Referenties ParkerenParkeerbeleidsplan Nijkerk succesvol afgerond

In juni 2011 is de Structuurvisie door de gemeenteraad van Nijkerk vastgesteld. In de hierop gebaseerde Binnenstadvisie is één van de pijlers goede bereikbaarheid en ruim voldoende betaalde parkeervoorzieningen – geconcentreerd in de gebouwde parkeervoorzieningen. Het voormalig parkeerbeleid dateerde van 2003 en was toe aan actualisatie. Hiernaast ging ook de wereldwijde financiële crisis niet aan Nijkerk voorbij. De gemeente dient strategische keuze te maken om financieel gezond te blijven. Mobycon is gevraagd om het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente op te stellen.

Nota Parkeernormen Rheden: praktisch en werkbaar

In gemeente Rheden zijn diverse beleidsregels van kracht voor het berekenen van de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze beleidsregels zijn momenteel gekoppeld aan artikel 2.5.30 van de bouwverordening. Vanaf 1 juli 2018 zijn gemeenten verplicht de parkeereis te regelen via het bestemmingplan, omdat de stedenbouwkundige bepalingen (waaronder artikel 2.5.30) uit de bouwverordening komen te vervallen.

Verkeersonderzoek schoolomgeving Purmerend

Mobycon heeft eind 2014 een breed verkeersonderzoek uitgevoerd in de omgeving van brede school De Kraal in Purmerend. De gemeente heeft in het gunningsproces een niet alledaagse route gekozen, door een klankbordgroep van bewoners een keuze te laten maken uit drie offertes. Mobycon is daar met grote meerderheid van stemmen (15 van 17) als winnaar uitgekomen!

Meer straatparkeerplaatsen als oplossing

Minder auto's op straat betekent meer ruimte voor voetgangers en wandelaars. Er ontstaat meer ruimte voor verblijven en recreëren, wat kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte betekent. Bij herinrichtingen wordt dan ook vaak gekeken naar het reduceren van parkeercapaciteit op straat en wordt ingezet op gebouwde parkeervoorzieningen. Maar gemeente Baarn vroeg ons juist om de mogelijkheden te onderzoeken van uitbreiding van het parkeeraanbod op maaiveld in en rond het centrum.


Overige referenties parkeren

Diensten

 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |