parkeernomen! U verwijst dan vanuit het bestemmingsplan naar deze Nota Parkeernormen.

De afgelopen jaren hebben wij voor meerdere gemeenten naar volle tevredenheid een nota parkeernormen opgesteld. Onze meest recente referenties zijn de gemeenten Nijkerk, Ermelo, Maassluis en Amsterdam Nieuw-West. Op dit moment bezig met het opstellen van een Nota Parkeernormen voor de gemeenten Bergen op Zoom en Rheden. 

Voor persoonlijk contact met onze parkeerexperts neemt u contact op met Hans Zuiver
via (015) 214 78 99.

Referenties

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |